Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU
  • Českomoravský beton

Stroje při výstavbě rychlostní silnice R1

Stroje při výstavbě rychlostní silnice R1

Při výstavbě rychlostní silnice R1 nacházejí od počátku využití stroje pro stabilizaci zemin a jejich hutnění. Následně budou nasazovány stroje na pokládku mechanicky zpevněného kameniva pro podkladní vrstvy a dále na pokládku živičných povrchů.

Při výstavbě zmíněné rychlostní silnice R1 u Nitry se uplatňují také stroje skupiny Wirtgen Group. V příspěvku jsou představeny jednotlivé značky patřící do této skupiny – Wirtgen, Vögele, Hamm a Kleemann.

Stabilizace zemin je společný výraz pro zlepšování vlastností zemin a jejich zpevňování. Vlastnosti půdy jsou zlepšovány vmícháváním hydraulických pojiv pro zlepšení zpracovatelnosti zemin a možnosti jejich zhutnění. Půda se tak stává odolnější proti vlhkosti. Zlepšené vlastnosti materiálu ulehčují provádění stavebních prací na stavbách. Při zpevňování zemin se do půdy přidávají hydraulická pojiva pro zlepšení objemové stálosti materiálu. Ten je dále trvale zatížitelný a odolný vůči promrzání.

Typickým využitím uvedených technologických postupů je i nasazení strojů pro stabilizaci zemin při výstavbě rychlostní silnice R1. Firma Wirtgen vyrábí tyto stroje od závěsných fréz až po robustní těžké frézy o hmotnosti až 30 t.

Na staveništi u Nitry se můžeme setkat hlavně se dvěma zástupci této řady strojů. Je to střední typ frézy WR2400 o pracovní šířce 2,4 m a dále typ WR2500S s pracovní šířkou 2,5 m. Oba stroje umožňují zpracovávat materiál až do hloubky 500 mm.

Hlavním pracovním nástrojem těchto strojů je robustní frézovací a mísicí rotor, který je osazen hroty s válcovým dříkem pro stabilizace zemin. Hroty rotují ve speciálních výměnných držácích, které jsou patentově chráněny. Jsou umístěny vysoko nad rotorem, a tak umožňují optimální promísení zpracovávaných materiálů. Rotor pracuje v robustní skříni, která tvoří mísicí prostor. U výkonných stabilizačních strojů Wirtgen je tento mísicí prostor variabilní. Znamená to, že velikost prostoru se přizpůsobí různému množství zpracovávaného materiálu, které se mění při změnách pracovní hloubky. Při spouš­tění rotoru tak dochází k jevu, že čím větší je pracovní hloubka, a teda i množství materiálu, tím větší je i mísicí prostor. Tak jsou zaručeny podmínky pro dokonalé promísení půdy s přidaným pojivem.

Výkon vznětového motoru na frézovací a mísicí rotor se přenáší přímým pohonem pomocí klínových řemenů. Tento způsob umožňuje pomocí záměny řemenic přizpůsobit otáčky rotoru měnícím se podmínkám při nasazení. Dále chrání hlavní pohon stroje před případným poškozením při možném nárazu rotoru do nepředvídatelné překážky v půdě.

Vzhledem k tomu, že půdní stabilizátory často pracují v těžkých mokrých bahnitých podmínkách, neobejdou se bez pohonu všech kol, který jim zaručí trakci v každé pracovní situaci. Oddělené hydraulické okruhy pro každé kolo na čtyři velká kola v těžkém provedení se zesílenými pneumatikami zajišťují permanentní přenos síly na podklad. Sou­časně je prostřednictvím hydraulicky výškově nastavitelných válcových sloupů pojezdu dosahováno velké světlosti a průchodnosti terénem.

O optimální zatížení motoru, maximální rychlost pojezdu a striktní udržování pracovních údajů nastavených obsluhou, jako jsou pracovní hloubka, příčný sklon nebo rychlost pojezdu, se stará inteligentní řídicí systém stroje. Všechny důležité pracovní údaje se zobrazují na přehledném displeji. Řidič je tak stále informován o momentálním stavu stroje a může v případě potřeby okamžitě reagovat.

Ve spojení s použitím fréz pro stabilizaci zemin pracují na výstavbě rychlostní silnice také dávkovače pojiv Streumaster. Ať už nesené, tažené jako přívěs nebo samopojízdné – zajišťují rovnoměrné dávkování pojiv před frézy. U Nitry se setkáme převážně se samopojízdnými dávkovači o obsahu 16 m3 na automobilním podvozku MAN. Tyto dávkovače se vyznačují obdivuhodnou přesností. Zásluhu na tom má řídicí elektronika vyvinutá firmou Streumaster. Spojuje do jedné sítě dopravní článkový řetěz, rozdělovací šneky, dávkovací turnikety a panel obsluhy a ovlivňuje tak vysokou přesnost dávkování pojiva závislou na rychlosti, která je měřena radarovým přístrojem.

Hutnění násypů a materiálů
O hutnění násypů a dále hutnění materiálů za frézami pro stabilizace se starají tahačové válce Hamm. Používají mikroprocesorové řízení Hammtronic. Tato technika vyvinutá výrobcem válců Hamm se stará o optimální výsledek hutnění a vyšší bezpečnost, aniž byste si toho uživatel sám všiml. Automatické porovnávání předního a zadního pohonu zabraňuje prokluzu běhounů nebo kol a umožňuje tak dosáhnout stoupavosti až do 70 procent. Hammtronic kontroluje veškeré funkce motoru a válce, zvláště pak pohon pojezdu, vibraci a otáčky motoru. Prostřednictvím systému řízení motoru se systém vibrace a rychlost pojezdu přizpůsobuje momentálním podmínkám na staveništi. To ­ovlivňuje technický stav a také životnost stroje. Příznivě ovlivňuje také spotřebu paliva – oproti válcům, které nejsou tímto řízením vybaveny, je až o 30 procent nižší. V tomto případě se nejedná o teoretické hodnoty, nýbrž o údaje, které jsou ověřeny přímo u uživatelů těchto válců.

Dalším technickým prvkem válců Hamm je inovativní samovyrovnávací naklápěcí kyvný kloub, který se zakládá na třech kloubech místo čtyř. Z toho vycházejí výborné jízdní a řídicí vlastnosti válce. Tento kyvný kloub se třemi kulovými klouby zaručuje nepřekonatelnou směrovou stabilitu a jízdní komfort. Zvláště při plném dorazu řízení se konstrukce podvozku stará o rovnoměrné rozdělení hmotnosti na běhoun a kola a o šetrné tlumení i na nerovnostech terénu. Právě tak je zamezeno naklánění stroje během zatáčení, takže nehrozí převrácení stroje a zvyšuje se bezpečnost práce.

Pokládka minerálních betonů a asfaltových směsí
Po provedení stabilizačních prací přijde čas na pokládku minerálních betonů a následně asfaltových směsí. K pokládce budou využívány finišery výrobce Vögele.

Firmy podílející se na výstavbě R1 dispo­nují celou škálou finišerů tohoto výrobce – od kolových finišerů po pásové, od malých finišerů pro pokládku chodníků a cyklistických stezek přes střední třídu vybavenou převážně hydraulicky výsuvnými lištami a vhodnou pro výstavbu a údržbu silnic nižších tříd až po vysoce výkonné finišery schopné pokládat prostřednictvím pevné lišty povrchy beze spáry až do šíře 13 m.

Z technologií lze připomenout hlavně osvědčenou technologii elektrického vyhřívání hladicích lišt, kterou firma Vögele používá již téměř 50 let. Vyhřívací lišty a tělesa jsou optimalizovány tak, aby bylo teplo rovnoměrně rozděleno pro celé délce hladicích plechů a hutnicích lišt. Inteligentní systém řízení generátoru proudu se stará o to, aby byl neustále k dispozici dostatečný výkon pro aktuální pracovní šířku, a to nezávisle na otáčkách hlavního motoru. Již při volnoběžných otáčkách je možno hutnicí agregáty nahřát v krátkém čase na provozní teplotu, což přináší úsporu paliva. Pracuje-li finišer během pokládky v automatickém režimu, systém vytápění kdykoliv dodává potřebný topný výkon. Díky intervalovému spínání, kdy se střídá ohřev levé a pravé poloviny hladicí lišty, se snižuje potřeba energie, a tím se šetří i palivo.

Všechny současně vyráběné typové řady finišerů Vögele využívají oblíbený koncept obsluhy ErgoPlus. Srdcem ErgoPlus jsou ovládací pulty řidiče a obsluhy lišty. Jejich jednoduše a srozumitelně uspořádaná stavba přispívá k tomu, že jejich ovládání je intuitivní a řízení je v každé situaci bezpečné. Stlačením tlačítka na pultu řidiče jsou k dispozici čtyři provozní režimy: neutrál, přeprava, zahájení práce a pokládka. Zvláště praktická je funkce paměť. Při ukončení režimu pokládky, například z důvodu přejezdu, ukládá všechny nastavené hodnoty a po ukončení přejezdu je opět aktivuje v nezměněné hodnotě. Koncept ErgoPlus nabízí řidiči pře­hled o všech pochodech, například o dopravě materiálu a jeho rozdělení před lištou. Dále je stanoviště koncipováno tak, že zaručuje volný přístup k servisním místům. Kromě toho mohou být obě sedadla obsluhy společně s obslužným pultem vyklopena tak, aby řidiči nepřekážela ve výhledu. Ke konceptu náleží také hydraulicky sklopná ochranná stříška s výsuvnými bočními markýzami ze skelných vláken, která chrání před nepřízní počasí.

Zařízení pro zpracování kameniva a recyklaci
Posledním výrobcem ze skupiny Wirtgen Group, kterého jsme ještě nezmínili, je tradiční výrobce drticích a třídicích mobilních i semimobilních zařízení pro zpracování kameniva a recyklaci – firma Kleemann. V blízkém kamenolomu se pomocí odrazového drtiče Mobirex MR130 a mobilního dvousítného třídiče MS16 zpracovává lomový kámen pro použití do podkladních vrstev a pro výrobu stavebních směsí.

Již po desítky let existující zkušenosti ve výrobě stacionárních zařízení se přenesly do vývoje a výroby mobilních zařízení, které se vyznačují technickými řešeními propracovanými především v detailu, která zohledňují a sjednocují celý proces úpravy materiálů. Zařízení firmy Kleemann nacházejí využití nejen v oblasti zpracování kameniva, ale i v oblasti zpracování a recyklace stavebních odpadů.

Věříme, že nasazení strojů skupiny Wirtgen Group bude pro stavbu rychlostní silnice R1 přínosné a že přispějí k rychlosti výstavby a kvalitě odvedené práce na této pro Slovensko důležité komunikaci.

Ing. Jaroslav Dostálek
FOTO: Wirtgen Slovensko

Jaroslav Dostálek je prokuristou ve společnosti ­Wirtgen Slovensko.

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.