Lepení vinylových dílců

Partneři sekce:

Při lepení vinylových dílců (LVT) je důležité věnovat čas přípravě podkladu, ten musí být rovný, trvale suchý, čistý, bez trhlin a separačních prostředků, pevný v tahu a tlaku podle STN 744505.

Úprava podkladu

Je-li to potřeba, nejprve se ošetří základním nátěrem (zvýšenou pozornost je třeba věnovat především velmi nasákavým, porézním a prašným podkladům). Nerovnosti se vyrovnají podlahovou vyrovnávací hmotou, případně se předem přebrousí. Po broušení povrchu se zbytky prachu vysají průmyslovým vysavačem. Lité asfaltové potěry a nenasákavé minerální podklady je potřeba vždy přestěrkovat vhodnou podlahovou vyrovnávací hmotou (tloušťka vrstvy minimálně 2 mm).

Aplikace

Nejdříve je nutné připravit první dvě řady vinylových dílců. Skladba a konečný dekor krytiny z LVT-dílců by měly odpovídat instrukcím od jejich výrobce. Když se však kladou tyto dílce na podlahu ve větší místnosti, je vhodnější začít od prostředka. Na podlaze se označí daná plocha, kterou pokrývají dvě řady připravených dílců, a dílce se odloží bokem tak, aby se na podklad mohlo nanést vhodné disperzní lepidlo.

Lepidlo se před použitím pořádně promíchá. Při kladení CV a textilních podlahových krytin s hladkým rubem z pěny v bytových prostorách se nanáší hrubým válečkem z pěnové hmoty. Při lepení elastických krytin (např. PVC) se použije zubová stěrka s ozubením A2 nebo A3.

U nasákavých podkladů se doporučuje lepení za mokra. Při lepení homogenních a heterogenních PVC podlahových krytin na nenasákavé podklady se doporučuje adhezní lepení.
Pokud se podlahové dílce lepí za mokra, kladou se podlahové krytiny do vrstvy lepidla po deseti až dvaceti minutách (čas odvětrání), aby se dosáhlo dobrého smáčení, a dílce se následně pečlivě přitlačí. Tím se zabezpečí jejich pevné spojení s podkladem.

Uvedený proces se opakuje na celé ploše postupně po menších sekcích. Vždy je třeba zarovnat jednotlivé LVT-dílce a vyznačit sekci, na niž se budou lepit. Lepidlo se nanese zubovou stěrkou a rovnoměrně se rozetře na vyznačenou plochu. Po nalepení podlahové krytiny na celou plochu se povrch zválcuje těžkým kovovým válcem.

01 | Úprava podkladu
Podklad musí být rovný, suchý, čistý, bez trhlin a separačních prostředků, pevný v tahu
a tlaku. Nerovnosti se vyrovnají podlahovou vyrovnávací hmotou, případně se předem
přebrousí.

02 | Vysávání
Po broušení povrchu se zbytky prachu vysají průmyslovým vysavačem. Velmi nasákavé,
porézní a prašné podklady ošetřete základním nátěrem.

03 | Označení vymezené plochy
Na připravený podklad se poskládají první dvě řady vinylové podlahoviny a tužkou se
označí vymezená plocha. Když se dílce kladou na podlahu větší místnosti, začíná se
s kladením z prostředka.

04 | Nanesení lepidla
Poskládané dílce se odloží bokem tak, aby se na plochu mohlo nanést disperzní lepidlo.
Před použitím se pořádně promíchá a nanese se zubovou stěrkou s ozubením A2 a A3.

05 | Uložení dílců
Po deseti až dvaceti minutách se do ještě mokrého lepidla položí podlahové dílce.

06 | Přitlačení dílců
Tím se dosáhne dobrého smáčení. Dílce se pečlivě přitlačí, čímž se zabezpečí důkladné
spojení s podkladem.

07 | Další úsek
Následně se vyznačí plocha další sekce, na niž se bude lepit. Poskládané dílce se odloží
bokem.

08 | Nanesení lepidla
Na daný úsek se nanese lepidlo, které se rovnoměrně rozetře zubovou stěrkou na vyznačenou
plochu.

09 | Přilepení další řady dílců
Po deseti až dvaceti minutách se do ještě mokrého lepidla položí další úsek podlahových
dílců, které se důkladně přitlačí.

10 | Válcování nalepených dílců
Po uložení vinylových dílců na celou podlahu se povrch nalepené krytiny zválcuje těžkým
kovovým válcem.

Informace o materiálu:

 • bezrozpouštědlové, velmi pevně lepící disperzní lepidlo vhodné na lepení homogenních a heterogenních PVC krytin v pásech a čtvercích, jakož i na polyolefinové krytiny; kaučukové krytiny silné do 2,5 mm s hladkou, broušenou zadní stranou v pásech a čtvercích i textilní krytiny s rubovou stranou z latexu, PUR-pěny a PVC přilepí na podlahy, stěny a stropy.

Co budete potřebovat

 • Základní nátěr
  Thmosit R 777
  spotřeba: 100 až 300 g/m2 v závislosti na podkladu, plastový kanystr 5 a 10 kg,
 • Disperzní lepidlo
  Thomsit K 188 E
  spotřeba: 150 až 300 g/m2 v závislosti na způsobu nanášení, plastová nádoba,
 • Vyrovnávací stěrka
 • Nářadí a pomůcky
  bruska na beton
  průmyslový vysavač
  tužka
  vodováha nebo dvoumetrová lať
  zubová stěrka (velikost zubu A2 nebo A3)
  ochranné rukavice
  těžký kovový válec

Disperzní základní nátěr

Základní nátěr Thomsit R 777 na uzavření pórů silně nasákavých a porézních podkladů a na zvýšení přilnavosti těchto podkladů. Používá se jako základní nátěr na nasákavé cementové, anhydritové a betonové podklady pod samonivelační a vyrovnávací hmoty. Bez obsahu rozpouštědel. V nezředěném stavu vhodný i na dřevotřískové desky.

TEXT: zpracováno z podkladů firmy Henkel
FOTO: Henkel

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 5/2016.