Měření potvrdila vysoký podíl sálavé složky u elektrického podlahového a stropního vytápění

Výhody elektrického podlahového a stropního vytápění jsou všeobecně známé – topení není vidět, přitom je to velmi komfortní zdroj tepla. Jeho instalace je snadná a levná, navíc se oba typy vytápění dají výborně regulovat. Správná regulace je totiž základní podmínkou hospodárnosti provozu.

Nová studie, realizovaná v průběhu roku 2018 díky spolupráci společnosti Fenix Trading a Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, potvrdila i velmi vysoké hodnoty podílu tepelného toku sáláním – a to jak v případě elektrického podlahového vytápění (cca 77 %), tak i v případě elektrického stropního vytápění (dokonce 84 %).

Měření sálavé složky u elektrického stropního vytápění
Měření sálavé složky u elektrického stropního vytápění

Měření prokázala, že elektrické podlahové a stropní vytápění je i při jeho nízkých povrchových teplotách vynikajícím zdrojem sálavého tepla. A na příjem sálavého tepla jsme jako všechny živé organismy geneticky nastaveni.

Více na www.fenixgroup.cz

Měření sálavé složky u elektrického podlahového vytápění
Měření sálavé složky u elektrického podlahového vytápění