Partneři sekce:

Druhý ročník Fotovoltaického Fóra

Druhý ročník Fotovoltaického Fóra

Mezinárodní konference Fotovoltaické fórum 2010 navazuje druhým ročníkem na úspěšný loňský debut. Společnost Czech Nature Energy a.s. se pustila do přípravy této akce jen s několika signály o potřebnosti a užitečnosti takovýchto setkání. Ovšem zájem o konferenci a spokojenost účastníků vyvážila vynaložené úsilí na přípravu akce. Loňský ročník je minulostí a představuje pro nás odrazový můstek do ročníku nového.

Fotovoltaické Fórum 2010 je určeno soukromým nebo institucionálním investorům, projektantům, řídícím pracovníkům či zaměstnancům státní správy, kteří se chtějí dozvědět o nejnovějších poznatcích světové i české vědy v oblasti fotovoltaiky. Díky vysokému počtu příspěvků, vycházející z množství témat, o kterých lze v souvislosti s fotovoltaikou diskutovat, se konference uskuteční ve dvou dnech a to konkrétně 1. a 2. dubna v Hotel & Congress centre Primavera v Plzni.

Na Fotovoltaickém Fóru 2010 vystoupí uznávaní tuzemští i zahraniční odborníci působící nejen v oblasti obnovitelných zdrojů. Se svými bohatými zkušenostmi a poznatky jistě obohatí a rozšíří dosavadní odborné znalosti účastníků konference.

Fotovoltaika patří v současné době k progresivně se rozvíjejícím technologiím a nyní zažívá v České republice velmi prudký růst. Zda s tímto trendem můžeme počítat i pro roky následující, to je otázka, kterou se budou mimo jiné zabývat přednášky týkající se připravovaných změn legislativního prostředí v ČR, dopady a vývoje světové krize na ČR a EU do branže fotovoltaiky, včetně zhodnocení aktuálního stavu fotovoltaiky u nás a v zemích EU a nastínění jejího dalšího vývoje.

Na Fotovoltaickém Fóru 2010 budou uvedeny nejnovější poznatky světové vědy z oblasti fotovoltaiky. Dále se účastníci konference mohou těšit na vystoupení českých i zahraničních osobností z oblasti ekonomie, práv, bankovnictví, elektrotechniky a průmyslu.

Pro odborníky v oblasti fotovoltaiky a projektanty nebo jejich řídící pracovníky bude uvedena i oblast zabývající se návrhem fotovoltaických systémů, volbou a dimenzováním jednotlivých komponent FVE, včetně případových studií. Letošního ročníku se zúčastní také zástupci fotovoltaických asociací ze sousedních zemí.

Součástí Fotovoltaického Fóra 2010 bude i výstava a prezentace výrobců fotovoltaických komponent. Ve dvou sálech hotelu, kde se bude konat konference, vyrostou výstavní stánky, které umožní detailnější seznámení s představením novinek různých výrobců, včetně panelového představení ucelených výrobkových programů a služeb pro nadcházející fotovoltaickou sezónu.

             
Program Fotovoltaického Fóra 2010 je naplněn přednáškami a příspěvky do takové míry, že nezbývá více času, než na několik rychlých dotazů v diskuzi po závěru přednášky. Z tohoto důvodu nabízí konference účastníkům přestávky s občerstvením s možností prodiskutovat a zhodnotit právě proběhnuvší příspěvky. Po oba dva dny je během polední přestávky servírován oběd. V odpoledních hodinách prvního dne zájemci o exkurzi navštíví realizovanou fotovoltaickou elektrárnu a podívají se do podniku Bohemia Sekt ve Starém Plzenci. Po exkurzi je plánován společenský večer s živou hudbou a občerstvením formou švédských stolů.

             

Další informace a přihlášku na konferenci najdete na www.FFCR.cz.

Fotovoltaické Fórum 2010

Datum konání: 1. – 2. dubna
Místo konání: Hotel & Congerss centre PRIMAVERA, Plzeň
Organizátor: Czech Nature Energy a. s.
Odborný garant: Česká fotovoltaická asociace, o. s.

RubrikyFotovoltaika