Partneři sekce:
  • P.M.H. Invest & Trade

Pozvánka na konferenci Alternativní zdroje energie 2010

Pozvánka na konferenci Alternativní zdroje energie 2010

Konferenci s podtitulem Udržitelné zásobování budov a průmyslu teplem a chladem připravuje odborná sekce Alternativní zdroje energie Společnosti pro techniku prostředí ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii (ČSSE), Asociací pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) a Sdružením CZ-Biom. Konference se bude konat ve dnech 13. až 15. července v Kroměříži.

Nosná témata konference:

  • alternativní zdroje tepla a chladu
  • legislativní podpora tepla a chladu z obnovitelných zdrojů
  • solární tepelná technika
  • tepelná čerpadla
  • získávání tepla z biomasy
  • vazba AZE na budovy a technologické procesy

Konference bude členěna na tři hlavní sekce:

  • solární tepelná technika (garant: ČSSE);
  • tepelná čerpadla (garant: AVTČ);
  • biomasa (garant: CZ-Biom)

Sekce se budou věnovat specifickým tématům jednotlivých typů alternativních zdrojů tepla a chladu, především však výzkumu, vývoji a inovacím, realizacím z praxe, ekonomice a ekologii provozu.

Výzva k přihlášení příspěvků
Nabídku příspěvků do sborníku konference formou abstraktu v českém nebo slovenském jazyce (max. 300 slov) je možné zaslat v elektronické podobě na stp@stpcr.cz do 15.1.2010. Formulář abstraktu je ke stažení na webovské stránce konference www.aze2010.cz. Vyrozumění o přijetí příspěvku na konferenci obdrží autoři elektronickou poštou včetně pokynů pro zaslání konečných textů do 15. 2. 2010.

Příspěvky do sborníku konference
Sborník ke konferenci Alternativní zdroje energie 2010 bude vydán tištěný s vloženým CD s příspěvky v elektronické podobě. Zaslané příspěvky musí dodržet předepsaný formát a nesmí svým rozsahem překročit 6 stran včetně abstraktu, obrázků, tabulek a pramenů. Příspěvky se zasílají elektronickou poštou do 14. 5. 2010.

Více informací na www.aze2010.cz

Podrobnosti, přihlášky:
www.stpcr.cz
e-mail: stp@stpcr.cz
tel.: 221 082 353

Komentáře