Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Snadné vápenopískové zdění

Snadné vápenopískové zdění

Vápenopískové prvky jsou masivním zdicím materiálem. Vyrábějí se z křemičitého písku, nehašeného vápna a vody. Jejich charakteristickými vlastnostmi jsou především vysoká objemová hmotnost a pevnost. Svými vlastnostmi se blíží spíše k betonu, než k odlehčovaným zdicím materiálům jako pórobeton nebo pálené keramické bloky. Mohlo by se zdát, že práce s nimi je náročná a namáhavá. Jak je to doopravdy?

Zdivo VAPIS se uplatňuje při výstavbě všech typů objektů. Prvky se ukládají s vysokou přesností na tenkovrstvou maltu v ložné spáře 2 mm. Zdít lze v blocích pro ruční zdění (formát 25 × 25 cm) i pro strojní zdění pomocí minijeřábu VAPIS QUADRO (formát 50 × 50 cm). Bloky jsou kladeny na sraz, systém pero-drážka na čelních plochách umožňuje jejich přesné uložení. Rovná stěna znamená mimo jiné značné úspory omítkových směsí a snazší práci při omítání stěn. Současně jsou tím pozitivně ovlivněny vlastnosti zdiva ve smyslu neprostupnosti obalové konstrukce objektu.

Variabilita výrobků
V systému ručního zdění je k dispozici osm tlouštěk zdiva, od 7 do 36,5 cm, výška bloků je 248 mm, délka buď 248, nebo 498 mm. Vyrábí se v různých pevnostech a objemových hmotnostech, takže je z pohledu projektu možné objekt optimalizovat i ekonomicky. Směrnou pracností zdění cca 1,0 až 1,25 m2/h jsou hospodárné spíše při zhotovení menších objektů a rodinných domů. Základem pro efektivní zhotovení stavby z vápenopískových bloků je rastr 12,5 cm. Všechny vápenopískové prvky vycházejí z tohoto rastru a jsou koncipovány tak, aby je bylo možné ukládat do tenkovrstvé malty. Až na výjimky bloky nepřesahují hmotnost 30 kg a jsou opatřeny ergonomickými úchopy pro manipulaci i uložení a systémem pero-drážka na bočních styčných plochách. Maltuje se pouze vodorovná maltová spára, svislé styčné spáry není nutné promaltovávat. Výjimkou jsou místa styku pero-drážky s hladkou stěnou bloku (především v místech tzv. tupého spoje) a dále pak ve vyzdívané tlačené oblasti nad překlady, popřípadě v extrémně namáhané části stavby.

Zdivo z vápenopískových bloků VAPIS se vyznačuje přesností a čistotou zhotovení

Patní vrstva a tupý spoj
Výší maltového lože (pouhé 2 mm) je dána relativně malá možnost korekcí rovinnosti zdiva v maltě. Proto je nutným předpokladem úspěchu při zdění správné zhotovení spodní, patní vrstvy zdiva v každém podlaží. Zhotovit ji lze ze samotných bloků o výši 24,8 cm nebo je možné použít vyrovnávací bloky, které jsou vyráběny v různých výškách (5, 7, 10, 12,3 cm). U pasivních domů poslouží k tomuto účelu i vyrovnávací izolační blok VAPIS IZO. Patní vrstva je časově nejnáročnější fází zhotovení zdiva, od její kvality se odvíjí kvalita a přesnost další práce. Přesto zvládne zhotovení patní vrstvy každý alespoň trochu zkušený zedník i samozhotovitel. Ke spojení dvou stěn je obvykle využívána technika tupého spoje obou zdí ocelovou nerezovou kotvou. Styčnou spáru mezi podélnou stěnou a příčnou stěnou na tupý sraz je ze statických a akustických důvodů třeba celoplošně zamaltovat. Ze stavebnětechnických důvodů se doporučuje vložit kotvu do každé ložné spáry, a to vždy do čerstvého maltového lože shora (nezasouvat), a následně usadit do čerstvého maltového lože s kotvou vápenopískový blok.

Elektrokanálky
Vápenopísek je masivní materiál, takže na rozdíl od pórobetonu jej nelze uříznout ruční pilou. Pro dělení vápenopískových bloků je optimální staveništní kotoučová pila, nejlépe s vodním oběhem. Výhodou jsou přesné rovné řezy. Možné je také vápenopískový blok rozříznout úhlovou bruskou s průměrem kotouče 230 mm. Mechanické štípačky na beton se příliš neosvědčují – štěp je nekontrolovaný a většinou je nutné jej dodatečně začistit. Použitím polovičních rohových a vyrovnávacích bloků takzvaně na kantnu ze sortimentu výrobce a dodržením rastru 12,5 cm lze výrazně eliminovat zkracování bloků. Nejčastější výhradou k vápenopísku je obtížné drážkování – není zde možné použít ruční drážkovačku na pórobeton, přesto lze drážky například pro vedení elektroinstalací zhotovit. Opět se nejlépe osvědčují strojní drážkovačky, nejčastější způsob zhotovení drážky je naříznutí okrajů drážky úhlovou bruskou do požadované hloubky a následné vysekání majzlíkem. Elegantní alternativou pro zhotovení drážek je využití bloků pro ruční zdění s integrovaným kanálkem pro vedení elektroinstalací uvnitř zdiva, aniž by bylo nutné dodatečně provést drážky. Díky elektrokanálku nedochází k oslabení stěn drážkami, takže se nesnižují jejich zvukověizolační schopnosti. Možná je i dodatečná instalace kabelů v průběhu užívání stavby bez nutnosti výrazných zásahů do omítnutého zdiva.

Strojní zdění VAPIS QUADRO
Hlavní předností systémů VAPIS QUADRO pomocí minijeřábu je rychlost – směrná pracnost zdění činí 0,25 h/m2. Systémy se vyrábí v třídě pevnosti 20 a 25 MPa, v objemové hmotnosti 2,0 nebo 1,8 a v sedmi tloušťkách od 115 do 365 mm. Základem jsou bloky 1/1 (50 × 50 cm), dalších devět doplňkových formátů slouží k dosažení libovolného délkového i výškového modulu. Součástí je příslušenství – tenkovrstvá malta, překlady, věncovky, technika, kladečské listy apod. Tyto systémy jsou koncipovány především pro zdění větších objektů, dají se ale využít i při stavbě samostatného rodinného domu.

Detail zhotovení tupého spoje – zde u bloků systému strojního zdění VAPIS QUADRO

TEXT: red
Foto: VAPIS

RubrikyCihly, tvárnice