Partneři sekce:

Fotovoltaické panely

Fotovoltaické panely

Ačkoliv Česká republika nemá pro využití sluneční energie tak dobré podmínky jako jiné, jižněji položené země, lze při použití fotovoltaických panelů pro výrobu elektřiny dosahovat zajímavých energetických výnosů. Jednu z cest, jak zlepšit potenciál výroby energie ze slunce, v loňském roce zkoumal projekt Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze–Suchdole pod vedením doc. Martina Libry.

 

Panely na otočném stojanu
Jedním z možných postupů, jak zásadním způsobem zvýšit energetický výnos fotovoltaických systémů, je jejich umístění na otočné zařízení. Solární panely se tak mohou dle aktuálních podmínek „natáčet“ za Sluncem, a tím optimalizovat svoji efektivitu, která je samozřejmě nejvyšší tehdy, dopadá-li sluneční záření kolmo na panel. Úkolem projektu bylo kvantifikovat přínos tohoto technického řešení.

Automatický otáčecí stojan Traxle byl vyvinut ve spolupráci České zemědělské univerzity a firmy Poulek Sonar, s. r. o. V průběhu roku 2007 vznikl funkční prototyp a do plného provozu byla sestava uvedena na konci téhož roku. Systém, který je plně energeticky soběstačný a pro svůj provoz nevyžaduje připojení k žádnému externímu zdroji, byl osazen špičkovými fotovoltaickými panely Solar Wind a Sanyo. Pro přilehlé vyhodnocovací centrum byly pořízeny špičkové měniče SunnyBoy. Dovybavení statickými panely i stavebnicová struktura hlavního systému umožňuje vývojovému týmu porovnávat efektivitu různých druhů panelů a nalézt tak optimální řešení pro naše místní podmínky.

Získané výsledky budou využity při dalších výzkumech, publikovány v odborném tisku a prezentovány na konferencích. Projekt posloužil i výukovým potřebám – jeden z doktorandů využil práci na projektu pro získání podkladů pro disertační práci. Počítá se také se zapojením do pregraduální výuky. Studenti oboru Energetika se ostatně zapojili už do prvních realizačních fází projektu – podíleli se na instalaci zařízení na střechu univerzitní budovy.

Zvyšují se šance solární energie
Docentem Martinem Librou navržené a za pomoci grantů Zelené energie realizované otáčivé zařízení má několik zásadních výhod. Mezi ty největší patří rychlá návratnost pořizovacích nákladů, které se rychle vyrovnají navýšením energetického výkonu soustavy. Zásadním kladem je samozřejmě i relativní samostatnost, systém pracuje automaticky a bez nutnosti neustálého dozoru. Soustava navíc pro svůj provoz nepotřebuje žádný externí zdroj energie – pro otáčení využívá přímo sluneční energii a fyzikální vlastnosti použitých materiálů.

Energetické výnosy tradičně instalovaných fotovoltaických systémů na našem území ve výkonu nikdy nedostihnou soustavy umístěné na vysoko položených náhorních plošinách centrální Asie a Jižní Ameriky. Pomocí nejrůznějších úprav a vylepšení lze ale místní výnosy co možná nejvíce zefektivnit. Tím se zvýší i přitažlivost solární energie pro místní výrobce nebo investory stavebních projektů, s vyšší efektivitou přicházejí i vyšší výnosy a vyšší zisky. Solární energie se tak i za využití technologického vylepšení doc. Martina Libry a partnerské firmy Poulek Solar, s. r. o., stává i v našem prostředí jedním ze zásadních alternativních zdrojů energie.

Energetická výnosnost vzrostla o 60 procent
Výsledky projektu dávají naději investorům, kteří hodlají své projekty realizovat jako částečně energeticky soběstačné a počítají přitom s využitím sluneční energie. Porovnání energetické výnosnosti panelů umístěných na automatickém stojanu ukazuje, že oproti panelům situovaným na pevném stojanu vyrobí v místních podmínkách Prahy 6–Suchdola okolo 60 procent více energie.

Od partnerů ASB

Zelená energie podporuje obnovitelné zdroje
Celkové náklady na realizaci projektu činily 954 000 Kč, z toho 364 800 Kč činil příspěvek poskytnutý z Fondu Zelené energie, který je projektem Skupiny ČEZ. Firmám i domácnostem umožňuje podpořit rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie. Zákazníci, kteří se k projektu připojí, zaplatí za každou odebranou kilowatthodinu o symbolických 10 haléřů více. Ke každému z těchto „zelených desetníků“ navíc Skupina ČEZ přidá stejnou částku z vlastních prostředků. Takto získané finance jsou pravidelně jedenkrát ročně rozdělovány v grantovém řízení mezi neziskové projekty, které podporují rozvoj obnovitelných zdrojů. Za loňský rok se tímto způsobem shromáždilo 5,7 milionu korun, které byly letos na jaře rozděleny na celkem patnáct vybraných neziskových projektů.

Spolu s rostoucím důrazem veřejnosti na ekologickou zodpovědnost zaznamenává zvýšený zájem i projekt Zelená energie. Mezi jeho podporovatele se v současnosti řadí zhruba sto padesát firem z celé republiky a téměř desetkrát tolik domácností. V nedávné době se k projektu připojily společnosti jako Vodafone, Komerční banka nebo DPD.

(red)
Foto: Jakub Brožek

RubrikyFotovoltaika