Partneři sekce:
  • SCHELL

Švédské příklady zelené výstavby

Švédské příklady zelené výstavby

Švédské obchodní oddělení společně se Švédským velvyslanectvím a švédskými společnosti připravili seminář o ekologické výstavbě, nazvaný Green Building – The Swedish Experience. Tento seminář pomyslně navazuje na probíhající summitu COP15 v Kodani.

Budovy totiž představují v současnosti přibližně 40% celkové spotřeby energie v EU. Tento sektor hraje tedy klíčovou roli při snižování emisí oxidu uhličitého v Evropě. Příslušná opatření povedou k situaci, která znamená výhru pro všechny strany: pomohou životnímu prostředí, ekonomice a energetickébezpečnosti zároveň. Během švédského předsednictví byly projednány tři zákony o energetické účinnosti, mimo jiné upravená směrnice o energetické výkonnosti budov.

Energetická účinnost je velmi důležitým bodem také na českém pořadu jednání. Státem dotovaný program pro domácnosti, Zelená úsporám, který byl letos zahájen, je jen jedním z příkladů opatření ke snížení spotřeby energie. Vše výše uvedené přispívá k rychlému růstu poptávky po know-how a technologiích v oblasti energetické účinnosti v Evropě a České republice. A právě zde švédské „CleanTech“ firmy mohou nabídnout vyspělá řešení.

Tento půldenní seminář představil kromě programu Zelená úsporám a dalším podporám ze strany EU také jednu vzorovou stavbu: kancelářskou budovu Kungsbrohuset, v současnosti jednu z nejvíce diskutovaných ve Švédsku. Diky velkému množství inovativních řešení, jako např. teplo vyráběné dvěma sty tisíci cestujícími ve Stockholmském metru, patří Kungsbrohuset k energeticky nejúspornějším budovám na světě. Dvojitá fasáda funguje jako termoska: umožní vstup slunečního záření a zároveň zadržuje teplo. Optimalizaci vnitřního klimatu zajišťuje služba předpovědi počasí, což snížuje přetápění na minimum a chladící systém používá vodu z blízkého jezera. Navíc je standardní osvětlení doplněno technologií optických vláken, jež přivádí světlo do tmavých částí budovy.

Své nejnovější technologie a projekty na semináři představili také čtyři švédské firmy, které působí v oblasti „green building“ na českém trhu.

(kak)
Vizualizace: Jernhusen AB (projekt Kungsbrohuset)