Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU
  • Českomoravský beton

Stavební lasery přecházejí na zelenou

Stavební lasery přecházejí na zelenou

Pořekadlo dvakrát měř, jednou řež platilo, dokud se k měření používaly skládací metry, pásma, bublinkové vodováhy a olovnice. Dnešním stavbařům a montážníkům, kteří používají laserové dálkoměry a samonivelační bodové, liniové a rotační lasery, stačí obvykle k mnohem přesnějšímu zaměření jediné stisknutí tlačítka.

S milimetrovou přesností
Kapesní, nástěnné nebo otočné laserové měřicí přístroje v ruce či na trojnožce umožňují svým zaostřeným, supertenkým červeným paprskem zaměřit a zkontrolovat kolmost stěn, pravoúhlost rohů, dokonalou rovinu podlah, stropů a montovaných podhledů, v budované zdi či přepážce rýsovat hrany oken a dveří, paprskem vyznačit (a podle něj orýsovat) sklon budoucího schodiště. Jsou neodmyslitelným pomocníkem při přesném lepení obkládaček, instalaci nástěnného nábytku nebo zařízení.

Profesionální samonivelační rotační laser s trojnožkou a akumulátorovým zdrojem stojí několik desítek tisíc korun. Umí ovšem na zdech promítnout bez dalšího nastavování ostře červenou linku, která se na délku 10 m od teoretické „vodorovné“ neodchýlí více než o ±0,1 mm, a to až do vzdálenosti 200 m! Kompaktní lasery pak umožňují vést zemní stroje (buldozery, grejdry, finišery) přesně podle paprsku.

Na trhu s laserovou měřicí technikou u nás dominují výrobky Bosch, Berger, Hilti, DeWalt, Makita, Milwaukee a Mikrofyn, Agatec a Topcon.

Laserovou měřicí techniku lze rozdělit na laserové dálkoměry, bodové lasery, liniové lasery a rotační lasery; nechybí ani speciální přístroje – například potrubní lasery. Až do loňského roku pracovaly výhradně v předpisové třídě 2 (IEC 825-1) s délkou vlny 635 nm. Vzhledem k výstupnímu výkonu pod 1 mW není eventuální styk s paprskem pro pokožku i oči nebezpečný, i když platí samozřejmá zásada: nikdy se nedívat přímo do paprsku, zvlášť když uživatel nosí brýle. Z hlediska provedení sahá nabídka od příruční laserové vodováhy nebo kapesního dálkoměru přes samonivelační lasery až po automatické rotační lasery. Nejpřesnější laserová měřidla musejí být kontrolována jednou ročně kalibrační laboratoří a podle požadavků ISO musejí být vybavena kalibračním listem.

Zdokonalené dálkoměrné přístroje
Z doby mezi impulsem vystřelení laserového paprsku a příjmem jeho odrazu od stěny či předmětu dokáže mikroelektronika, napájená obvykle párem 1,5voltových článků AA, vypočítat její vzdálenost. Na tom jsou založeny kapesní laserové dálkoměry, nabízené obvykle v několika dosazích od 5 do 60 m. Bývají osazeny libelou a digitálním LCD displejem. S jednou sadou baterií zvládnou až 10 000 jednotlivých měření. Maximální dosah závisí na odraznosti povrchu cílového předmětu (stěny) i jasu okolního světla a dá se téměř zdvojnásobit použitím odrazových – cílových terčíků. Zvládnou i nepřímé změření délky podle Pythagorovy věty při obtížných poměrech. Délku 60 m dokážou změřit a vyznačit na displeji s přesností až ±1,5 mm. Většina dálkoměrů s mikro­procesorem dokáže po zaměření délky a šířky místnosti bleskově spočítat její plochu, přidáním výšky místnosti odečteme na displeji její objem. Naměřené hodnoty se ukládají do paměti. Přístroje jsou spolehlivě chráněny proti prachu a stříkající vodě, některé lze upevnit na stativ, případně jsou opatřeny měřicím trnem pro měření z rohů, koncová opěrka obvykle umožňuje měření
od stěn.

Stále větší projektované haly, budovy a sportovní objekty si vyžádaly zvýšení dosahu laserových dálkoměrů až do 250 m. Bosch proto osadil laserový měřič GLM 250 F cílovým optickým hledáčkem s větší skleněnou čočkou v keramickém držáku. Baterie přístroje s hmotností jen 0,24 kg vystačí na 30 000 jednotlivých měření nebo k nepřetržitému měření po dobu 5 hodin! Je vybaven i časovačem pro měření s časovým posunem ze špatně přístupných měřicích bodů, vyznačovací funkcí a multifunkčním měřicím hrotem. Díky tzv. lichoběžníkové funkci ulehčuje měření sklonů střech, dvojitým měřením podle Pythagorovy věty umožňuje ze stativu výpočet dílčích výšek na stěnách budov.

Bodové lasery přenášejí i pravý úhel
Nejrozšířenější bodové lasery lidově označované jako laserová olovnice slouží k přesnému přenosu referenčního bodu z podlahy na strop (tříbodové), bez pomůcek vytyčují dokonalé kolmice (čtyřbodové) a s pěti paprsky 0 až 30 m dokážou přenášet pravé úhly. Většina z nich je samonivelační, takže po letmém ustavení se během 4 vteřin automaticky vyrovnají, pokud jejich náklon nepřevyšuje 4°. Nedovolenou odchylku signalizují opticky i akusticky. Obvykle se dodávají s přídržným magnetem, univerzálním držákem nebo šroubovou spojkou na dřevo. Jsou kompaktní a napájejí je 3 až 4 AA články. Chyba přenosu vyjádřená na délkový metr paprsku se pohybuje podle kvality kolem ±0,2 až ±0,4 mm. Projektory promítají bod s tzv. nitkovým křížem, zajišťujícím lepší nalezení středu paprsku. Přesnost měření při nepříznivých světelných podmínkách zlepšují malé optické i akustické přijímače paprsku. Ovládají se obvykle jediným tlačítkem a stavbařům nahrazují olovnici, úhelník i vodováhu. Hilti nejnověji nabízí kombilaser PMC 36 s automatickou nivelací a volbou pěti paprsků nebo dvoulaserových linií (čar).

Liniové lasery
Kompaktní lasery se samonivelací umožňují rychlé vytyčování linií dobře viditelnými čarami obvykle do vzdálenosti 20 až 30 m. Většina modelů vládne křížovými paprsky pro vyhledání vodorovné roviny i svislic. Robustnější design mívá dosedací plochu s gumovou tlumicí vložkou, přístroje se ovládají jednou rukou a nejčastěji se upevňují na menší stojany nebo trojnohé stativy. Pro obkladače je Bosch upravil rozšířením o třetí paprsek vysílaný v úhlu 45° pro rychlé vyrovnávání obkládaček nebo dlaždic, přesnost se pohybuje kolem ±0,2 mm/m.
Flex nabízí samonivelační multičárový laser k vizuálnímu rozvržení prostorů uvnitř stavby.

Rotační lasery

Slouží zejména k rychlému vytyčování horizontálních, vertikálních a nakloněných rovin, k přenášení výšky a k vytyčování pravých úhlů a sklonů. Výrobci je nabízejí v provedení pro vnitřní dokončovací práce s pracovním rozsahem do 30 m, nebo i pro venkovní práce se silnějšími lasery do 150 m, v tom případě bývají vybaveny senzorem nárazů a dokonalejší absorbcí vibrací a robustním krytem na ochranu před prachem a stříkající vodou. Porušení nivelety signalizují automaticky. Rozsah automatického samovyrovnávání se pohybuje kolem ± 5°, linie paprsku rotujícího obvykle 150-, 300- až 600krát za minutu může být vertikálně i horizontálně posunována pomocí infračerveného dálkového ovladače, který je jejich příslušenstvím.

Množství nivelačních a vytyčovacích operací zvyšují jemně nastavitelné držáky na stěnu a přesné stojany s výškovou regulací pomocí kličky. Hilti urychluje samonivelaci novým systémem Auto Alignment System. K napájení se používají alkalické baterie nebo NiMH akumulátory, s nábojem vystačujícím na 30- až 50hodinový provoz. Přesnost měření se pohybuje kolem 0,1 mm na délkový metr. Viditelnost laserových bodů při silnějším světle zvyšuje použití červených laserových brýlí.

Hilti nabízí i specializované lasery pro určité operace. Mezi ně patří sklonový rotační laser PR 28 pro přenos sklonů do výkopů, na bednění a vytyčování schodišť či úhlu střech s přesností úhlu na 3 desetinná místa (!) nebo tzv. potrubní lasery, usnadňující nastavení sklonu odvodových a kanalizačních potrubí.

Přechod k zelenému paprsku a k bezdrátovému přenosu měření?
Trend laserové měřicí techniky, jak ukazuje letošní produkce společností Berger a Hilti, směřuje k použití laserů se zeleným paprskem s vlnovou délkou 532 nm. Zelený paprsek je totiž až čtyřikrát jasnější než dosavadní rubínově červené paprsky u laserů, což významně zlepší viditelnost a prodlouží dosah měření. Z výrobních i ekonomických důvodů vlastní laser vyzařuje červené světlo s vlnovou délkou 1 064 nm, kterou však předřazený krystal snižuje na polovinu, tj. na 532 nm. Vývoji zelených laserů se věnuje zejména japonská společnost QD-laser a americký Corning-Glass.

Trend dálkoměrných přístrojů směřuje i k bezdrátovému přenosu výsledků měření z kapesního přístroje technologií Blue­tooth na vzdálený PDA nebo notebook v kanceláři stavbyvedoucího.

Ing. Jan Tůma
Foto: archiv autora a firem Bosch a Hilti

Autor je dlouholetým zkušeným odborníkem v oblasti ručního nářadí a autorem řady odborných publikací.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.