Partneři sekce:
 • Stavmat
 • Ostendorf - OSMA
 • Českomoravský beton

Foukaná izolace

Foukaná izolace

Foukaná izolace se používá k tepelné izolaci těžko přístupných míst a dutin s netypickým a nepravidelným tvarem, přičemž je vyplní bez vzduchových mezer. Je vhodnou izolací trámových stropů, vazníkových krovů (především ve stavbách typu bungalov), dvouplášťových plochých střech a nízkoenergetických a pasivních budov.

Díky tomu, že je vyrobena ze skelných minerálních vláken, v dutinách téměř vůbec nesedá, je úplně nehořlavá. Přináší do interiéru ekologickou kvalitu, protože se vyrábí z recyklovaného skla bez jakýchkoliv chemických příměsí. Vlákno foukané izolace na bázi recyklovaného skla je hydrofobizované, a díky tomu nenasákavé. Vlhkost, která se vytváří v místnostech, tak může prostupovat přirozeně přes strop.

Před aplikací

Před samotnou aplikací je třeba zjistit skutečný stav objektu a pomocí sond skladbu konstrukce. Následně je nutno vyklidit z podkroví předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit přístup potřebný k foukání izolace. Zároveň je třeba se přesvědčit, že všechny okapové nebo podhledové otvory jsou zakryté. Konstrukce musí být dostatečně staticky stabilní.

Aplikace

Z auta, v němž se izolace dopraví na stavbu, se následně přivádí do objektu hadicí. Stroj, který izolaci rozvlákňuje, ji dopraví pomocí vzduchu do konstrukce. K aplikaci foukané izolace postačuje malý montážní prostor. Přes montážní otvor se vloží hadice na místo foukání. Otvor na místě aplikace může být z exteriéru i interiéru. Při použití otvoru z exteriéru je třeba dbát na bezpečnost při práci a používat vhodné kotvicí a ochranné pomůcky. Následně se zkontroluje prostor a umístění hadice, uzavřou se nebo zakryjí všechny otvory. Hadici je nevyhnutelné kompletně rozvinout po celé délce, aby nebyla zalomená. Před samotným foukáním se doporučuje izolaci nafoukat do kontrolního boxu kvůli ověření spotřeby a objemové hmotnosti foukaného materiálu.

Tloušťka vrstvy izolace závisí na výsledcích tepelnětechnického výpočtu nebo požadavcích investora. Nejčastěji se pohybuje v rozpětí od 250 do 500 mm v případě volné plochy. Hadice se zavede až na konec vyplňované dutiny a prostor se vyplňuje postupně směrem k montáž­nímu otvoru. Vždy se začíná foukat od kraje prostoru a postupuje směrem doprostřed. Po aplikaci je nutné zkontrolovat hustotu a výšku foukané izolace.

Co budete potrebovat?

Supafil Loft 045

 • pytel 16,6 kg, kg

Nářadí a příslušenství

 • stroj s potřebným příslušenstvím
 • žebřík
 • kotvicí prvky
 • pevné pravítko
 • kontrolní box
 • ochranný oblek
 • rukavice
 • ochranná maska

01 | Příprava prostoru
Před samotnou aplikací je třeba zjistit reálný stav objektu a pomocí sond skladbu konstrukce. Následně je nutno vyklidit z podkroví předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit přístup potřebný na foukání izolace. Zároveň je třeba se přesvědčit, že všechny okapové nebo podhledové otvory jsou zakryté.

02 | Označení výšky
Pomocí pevného pravítka se označí výšková úroveň foukané izolace. Tloušťka vrstvy izolace závisí na výsledcích tepelnětechnického výpočtu nebo požadavcích investora. Nejčastěji se pohybuje v rozpětí od 250 do 500 mm v případě volné plochy.

03 | Přivedení hadice
Z auta, v němž je izolace uskladněna, je přivedena do objektu hadice, kterou se bude tepelná izolace dopravovat na místo aplikace. Otvor na místě aplikace může být z exteriéru i interiéru. Při použití otvoru z exteriéru je třeba dbát na bezpečnost při práci a používat vhodné kotvicí a ochranné pomůcky.

04 | Rozvinutí hadice
Následně se zkontroluje prostor a umístění hadice, uzavřou se nebo zakryjí všechny otvory. Hadici je nevyhnutelné kompletně rozvinout po celé délce, aby nebyla zalomená.

05 | Kontrola spotřeby
Před samotným foukáním se doporučuje izolaci nafoukat do kontrolního boxu s určeným objemem kvůli ověření spotřeby a objemové hmotnosti foukaného materiálu.

06 | Zavedení hadice
Hadice se zavede až na konec vyplňované dutiny. K aplikaci postačuje malý montážní prostor.

07 | Foukání izolace
Prostor se vyplňuje foukanou izolací postupně směrem k montážnímu otvoru. Vždy se začíná foukat od kraje a postupuje směrem doprostřed.

08 | Závěrečná kontrola
Po aplikaci je potřebné zkontrolovat hustotu a výšku foukané izolace.

Objemová hmotnost

Při realizaci zateplení je nevyhnutelné aplikovat izolaci s požadovanou objemovou hmotností, aby bylo dosaženo deklarovaných tepelněizolačních vlastností izolace. Toto je nutno předem konzultovat s realizační firmou a následně kontrolovat spotřebu sčítáním aplikovaných pytlů izolace. Je-li znám objem prostoru, do něhož se má foukaná izolace aplikovat, hustota izolace se vypočítá v závislosti na hmotnosti spotřebovaného materiálu.

Informace o materiálu:

 • Foukaná izolace z čistého přírodního vlákna vyrobená z recyklovaného skla bez pojiva a příměsí. Nesedá, nehoří a je nenasákavá. Ekologický a zdravotně nezávadný materiál
 • Lambda λD = 0,034 až 0,045 W/(m . K) podle aplikované objemové hmotnosti (čím nižší hodnota, tím víc izoluje).
 • Třída sedání < 1 %, třída reakce na oheň A1 (nejvyšší stupeň požární bezpečnosti), krátkodobá nasákavost WS < 1 kg/m2, faktor difuzního odporu m = 1.

Tip odborníka

SPOTŘEBA
Jednotková cena za kilogram foukané izolace je sice trochu vyšší, ale spotřeba je několikrát nižší. Pro dosažení tepelného odporu R = 5 (m2 . K)/W při tloušťce 200 až 250 mm je spotřeba 2,5 až 3,6kg/m2.

Text a foto: Knauf Insulation

Komentáře