Nová pravidla pro domácí osvětlení
Galerie(4)

Nová pravidla pro domácí osvětlení

Oblast domácího osvětlení čekají radikální změny. V návaznosti na směrnici EP 2005/32/EC Požadavky na ekodesign výrobků využívajících energii se konkretizují požadavky na domácí osvětlení. Schválená opatření jsou rozvržena do dvou částí, první obsahuje zákaz všech neúsporných matných žárovek a harmonogram zákazu čirých nereflektorových žárovek a konvenčních halogenových žárovek pro domácnosti. Druhá část rozebírá vhodné alternativy pro náhradu nevyhovujících konvenčních žárovek.


Například na Slovensku je asi 1 700 000 domácností. Pokud všechny domácnosti vymění 60 % konvenčních žárovek za energeticky úsporné světelné zdroje, které vyhovují nejpřísnějším ekologickým standardům, získá se energetická úspora ve výši 20 až 40 % a roční snížení emisí CO2 o 4,25 miliónů tun.

Opatření pro domácí osvětlení
Od 1. září 2009 zmizí z regálů obchodů první typy klasických žárovek. Budou to všechny žárovky s výkonem 80 W a více, stejně jako všechny matné žárovky (netýká se úsporných zářivek ve tvaru klasických žárovek). Každý další rok, vždy v 12měsíčním intervalu, budou zákazem ovlivněny další typy a kategorie žárovek.

Tab. 1: Postupný zákaz čirých nereflektorových žárovek a konvenčních halogenových žárovek v členských zemích Evropské unie

Vyřazování matných a nereflektorových čirých žárovek má jednoznačnou příčinu – tyto žárovky mění elektrickou energii na světlo velmi nehospodárně: přibližně 95 % spotřeby elektrické energie vyzáří neužitečně v infračervené oblasti. Mimo to nehospodárnost žárovek ovlivňuje i jejich nižší životnost. V současnosti je přitom v domácnostech odhadem až 85 % používaných světelných zdrojů energeticky neúčinných.

Vyřazování žárovek by mělo v praxi vypadat tak, že pokud budou žárovky na obchodních regálech, nebude je až do roku 2012 v domácnosti nutné nahradit. Skladové zásoby žárovek bude možné nabízet až do jejich vyprodání. Výrobci však musejí respektovat harmonogram zákazu nereflektorových čirých žárovek a konvenčních halogenových žárovek.

Úspory elektrické energie a emisí CO2
Až 19 % elektrické energie v Evropě se spotřebuje na osvětlení. Každoročně se tu prodá přibližně 2,1 miliardy neúsporných žárovek, instaluje se jich asi 3,6 miliardy. Přechodem na nové typy světelných zdrojů lze dosáhnout úspory ve výši 50 %, což představuje snížení emisí CO2 o 20 miliard tun. Kalkulace úspor v domácnostech představuje při přechodu od neúsporných žárovek na úsporné zářivky roční úspory až 12 eur na každý světelný bod. Celkově mohou domácnosti v Evropě výměnou za energeticky účinnější osvětlení v domácnostech ušetřit až 10 miliard eur s ekvivalentem 25 miliónů tun emisí CO2.

Alternativy konvenčních žárovek
V návaznosti na směrnici EP 2005/32/EC uvádějí klíčoví výrobci světelných zdrojů na trh vhodné alternativy klasických žárovek – hospodárné, trvalé a recyklovatelné světelné zdroje.

Všechny konvenční žárovky mají ekvivalenty mezi různými typy halogenových žárovek, jedno­paticových zářivek s integrálním předřadníkem a LED zdroji. Alternativy konvenčních žárovek se vyrábějí nejen hruškovité nebo ve tvaru svíčky, ale i kulovité, trubkovité, kroucené nebo reflektorové, čiré či matné, s obdobnými rozměrovými údaji, běžně používanými paticemi, s požadovaným blokem příkonu a jmenovitého napětí ve standardním rozsahu. Jsou obvykle velmi hospodárné, mají vyšší měrný výkon a delší životnost než klasické typy žárovek.

Pro domácnost jsou vhodné jednopaticové zářivky s integrálním předřadníkem, ale i dvoupaticové zářivky s vysokofrekvenčním předřadníkem. Současné jednopaticové zářivky s integrálním předřadníkem se používají i v místech, kde je nutné je častěji zapínat a vypínat. Před několika lety dosahovaly zářivky (v závislosti na typu) asi 10 až 15krát delší životnosti než konvenční žárovky pouze v případě, že se často nezapínaly a nevypínaly.

Dnešní jednopaticové zářivky s integrálním předřadníkem vydrží 10 000 spínacích cyklů. Pro náročné aplikace jsou vhodné zářivky na 500 000 spínacích cyklů nebo na nekonečný počet cyklů během své životnosti. V současnosti jsou už na trhu i jednopaticové zářivky s integrálním předřadníkem, které se lehce stmívají. Pro lustry jsou vhodné jednopaticové halogenové žárovky různých druhů.

Vyřazováním konvenčních žárovek dostává silný impulz používání LED zdrojů. Tyto zdroje už svými parametry překonaly jednopaticové zářivky s integrálním předřadníkem a brzy budou i cenově atraktivnější. Klíčoví výrobci LED zdrojů stále pracují i na zvyšování jejich světelné účinnosti. Výroba svítidel s LED zdroji je též cestou vedoucí k překonání současné světové finanční a hospodářské krize na úseku umělého osvětlení. Hlavně pro nové firmy vytváří příležitost začít výrobu svítidel na bázi LED zdrojů.

Osvětlení jako součást energetické efektivnosti budov
Energie potřebná na osvětlení je součástí výpočtu energetické náročnosti budov podle vyhlášky 148/2007 Sb., která nahrazuje vyhlášku 291/2001 Sb. a je prováděcí vyhláškou k §6a zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií v pozdějším znění č. 406/2006 Sb. Potřeba energie na osvětlení vychází ze jmenovitého příkonu zabudovaných svítidel a zahrnuje příkon ze sítě světelných zdrojů, předřadníků a řídicích jednotek ve svítidlech nebo připojených k svítidlům, včetně ztrát, a je součinitelem jmenovitého příkonu svítidel a ročního času využití. Příkon svítidla vyplývá z dokumentace k svítidlům, hlavně z technických listů nebo katalogu, nebo z údajů na štítku.

Podklady na vytvoření energetického štítku svítidel pro domácnost musejí obsahovat tyto informace:

  • třídu energetické hospodárnosti svítidla definovanou podle stupnice od A (více úsporná) po G (méně úsporná),
  • světelný tok (lm) svítidla,
  • příkon (W) svítidla,
  • průměrnou vypočítanou životnost (h) svítidla.

prof. Ing. Pavol Horňák, DrSc.
Foto: Dano Veselský, Philips, Tri Form

Autor byl v letech 1966 až 2008 pracovníkem Katedry elektroenergetiky FEI STU v Bratislavě, v současné době se nadále orientuje na oblast osvětlení v rámci svého živnostenského podnikání.

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.