Odstraňování azbestu ne vždy probíhá podle zákona

Odstraňování azbestu ne vždy probíhá podle zákona

Podle poznatků z praxe České asociace pro odstraňování azbestu se zákonné požadavky na ochranu zdraví při práci s azbestem nerespektují a kontroly jsou často jen formální. V České republice byla dosud podle odhadů odstraněna jen menší část azbestové zátěže …