Eurovent 2015  - nové změny v energetické klasifikaci vzduchových filtrů

Eurovent 2015 – nové změny v energetické klasifikaci vzduchových filtrů

Partneři sekce:

Primární funkcí filtru atmosférického vzduchu je částicová případně molekulární filtrace. Filtry jsou klasifikovány podle své účinnosti na základě normy EN 779-2012 do jednotlivých filtračních tříd. 

V kontextu snižování spotřeby energií a důrazu na snižování emisí CO2 se dostala do popředí také energetická klasifikace vzduchových filtrů. Z celkové energetické spotřeby budovy až 50% vykazuje vytápění , chlazení a ventilace. Až 30% celkové energetické spotřeby vzduchotechnické jednotky tvoří filtry.

Eurovent je nezávislá organizace akreditovaná podle EN 45011/1998, na certifikaci průmyslových produktů se specializací na produkty související s vytápěním, ventilací a klimatizací. Na zviditelnění energetické náročnosti filtrů ve vzduchotechnických zařízeních a zjednodušení výběru pro uživatele byla zavedena stupnice energetické účinnosti. Energetická spotřeba filtru je determinována průtokem vzduchu, dobou provozu vzduchotechnické jednotky, účinností ventilátoru a průměrnou tlakovou ztrátou.

Toto je vyjádřeno vztahem

W= (qV.Δp.t)/(ƞ.1000)

W – Spotřeba energie kWh / rok
qV – Průtok vzduchu  (m3/s)
Δp – Tlaková ztráta (Pa)     
T – Čas provozu zařízení (h/rok)
Ƞ – Účinnost ventilátoru     

Po dobu provozu filtru ve vzduchotechnické jednotce tlaková ztráta filtru v čase stoupá.  Na zabezpečení konstantního průtoku vzduchu VZT jednotkou ventilátor zvyšuje otáčky se stoupající tlakovou ztrátou, čímž zvyšuje energetickou spotřebu vzduchotechnické jednotky.  Optimalizováním tlakové ztráty filtrů je možné výrazně redukovat celkové náklady na spotřebu celé vzduchotechnické jednotky. Na zabezpečení konstantního průtoku vzduchu VZT jednotkou ventilátor zvyšuje otáčky se stoupající tlakovou ztrátou, čímž zvyšuje energetickou spotřebu vzduchotechnické jednotky.

Od 1.1.2015 vstoupila v platnost nová energetická klasifikace filtrů. Inovovaný je vizuál  energetického štítku s novým barevným rozlišením energetických tříd. viz. Obr

V souvislosti s novou klasifikací byla zpřísněna kritéria na zařazení filtrů do jednotlivých tříd. V nové klasifikaci vypadla třída G4 z hlediska energetické účinnosti a došlo k výraznému zpřísnění kritérií na zatřídění do jednotlivých kategorií.  Přibyla energetická třída A+.  V důsledku těchto nových kritérií mnohé filtry v minulosti označované kategorií A byly přesunuté do kategorie B.  Zpřísněná klasifikace je záměrně nastavená na zvýšení inovačního potenciálu výrobců, aby vedle účinné filtrace byly dosaženy také výrazné úspory energií.

Pro porovnání budova s potřebným průtokem vzduchu 68 000 m3/h se VZT jednotkami osazenými 20 filtry filtrační třídy F7 kategorie A+ nominální velikosti 592 mm x 592 mm spotřebuje při nepřetržitém provozu během roku v porovnání s filtry energetické třídy B o 6 000 kWh méně.  Třída B byla podle dřívější klasifikace deklarovaná jako třída A. Nová klasifikace přináší uživateli jednodušší orientaci v široké nabídce na trhu a výrazné provozní úspory.  Camfil přichází na trh s kompaktními a kapsovými filtry třídy A+, což výrazně zvýší energetické úspory zákazníkům při zachování účinnosti překračující požadavky normy v jednotlivých filtračních třídách.

www.camfil.cz
www.garija.cz

ZDROJ: PR článek společnosti Camfil s.r.o.