Akustické podlahy s izolanty ISOVER

Zdroj: Isover

V dnešní době lidé bohužel tráví stále více času v uzavřených bytech. Proto je akustika velmi aktuální a diskutované téma. Pozitivní jistě je, že na tento fakt reagují i developeři a stavebníci a vyžadují uspokojivé řešení akustiky po projektantech.

Ti se pak při návrhu konstrukcí obracejí na výrobce akustických izolací s dotazem, jestli použitá izolace splňuje normové hodnoty pro danou konstrukci, případně jaké jsou ekonomicky výhodnější alternativy. U akustiky neexistuje jednoduchá odpověď a pro každou konstrukci je potřeba individuální posouzení celé skladby.

Navíc v případě konstrukce stropu musíme kromě vzduchové neprůzvučnosti posoudit i neprůzvučnost kročejovou. Na konstrukci stropu (podlahy) tedy klademe v případě akustiky dva stěžejní nároky.

V případě akustiky není možné jednoduše ustanovit, že například 30 mm kročejové izolace zlepší akustické parametry o 10 dB, nebo  40 mm izolace o 12 dB.  Tyto hodnoty lze stanovit buď odborným výpočtem jako celkovou neprůzvučnost celé skladby stropu včetně všech vrstev, nebo přesnějším způsobem.

Zjišťovali jsme, jak se liší kombinace klasického pěnového polystyrenu ISOVER EPS 100 a minerální kročejové izolace v porovnání s použitím výhradně minerální vlny o stejné tloušťce.

Dalším cílem bylo ověřit, zda je možné nahradit minerální kročejovou izolaci elastifikovaným polystyrenem ISOVER EPS RigiFloor 5000.

Normové požadavky

Norma ČSN 73 0532 stanovuje, jaké hodnoty musí splňovat strop mezi dvěma místnostmi. Pro představu můžeme uvažovat dvě místnosti nad sebou v rodinném domě a dvě místnosti dvou různých bytů v bytovém domě.

Zdroj: Isover

Měření ve zkušebně

Zdroj: Isover
Zdroj: Isover
Zdroj: Isover

Z porovnání vyplulo, že výsledné hodnoty kročejové a vzduchové neprůzvučnosti jsou téměř totožné.  Je tedy možné použít i dvouvrstvé řešení a vrstvu z polystyrenu  použít i ve větší tloušťce. Navýšení skladby podlahy se hodí např. pro vedení rozvodů inženýrských sítí.

Uvedené skladby na trámovém stropu vyhoví jen pro použití v rodinných domech nebo v případě rekonstrukce ve starých bytových domech. Pro nové dřevostavby se používají i těžké plovoucí podlahy. Ty splní i vyšší nároky na akustiku a přinášejí bonus ve formě potřebné tepelné akumulace.

V případě použití u těžkých plovoucích podlah, kde je vzduchová neprůzvučnost zajištěna hmotou těžké desky podlahy, je možno spolehlivě využít  jak izolaci z polystyrenu, tak z minerální izolace.

Zkoušky mechaniky

Součástí testování byly kromě akustických zkoušek i zkoušky odolnosti při zatížení dle ČSN  EN 13810-1 a ČSN 73 2030. Z výsledků vyplývá, že všechny zkoušky s rezervou splňují zařazení do užitné kategorie ploch A podle ČSN EN 1991-1-1.  Lze je tedy bez obav navrhnout do obytných místností rodinných a bytových domů.

Jak se potvrdilo při zkouškách v certifikované laboratoři, materiály do podlah z minerální izolace ISOVER T-P nebo pěnový polystyren ISOVER EPS RigiFloor 5000 splňují vysoké nároky na akustiku podlah i v různých variantách skladby stropů. Díky pravidelným zkouškám a měření kročejových izolantů z minerální vlny či pěnového polystyrenu vyráběných pod značkou ISOVER, je možné navrhnout optimální akustické řešení téměř pro jakoukoliv stavbu.

Další informace k izolování podlah naleznete a prospektu Izolace podlah, na www.isover.cz nebo na lince technické a obchodní 800 476 837 (800 ISOVER) či technickedotazy@isover.cz, kde vám technici poradí nejen jak na izolování podlah, ale zodpoví i na další dotazy k zateplování domů.

www.isover.cz

ZDROJ: PR článek společnosti SGCP, divize Isover