Úsporné řešení pro vaše topení
Galerie(4)

Úsporné řešení pro vaše topení

Při stavbě rodinného domu se většinou nevěnuje dostatečná pozornost způsobu vytápění a přípravě teplé vody. Stavebník je velmi často motivován snahou co nejvíce snížit pořizovací náklady celkové investice a to vede k návrhu zjednodušeného topného systému, bez ohledu na pozdější provozní náklady. Ty jsou však pro budoucího majitele rodinného domu jednoznačně nejvyšší položkou v jeho každoročních výdajích na provoz domu.

— Komerční prezentace společnosti Regulus, s. r. o. —

Systém vytápění můžeme rozdělit na dvě základní části: otopnou soustavu a zdroj tepla. V moderních novostavbách je již v dnešní době většinou navrhován nízkoteplotní teplovodní topný systém. To znamená, že k vytápění není zapotřebí vysoké teploty otopné vody. Nízkoteplotního systému lze dosáhnout navržením podlahového vytápění nebo velkoplošných radiátorů. Nízkoteplotní systém je podmínkou pro instalaci zařízení využívajících obnovitelných zdrojů energie.

V současnosti je prakticky vždy využit jako zdroj energie pro vytápění zemní plyn nebo elektřina. Nejlevnějším řešením z hlediska pořizovacích nákladů je závěsný plynový kotel nebo elektrokotel, často doplněný krbovými kamny na dřevo.
 
V levnějších domech, které nemají navrženu technickou místnost, se to zdá jako řešení jediné. Dnes však existují i jiné možnosti. Stále častěji se v novostavbách začíná využívat obnovitelných zdrojů energie. Prosazují se především solární systémy pro ohřev vody, jejichž instalace je možná prakticky vždy. Díky využití sluneční energie je možné zcela prokazatelně ušetřit 60-75% nákladů na přípravu teplé vody. Nejčastěji se používá jednoduché zapojení solárního systému pro předehřev teplé vody pro integrovaný zásobník teplé vody v plynovém kotli. Systém je plně automatický a bezobslužný, zaručuje stálý dostatek teplé vody a přitom maximálně využívá energii slunce v průběhu celého roku.

Pokud však Vaše lokalita není napojena na rozvod zemního plynu, jste odkázáni na využití elektřiny nebo tuhých paliv. U novostaveb se tuhá paliva jako hlavní zdroj příliš neprosazují. V současné době je častým řešením použití tepelného čerpadla a elektrokotle. Schéma zobrazuje zapojení vzduchového tepelného čerpadla s domácí centrálou, která v elegantním plášti skrývá malou domácí kotelnu – akumulační nádrž, ohřev TV, elektrokotel a regulaci domu.

V našich klimatických podmínkách je nejvýhodnější tepelné čerpadlo odebírající teplo z okolního vzduchu. Takto získané teplo se využívá pro vytápění, přípravu teplé vody, případně i k ohřevu bazénu. Vzhledem ke stále klesající pořizovací ceně a velmi nízkým provozním nákladům rok od roku roste počet domů, vytápěných vzduchovým tepelným čerpadlem.

Další možností jsou tepelná čerpadla, která využívají teplo ze země. Teplo je odebíráno buď pomocí velkoplošného kolektoru umístěného asi 1,5 m pod povrchem země, nebo pomocí hlubinného vrtu 70-150m.

Velmi efektivní využití obnovitelných zdrojů představuje kombinace tepelného čerpadla a solárního systému (viz schéma  tepelné centrály). Tyto dva systémy se vhodně doplňují, během topné sezóny objekt vytápí tepelné čerpadlo, které zároveň ohřívá vodu za přispění solárního systému, mimo topnou sezónu pak ohřívá vodu většinou solární systém.

Výsledkem není pouze úspora elektrické energie, ale také snížení počtu provozních hodin tepelného čerpadla za rok, čímž se významně prodlužuje jeho životnost. Tato sestava je sice investičně náročnější, ale podle pravidel SFŽP pro rok 2008 na ni lze získat až 60 000 Kč státní dotaci na solární systém. Aktuální informace o možnosti čerpání dotací na instalace tepelných čerpadel a solárních systémů naleznete na www.regulus.cz.

U větších domů s technickou místností je možné využít více zdrojů energie, úspěšně je zkombinovat a dosáhnout velmi vysokých úspor při vytápění. V rodiném domě na Vysočině (viz foto) je instalován systém s jednou centrální akumulační nádrží, do které je je přiváděno teplo z krbové teplovodní vložky a solárního systému. Teplo je pak využito pro vytápění objektu i ohřev teplé vody. V případě nedostatku tepla v nádrži je automaticky pomocí inteligentního regulátoru zapnut plynový kondenzační kotel sloužící k dohřevu vody i topného systému. Tento systém je nainstalován v rodinném domě na Vysočině a můžete jej sledovat on line na webové adrese http://regulus.dnh.cz/hsksolar/technol.aspx.
 
Pokud se rozhodnete využít tepelné čerpadlo nebo systém se slunečními kolektory ve svém domě, získáte ekologický zdroj tepla, který Vám svým provozem vloženou investici brzy vrátí. Náš technický tým Vám nezávazně poradí a navrhne vhodné využití tepelného čerpadla a slunečních kolektorů pro váš dům, případně ve spolupráci s našimi smluvními partnery zajistí realizaci. Poradíme vám i se získáním dotací na využití obnovitelných zdrojů energií.

Ing. Pavel Dufek