Partneři sekce:
 • Stavmat
 • Xella, Ytong
 • REHAU

Pásové dopravníky

Pásové dopravníky

Pásové dopravníky jsou zařízení, která slouží k přepravě kusového nebo sypkého materiálu po rovné nebo po nakloněné přepravní dráze. Jsou vhodné i k překonávání stoupání nebo klesání, a to podle druhu přepravovaného materiálu a použitého pásu. Lze je nasadit v různých provozních podmínkách – od lehkých až po ty nejtěžší.
Použití pásových dopravníků

 • Vzhledem k účelu použití se pásové dopravníky rozdělují na:
 • stabilní (pevně instalované na jednom místě),
 • mobilní (na kolečkách nebo na samohybném podvozku),
 • přenosné (vyrobené z lehké samonosné konstrukce, resp. hliníku); usnadňují manipulaci a umožňují umístění i v méně dostupných terénech při zachovaní potřebného přepravního výkonu.

Pásové dopravníky se mohou požívat jak v exteriéru, tak v interiéru. Místo použití však předurčuje konstrukci dopravníku, hlavně jeho povrchovou úpravu. V některých případech lze pásové dopravníky nahradit válečkovými drahami (bez přepravního pásu), na nichž se materiál, resp. zboží pohybuje po dopravních válečcích.

Také v oblasti pásové přepravy existují nová, inovativní řešení. Příkladem jsou hadi­cové dopravníky, u nichž se přepravní pás balí do tvaru hadice, nebo systém Flexowell, který umožňuje pásovou přepravu mate­riálu i ve vertikálních, resp. velmi strmých sklonech (klasické pásové dopravníky slouží k přepravě do sklonu maximálně 35°).

Konstrukce a pohon pásových dopravníků

Pásové dopravníky se skládají z:

 • kovové konstrukce (kostry),
 • dopravního pásu,
 • nosné části, která spojuje kostru s dopravním pásem (kluzný plech, válečky nebo kolečka ve stolicích),
 • hnacího a koncového bubnu,
 • pohonné jednotky (elektromotoru, násuvné převodovky, hnacích bubnů),
 • napínací jednotky (šroubové, tíhové, napínacího vozíku),
 • příslušenství a doplňků, které slouží k zabezpečení spolehlivého chodu a optimalizaci provozních vlastností dopravníků:
 • násypky, boční vedení – ukládají materiál na přepravní pás,
 • boční vedení, strážní válečky – umísťují a stabilizují přepravní pás,
 • pevné podpěrné konstrukce, pohyblivé podvozky, zařízení na výškovou přestavitelnost, změnu rychlosti a směru pohybu dopravního pásu – zjednodušují umístění a manipulaci s pásovým dopravníkem,
 • krytování, stěrače pásu – chrání přepravovaný materiál a zařízení před nepříznivými vlivy prostředí,
 • obslužné lávky a zábradlí, kontrolní stanoviště se schody – usnadňují obsluhu a údržbu dopravníků a jejich komponentů,
 • výsypky, otočné rozmisťovače – optimalizují výsyp a rozmístění materiálu z dopravního pásu,
 • lankové vypínače, optické senzory pro autostop, průběžné měřiče váhy, vlhkosti a jiných fyzikálních vlastností – umožňují ochranu a měření určitých fyzikálních vlastností.

Pro návrh vhodného transportního systému jsou důležité tyto údaje:

 • druh přepravovaného materiálu a jeho fyzikální vlastnosti,
 • délka transportu a jeho sklon, resp. výškový rozdíl,
 • požadovaný přepravní výkon (např. t/hod.),
 • pracovní prostředí a prostorová omezení.

Konstrukci dopravníků ovlivňují hlavně takové faktory jako druh přepravovaného materiálu a prostorová omezení. Na základě druhu materiálu se zvolí vhodný přepravní pás, který může být gumový, plastový, textilní nebo kombinovaný. V některých průmyslových odvětvích, jako je potravinářství, sklářství, slévárenství a jiné, jsou rozšířeny i metalické přepravní pásy – síťové a článkové. Také fyzikální vlastnosti přepravovaného materiálu ovlivňují celkovou konstrukci dopravníku. Například vysoká abrazivnost, prašnost nebo lepivost materiálu vyžadují doplnění konstrukce dodatečnými prvky, které slouží k ochraně prostředí i samotného zařízení.

Konstrukci můžeme chránit barvou, resp. jinou krycí vrstvou, v případě venkovního použití a těžkých náročnějších provozů je vhodné ji i pozinkovat. V prašném pracovním prostředí a s přepravovaným materiálem se doporučuje volit krytování dopravníků – kryty mohou byt vrchní, spodní, mohou pokrývat i celý dopravník. Zamezují vniknutí prachu a zároveň chrání konstrukci před nepříznivými externími vlivy (klimatické podmínky, vandalismus a jiné).

Jako pohonné jednotky se mohou použít standardní elektromotory s převodovkami, násuvné převodovky nebo kompaktní uzavřené bubnové pohony. V těžkých a náročných provozech se pro snadnější přenos hnacích sil na dopravní pás doporučuje buben pogumovat.

Podle požadavků zákazníků se k dopravníkům dodávají i různé druhy přídavných zařízení (např. podpěrné konstrukce a podvozky, speciální výsypky na rovnoměrné rozmístění materiálu, násypky, kontejnery, sila apod.). Jejich volbu ovlivňuje i druh přepravovaného materiálu. V některých provozech lze použít i standardizovaný skládací, resp. stavebnicový systém konstrukce pásových dopravníků, který zaručuje zkrácení dodacích lhůt, variabilitu v délce, mobilitu, usnadnění přepravy a přizpůsobivost k nadřazeným systémům.

Závěr

Základem správné realizace projektu je návrh transportního systému, který vychází z přímých požadavků zákazníka, jeho praktických zkušeností, s přihlédnutím k chybám a nedostatkům jiných, resp. už používaných systémů.

Rozhodování o výběru realizační společnosti ze strany zákazníka může ovlivnit vytvoření reálného, prostorového modelu zařízení, tzv. layoutu, v němž si potenciální zákazník může prohlédnout elektronický model dopravníku, konzultovat řešení, popřípadě přímo zapracovat připomínky.

Ing. Andrej Keszeli
Foto: archiv autora, archiv Alfa Conex Slovakia

Autor působí jako projektový manažer ve společnosti Alfa Conex Slovakia, s. r. o., kde vede projektový tým konstruktérů a obchodníků pro projekty v oblasti energetiky, biomasy a OZE, skladového hospodářství a logistiky. Působí v projektovém týmu Regionální inovační strategie BBSK jako facilitátor pro sdružování podniků a vznik strojírenského klastru.