Správná realizace střechy s důrazem na detail
Galerie(8)

Správná realizace střechy s důrazem na detail

Partneři sekce:
  • Prefa

Většina problémů ve střechách nevzniká v pokládce tašek do plochy střechy, kde je nejdůležitější její správné rozměření podle typu tašek jak po délce, tak také na výšku, ale v řešení různých detailů střechy, jako jsou nároží a hřebeny, úžlabí, změny sklonů střechy, nebo prostupy do střechy kolem střešních oken, komínů a střešních výlezů.

Kvalita pokrývačské práce se ukáže právě u těchto detailů a zároveň pouze kvalitně odvedená práce zajistí, že kolem těchto „drobných detailů“ ve střeše nebude zatékat.

Pokud pomineme základní střešní tašky, které pokrývají většinu plochy střechy, lze zbývající prvky (tzv. doplňkové) rozdělit na ty, které doplňují skladbu střešního pláště a zároveň zlepšují jeho funkčnost, a na okrasné, jež více řeší estetické ztvárnění střechy. Dále je také možné je rozdělit podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, což má zásadní vliv na jejich životnost.

Mezi ty funkční, určené pro řešení technických detailů, patří například tašky okrajové, větrací a různé prostupové, jako jsou například tašky pro odkouření turbokotle či odvětrání kanalizace nebo anténní. Svou existencí šetří práci a náklady spojené se složitým oplechováním daných detailů.

Podle materiálu lze do jedné skupiny zařadit ty prvky, které jsou vyráběny z betonu či vypáleny z hlíny, stejně jako základní tašky. Ve druhé skupině potom zůstanou doplňky, jež známe jako plastové nebo plechové, například již zmíněné tašky pro odvětrání kanalizace či tašky anténní. Díky vývoji v oblasti střešních krytin se daří postupně vyvíjet k těmto plastovým variantám také betonové alternativy, které přinášejí delší životnost a stejnobarevnost, jakou mají i základní tašky.

Tašky okrajové

Jako alternativa k oplechování štítu slouží okrajové tašky. Ty jsou vyráběny v levé a pravé variantě vždy s bočním okrajem opatřeným výřezem pro vzájemné překrytí a posun podle sklonu střechy. Okrajové tašky jsou opatřeny otvory pro přichycení ke střešním latím pomocí pozinkovaných vrutů.

Předpokladem použití okrajových tašek je, aby štítové hrany střechy svíraly pravý úhel s latěmi. Při kladení tašek se u sedlových střech začíná vždy pravými okrajovými taškami, na které v ploše naváže základní krytina. Krycí šířka okrajové tašky odpovídá základní krytině, váha doplňku je však vyšší a činí asi 7 kg.

Tašky pultové

Pultové tašky jsou využívány u pultových střech v oblasti horní hrany. Tento typ tašky je opatřen na straně závěsu betonovým krycím lemem. Připevňuje se pozinkovaným vrutem přes zadní zámek ke střešní lati, případně příchytkou tašky. K pultovým taškám výrobci nabízejí i půlenou variantu a pultové okrajové tašky pravé a levé.

Tašky lomené

Na střechách se změnami střešních sklonů a na hranách mansardových střech se uplatní lomené a úžlabní tašky. Detail je sice možné řešit i vzájemným překrytím tašek nebo oplechováním, ale lomená nebo úžlabní taška představuje řešení opticky i technicky nejlepší. Obě tašky jsou vyráběny s různými úhly lomu, taška lomená s úhlem od 190˚ do 250˚, kde úhel lomu γ = 180 + (α – β), a taška úžlabní s úhlem lomu od 110˚ do 170˚, kde úhel lomu γ = 180 – (β – α). Schémata jednotlivých úhlů je možné vidět na schématech níže (obr. 1 a 2).

Obr. 1  Taška lomená
Obr. 2  Taška úžlabní

Tašky větrací

Větrací tašky jsou modifikací základní tašky s otvorem chráněným betonovou stříškou a mřížkou. Kladou se ve druhé řadě pod hřebenem a slouží k odvětrání střechy pomocí vzduchové mezery mezi krytinou a hydroizolační fólií. Množství tašek se určí na základě spádu střechy a délky krokví (obr. 3, Tab. 1 a Tab. 2).

Tab. 1 – Rozmístění větracích tašek dle délky krokví a střešního sklonu
Obr. 3  Potřeba větracích tašek

Další betonové doplňky

Sem patří třeba tašky odvětrací, anténní nebo odkouření turbokotle. Díky vývoji v oblasti střešních krytin se daří postupně vyvíjet k těmto plastovým variantám také betonové alternativy. Jejich výhodou oproti plastu je především několikanásobně delší životnost, která odpovídá životnosti základní střešní krytiny a díky tomu je stejná i záruka. Navíc jsou s ní barevně jednotné, a tudíž do střešní plochy harmonicky zapadnou.

Odvětrací taška je kompletní prvek pro odvětrání kanalizačních stoupaček, kuchyní, koupelen a WC. Alternativní prvek je celobetonový a tvoří jeden celek, který se osadí ve střeše v místě napojení. Kotví se nejlépe dvěma vruty z důvodu ochrany při posunu sněhu na střeše.

Obdobně lze na trhu zakoupit ve dvou variantách i tašku anténní. Ta je určena pro řešení prostupu jedné trubky skrz střešní plášť (kromě antény je tato taška vhodná i pro satelit, zařízení pro bezdrátový internet atd.). Betonová varianta představuje základní celobetonovou tašku s kloubem s krycí částí z hliníku s barevnou povrchovou úpravou. Stejně jako u plastového prvku je horní část tvořena odstupňovanými průměry. Podle průměru trubky se odřízne příslušná část pro daný průměr. Anténní stožár se musí vždy přikotvit ke krokvi (obr. 3, obr. 4).

Komplet pro odkouření turbokotle je určen k provedení prostupu vlastního vývodu odkouření plynových kotlů. Tvoří ji základní celobetonová taška, na kterou navazuje plastová kloubová část s kruhovým prostupem. Výhodou betonové varianty oproti plastové je opět delší životnost, která činí až 100 let, a dále naprosto totožný vzhled jako u základní krytiny. 

Hřeben, nároží a úžlabí

Další detaily střešního pláště, které je nutné správně realizovat, je hřeben, nároží nebo úžlabí. Jsou to místa, kde nejčastěji dochází k zatékání při nesprávném provedení.

Hřeben

Pro krytí hřebene se používají hřebenáče. Pro jejich umístění se využívají dvě varianty. První, která se dnes již používá jen minimálně, je kladení do pokrývačské malty a druhá, častější, je nasucho pomocí hřebenové latě, držáků a příchytek. Hřeben je také důležitý pro celkové větrání střešního pláště. Pro zajištění této funkce se používají větrací hřebenové pásy a lišty.

Nároží

Obdoba hřebene, ale je umístěno ve spádu střechy (např. u valbových nebo polovalbových střech a vikýřů).

Úžlabí

Nachází se ve styku dvou střešních ploch a jeho středem odtéká srážková voda. Pro její odvod se nejčastěji v úžlabí montují úžlabní plechy, které jsou překryty střešní krytinou, a vzniklá mezera je utěsněna těsnicími lištami. Dalším možným způsobem řešení úžlabí u některých typů krytiny (např. bobrovka) je možné vyskládání samotnými taškami.

Usnadnění pohybu po střeše

Častým důvodem, proč betonová taška praskne, bývá neopatrný pohyb po střešní ploše. Stoupat je totiž doporučeno na místa, kde leží taška na lati a je podepřená. Usnadnit pohyb po střeše, a především její údržbu, umožňuje pochůzný střešní systém. Ten tvoří tzv. stoupací komplety obsahující střešní lávky, dále nášlapy tašek a výlezová okna. Zmíněné střešní lávky usnadní přístup ke komínům, anténním stožárům, slunečním kolektorům apod.

Obr. 5 Anténní taška

Stoupací komplety zpravidla obsahují dvě tašky nášlapné opatřené speciálními nosnými bloky se zabudovanými kotevními šrouby, dále držáky roštu (umožňují úpravu sklonu roštu dle spádu střechy), nášlapný rošt z pozinkované oceli a spojovací materiál. Nosné tašky musí být připevněny k latím dvěma vruty 4 x 40 mm a uprostřed podepřeny střešní latí. K vytvoření přístupové cesty ke komínům a dalším zařizovacím předmětům na střeše slouží také tzv. nášlapy.

Každý tvoří nášlapná taška, stejná jako u střešních lávek, a dále nášlap z pozinkované oceli s barevnou úpravou. Pro obslužný výstup na střechu slouží výstupní okna, která se dodávají v různých velikostech a materiálovém provedení. Hodí se zároveň i pro prosvětlení a případné odvětrání půdního prostoru.

Obr. 6 Schéma ukotvení anténního stožáru na střeše

TEXT + FOTO: KM BETA

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 04/2016.