ASB Články na tému

občanská vybavenost

Vedení Litomyšle hledá cestu, jak se přiblížit výstavbě nového domova pro seniory. Zatím město na investici odkládá peníze z veškerých vybraných dopravních pokut, případné může využít výnosy z městských lesů. Do cílové částky kolem 300 milionů korun je ale stále daleko, proto není vyloučena ani varianta, že by budovu postavila soukromá společnost. Město by tak de facto zvolilo PPP projekt, tedy projekt se zapojením privátního investora.

redakce -

Ve snaze zdůraznit krásy regionu a zlepšit pohodlí návštěvníků, představuje projekt Brána Pusteven inovativní architektonický záměr, který přemění volnou plochu u parkoviště na Pustevnách v neotřelé nízkopodlažní informační centrum. Ambiciózní projekt se zaměřuje na vytvoření moderního informačního centra, veřejných záchodů nebo zázemí obsluhy parkoviště.

Lenka Zemanová -

Budova bývalé školy v Nové Pace prochází postupnou rekonstrukcí dle návrhu ateliéru atakarchitekti, která ji opět navrací dětem. Nově realizované prostory nízkoprahového klubu slouží dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením.

Jolana Říhová -

Aktuální vydání časopisu ASB je tentokrát věnováno veřejnému prostoru a občanské vybavenosti v developerských projektech. O developerských projektech se totiž ne vždy mluví v superlativech. Ať už mezi architekty, municipalitami nebo širší veřejností. Příčin je celá řada. V mnoha ohledech se jejich úroveň zvyšuje, stále je však na čem pracovat. Představíme právě takové příklady dobré praxe.

Jolana Říhová -