Rekonstrukce odjezdové haly Masarykova nádraží v Praze
Galerie(19)

Rekonstrukce odjezdové haly Masarykova nádraží v Praze

Partneři sekce:
  • Prefa

Zastřešení historické části odjezdové haly Masarykova nádraží v Praze bylo v havarijním stavu a potřebovalo rekonstrukci. Dřevěné vazníky střechy byly částečně zrenovovány a částečně vyměněny. Střecha dostala také novou štřešní krytinu. Zrekonstruovaná historická hala nádraží byla slavnostně otevřena pro veřejnost na začátku prosince.

Budovy Masarykova nádraží navrhl architekt Antonín Jüngling a postavili je Vojtěch Lana a bratři Kleinové v letech 1844 až 1845. Prosklené zastřešení mezilehlé odjezdové haly a nástupišť nesené dřevěnými vazníky a litinovými sloupy vzniklo při přestavbě nádraží v roce 1862.

Odjezdová dvorana s litinovým portálem do Havlíčkovy ulice a litinovými sloupy je v nádražní architektuře unikátní pro využití litiny. Objekt je nemovitou kulturní památkou a je situován v památkové rezervaci hlavního města Prahy, proto se k rekonstrukci přistupovalo se zvýšenou péčí a musel být dodržen původní vzhled dvorany.

Rekonstrukce odjezdové dvorany
Mezilehlá odjezdová hala je trojlodní stavba s rozpětím vazníků 11,7 × 5,05 × 11,7 m. Vazníky (dřevěné krokve) byly renovovány a část z nich musela být  vzhledem k havarijnímu stavu nahrazena novými. Vazníky jsou položeny na vaznice podpírané původními litinovými sloupy a obvodovými zdmi přilehlých objektů, v pravidelném rastru vždy přímo nad sloup a mezi sloupy. Na vaznících je uloženo celoplošné bednění a na něm položena hliníková střešní krytina. Světlo je do odjezdové haly přiváděno světlíky umístěnými vždy při hřebenech sedlových střech. Do litinových sloupů haly je vsazeno potrubí, které odvádí dešťovou vodu.

Zastřešení odjezdové haly tvoří tři souběžné odvětrávané sedlové střechy s délkou hřebenů přibližně 67,5 m a sklonem 27°. Krajní sedlové střechy jsou rozlohou stejně velké, prostřední je menší. Celková plocha střechy je 1 598 m2.

Z důvodu zachování původní nosné konstrukce byla použita lehká plechová střešní krytina. Volba padla na hliníkový maloformátový falcovaný šindel PREFA v barevném odstínu světle šedá P.10 s povrchovou úpravou stucco.

Plechová střešní krytina
Falcované šindele PREFA jsou z barevného legovaného hliníku o tloušťce 0,7 mm, který je opatřen dvouvrstvým vypalovaným lakem.

Rozměr falcovaného šindele je 420 × 240 mm v položené ploše a hmotnost přibližně 2,5 kg na 1 m2. Do plochy 1 m2 se počítá 10 falcovaných šindelů.

Tato plechová střešní krytina se pokládá na plné bednění se separační vrstvou, a to od sklonu střechy 25° a s maximálním plošným zatížením 800 kg/m2.

Falcované šindele se upevňují jednou hliníkovou patentovanou příchytkou (tj. 10 příchytek na 1 m2). Drážky na podélné a příčné straně šindele vytvářejí bezpečnou vazbu, která chrání střechu před povětrnostními vlivy.

Základním materiálem pro hliníkové výrobky PREFA jsou slitiny podle EN 1396. Jejich povrchová úprava probíhá tzv. metodou coil coating a splňuje přísné požadavky ECCA (European Coil Coating Association).

Falcovaný šindel PREFA je dodáván ve všech standardních barvách, v hladké povrchové úpravě nebo stucco.

Rekonstrukce střechy nad odjezdovou halou Masyrykova nádraží v Praze
Vlastník: České dráhy, a. s.
Investor:  Masaryk Station Development, a. s.
Technický dozor:  Prague Invest s. r. o., PMD, s. r. o.
Projektant:  Tichý & Kolářová, s. r. o.
Zhotovitel stavby:  Průmstav, a. s.
Montážní firma:  A-Z Bau, s. r. o.
Výrobce střešní krytiny:  PREFA Aluminiumprodukte, s. r. o.