Partneři sekce:

Kamenná vlna pomůže snížit energetickou náročnost budovy

Kamenná vlna pomůže snížit energetickou náročnost budovy

Izolace ROCKWOOL z kamenné vlny jsou vyráběné z přírodních materiálů podle evropských norem. Patří k výrobkům, které snižují spotřebu energií na vytápění, chlazení, větrání a klimatizaci budov. Dlouhodobě tak zvyšují energetickou účinnost budov. 

Úspory energie v budovách

V budovách se nejvíce energie spotřebuje na vytápění a chlazení, což činí 2/3 celkové spotřeby u nebytových objektů a více než 70 % u bytových objektů. Je to v důsledku tepelných ztrát způsobených nedostatečným nebo nesprávným zateplením.

U rodinného domu má fasáda přibližně 30procentní podíl na celkovém úniku tepla. U administrativních nebo panelových domů může být ztráta mnohem vyšší. Správným a odborným zateplením může majitel budovy ušetřit více než 50 % nákladů na vytápění.

Vlastnosti kamenné vlny

Izolace z kamenné vlny ROCKWOOL zvyšují požární bezpečnost budov. Mají zásadní roli ve snížení spotřeby energií v budovách a přispívají tak k úspoře nákladů na vytápění a chlazení. Tlumí nežádoucí zvuky vnějšího okolí a zajišťují akustický komfort bydlení.

Izolace z kamenné vlny zůstávají plně funkční po celou dobu životnosti. Kamenná vlna ROCKWOOL je prodyšná, hydrofobizovaná a odolná proti vzdušné vlhkosti. Díky svému přírodnímu původu je plně recyklovatelná.

Tepelné ztráty a součinitel prostupu tepla

Úspora energie a tepla je jedním ze základních požadavků na stavby. Tepelné ztráty snížíme použitím vhodné tloušťky tepelné izolace a správným řešením konstrukčních detailů. Odpovídající tloušťka izolace obvodových plášťů, která splňuje normou stanovené hodnoty součinitele prostupu tepla (U), vychází z tepelně technického výpočtu.  

Hodnota součinitele prostupu tepla uvádí míru tepelné ztráty stavební konstrukce. Čím je hodnota U menší, tím lepší jsou izolační vlastnosti konstrukce. Hodnota U závisí na tepelněizolačních vlastnostech izolace a její tloušťce.

Srovnání izolačních schopností různých materiálů, zdroj: ROCKWOOL

Tepelné mosty a tloušťka izolace

Při posuzování tepelněizolačních vlastností konstrukce je nutné zvážit vliv tepelných mostů, které mohou představovat v některých případech zvýšení tepelné propustnosti konstrukce až o 40 %. Obvykle je to kompenzováno větší tloušťkou tepelné izolace. V současné době se nejvíce používá tepelná izolace v tloušťkách 120 až 160 mm, v minulosti se pohybovaly v rozmezí 50 až 80 mm.

Více na www.rockwool.cz

ZDROJ: PR článek společnosti ROCKWOOL, a.s.