Založení zateplovacího systému s protipožárními parametry
Galerie(3)

Založení zateplovacího systému s protipožárními parametry

Partneři sekce:

Oblast, kde je tepelný izolant založen, je potenciálně místem, kudy může do tepelněizolační vrstvy vstoupit požár. Zakládací sada od společnosti HPI-CZ představuje systém založení ETICS z pěnového polystyrenu nad terénem se zvýšenou požární odolností.

Systém tvoří dva prvky, zakládací úhelníkový profil s výztužnou síťovinou a okapní profil. Zakládací sada společnosti HPI-CZ byla testována v akreditované laboratoři, kde bylo prokázáno splnění požadavků normy ČSN 73 0810:2016 – Požární bezpečnost staveb. Jeden typ sady lze využít pro různé tloušťky izolačních desek a v kontaktních zateplovacích systémech všech výrobců.

Řešení minimalizuje únik tepla tepelným mostem v oblasti založení a zajišťuje těsnost ETICS vůči nežádoucímu nasávání vzduchu mezi zateplovacím systémem a podkladovou konstrukcí, které by degradovalo tepelněizolační účinek ETICS a snížilo jeho požární odolnost. Zakládací sada umožňuje jednoduchou montáž první řady tepelněizolačních desek s estetickým ukončením ETICS v pohledově exponované soklové oblasti domů. Sada nahrazuje založení hliníkovým soklovým profilem.

Zdroj: HPI-CZ