Partneři sekce:
  • Stavmat

Prefabrikované směsi BETOSAN STS pro vytváření teracových podlah

Prefabrikované směsi BETOSAN STS pro vytváření teracových podlah

Teracové podlahy jsou ozdobné kompozitní povrchové úpravy podlah původem z benátské republiky. Nášlapné vrstvy podlahy byly tvořeny pojivem, kterým v minulosti bývalo hydraulické vápno s plnivem z úlomků skla, schránek z mořských živočichů apod. Na začátku 20. století bylo hydraulické vápno postupně nahrazováno cementem a jako plnivo se postupně ustálily různé barevné variace vápence (mramoru). Nejobvyklejší vzhled byl vytvořen pomocí šedého cementu a kombinací černého a bílého kameniva.

Funkční výhody teracových podlah
Podlahy a další povrchy tohoto typu se vyznačovaly vysokou odolností a dlouhou životností. Pokud nedošlo k poškození v době výroby podlahy, nebo k výraznému mechanickému poškození, pro které podlahy nebyly určeny, jsou tyto povrchy funkční i po 50 letech. Výhodou je i skutečnost, že případné menší poruchy typu mikrotrhlin a případných drobných výtluků jsou skryty v textuře povrchu.

Přes výše popsanou odolnost a trvanlivost těchto povrchů, dochází k jejich postupné degradaci, k jejich poškození v rámci úprav vnitřních prostor stávajících objektů, aby vyhovovaly současným požadavkům na bydlení a provoz a současně jsou takové povrchy vyžadovány i pro nové konstrukce, které nezahrnují pouze podlahové konstrukce. Jedná se o leštěné, nebo pemrlované povrchy stěn, kuchyňských linek, schodišťových stupňů a dalších prvků, ať již monolitických (litých), nebo prefabrikovaných.

Prefabrikované směsi
V současné době jsou směsi samonivelační, nebo alespoň významně ztekucené a i předpokládané vrstvy jsou tenčí než v minulosti. To vede k větší náročnosti na materiály, jejich zpracování, ale i techniku a technologii provádění. Výhodou je v takových případech použití prefabrikovaných směsí, které zaručují zejména trvalou kvalitu materiálu a jeho vylepšení pomocí produktů stavební chemie. Takové směsi dodává rovněž společnost BETOSAN s.r.o. a to pod komerčním označením BETOSAN STS, což je ztekucená směs pro tvorbu teracových podlah a tixotropní směs BETOSAN SUK, pro vytváření pemrlovaných omítek. Tyto směsi jsou dodávány v šesti odstínech s použitím bílého, nebo šedého cementu a s použitím černého a bílého kameniva v různých poměrech. Tyto směsi jsou určeny k opravám povrchů historických konstrukcí, ale i k vytváření nových vrstev se zajímavou povrchovou úpravou, nebo v retro stylu.

U nových prvků spočívá omezení pouze v přístupnosti toho konkrétního prvku a možnost jeho povrchové úpravy. To se týká zejména broušení. U rekonstrukcí je podstatné zejména začlenění opravovaných míst do okolního podkladu tak, aby tato místa nerušila celkový vzhled. Je vhodné taková místa ohraničit podle přirozených dělících linií, nebo podle linií vytvořených k vizuálnímu „rozbití“ povrchu větších ploch.

V případě teracových podlah je postup u oprav i u nově prováděných povrchů velmi podobný. Základním předpokladem je únosný, tuhý podklad na který bude nová vrstva aplikována. Ideální je takový podklad opatřit epoxidovým adhezním můstkem, na který je aplikována vrstva teraca v tloušťce min. 12 mm. Po minimálně 7 dnech je možné povrch podlah zbrousit a to nejlépe za použití plošných diamantových brusek s kontinuálním oplachem. Povrch podlahy je možné ošetřit nástřikem urychlujícím vytvrzení povrchových partií.

Závěr
Teracové podlahy jsou velmi vzhledné a současně i funkční. Při správném provedení jsou takové podlahy dlouhodobě funkční, současně mají vysokou chemickou odolnost a je možné je snadno čistit. Jejich znovuzrození je tedy pochopitelné.

www.betosan.cz

Zdroj: PR článek firmy BETOSAN s.r.o.