Partneři sekce:
  • P.M.H. Invest & Trade

Pasivní ochrana proti hlučnosti

Pasivní ochrana proti hlučnosti

Trápí Vás příliš hlučný ventilátor doma, v práci, v hotelu či na ulici? Nikdy předtím nebyla hlučnost tak výrazně eliminována jako nyní použitím nejnovější technologie od firmy ebm-papst, která vyrábí ventilátory už od roku 1963.

Dnešní moderní technologie umožňují nabídnout ventilátory s výjimečnou efektivitou a spolehlivostí a dá se říci, že většina částí ventilátoru může dosáhnout účinnosti přesahující 95 %. Inženýři díky neustálé inovaci posunuli hranice účinnosti pohonu a regulace téměř na maximum.

Ale co oběžné kolo?
Špičkové modulační programy už dávno vyladily aerodynamický design oběžného kola téměř k dokonalosti. Pohled na oběžná kola na obrázku dole nejen vyvolává pocit opravdu aerodynamicky tvarovaného oběžného kola, ale toto kolo skutečně také disponuje excelentními aerodynamickými vlastnostmi.

I když firma ebm-papst je inovativním lídrem ve svém oboru, účinnost oběžného kola se pohybuje někde na hranici 50 % v závislosti na daném typu kola.  

Obr.  rada HyBlade

Proto se na účinnost kola začalo pohlížet trochu ze širšího úhlu pohledu.
A to doslovně. Nebylo velkou záhadou, že proudící vzduch na výstupu z ventilátoru nemá optimální laminární proudění. Parametrům proudícího vzduchu před, skrz a za ventilátorem se tedy v posledních letech věnovala zvýšená pozornost, čehož výsledkem jsou přelomové novinky z pohledu účinnosti a ve výrazné míře i hlučnosti.

A hlučnost je to, co nám nejvíc vadí u zařízení, jako jsou tepelná čerpadla a další tepelně-výměníková nebo ventilační zařízení.

Jedním z výsledků posledních let výzkumu je i  AxiTop.

Pasivní složka ventilátoru, takzvaný difuzor, který přispívá k výraznému zlepšení účinnosti a hlučnosti použitých ventilátorů. AxiTop usměrňuje turbulentní složku proudění a tím snižuje aerodynamické ztráty vznikající za ventilátorem.

Obr. Shora dolů
-vnitřní strana difuzoru  s mřížkou
-vnější strana difuzoru

Hlavní benefity použití AxiTopu jsou:

  • Snížení hluku 7,2 dB
  • 27% snížení spotřeby energie
  • Vysoká flexibilita pro zákaznické aplikace

Pokud se někomu  snížení o 7,2 dB nezdá významné, tak za zmínku stojí, že snížení hladiny hluku pouze o 3 dB (A) se rovná snížení energie hluku o polovinu. Na druhé straně je však nutné podotknout, že snížení o 7,2 dB je závislé na aplikaci a druhu ventilátoru.

Použití v praxi
Použití difuzoru v praxi nesnižuje jen energetickou spotřebu. Nabízí více možností použití uživatelům,  jakož i vývojovým inženýrům, kde nastavení difuzoru může být optimalizováno z hlediska různých požadavků v závislosti na aplikaci. Při stejném příkonu můžete zvýšit vzduchový průtok ventilátoru nebo opačně dosáhnout stejného průtoku při snížené spotřebě elektrické energie. Taktéž hlučnost ventilátoru může být výrazně snížená použitím difuzoru, což je důležité hlavně v aplikacích citlivých na hluk, jako jsou např. vnější chladicí nebo klimatizační jednotky provozované v nočních hodinách ve veřejné zástavbě, kde platí přísné normy na celkovou hladinu hluku.

Igor Baník, Ing.
ebm-papst CZ, s.r.o.

www.ebmpapst.cz

ZDROJ: PR článek společnosti ebm – papst CZ s.r.o.

RubrikyVětrání a klimatizace