Silná dvojice: fensterbau/frontale & HOLZ-HANDWERK

Silná dvojice: fensterbau/frontale & HOLZ-HANDWERK

Partneři sekce:

Na dvojveletrhu fensterbau/frontale a HOLZ-HANDWERK  pořádaném od 2. do 5. dubna 2008 se opět očekává zhruba 1 200 vystavovatelů a přes 100 000 odborných návštěvníků. Již několik měsíců před zahájením veletrhu byla výstavní plocha norimberského výstaviště takřka kompletně obsazená. Výhoda: jedna vstupenka opravňuje ke vstupu na oba veletrhy.

Od roku 1992 se odborné veletrhy fensterbau/frontale a HOLZ-HANDWERK v Norimberku pořádají souběžně. Jak pro vystavovatele, tak pro návštěvníky tato kombinace v určitých oblastech příbuzných témat přináší četné synergie. Na prvním ročníku veletržní dvojkombinace se informovalo na 63 000 odborných návštěvníků u 840 vystavovatelů – v roce 2006 již na veletrh zavítalo přes 100 000 návštěvníků a téměř 1 200 vystavovatelů ze 30 zemí.

Také v nezávislém dotazování návštěvníků a vystavovatelů se norimberské duo může pochlubit přesvědčivými výsledky. Vystavovatelé takřka jednohlasně chválili vysokou odbornost a kompetentnost návštěvníků. Více než 90 procent návštěvníků zase vyjádřilo svou spokojenost s nabídkou vystavovatelů a informačními a kontaktními možnostmi. Téměř na každém stánku byly představeny novinky nebo vylepšené produkty a devět z deseti vystavovatelů veletrhů fensterbau/frontale a HOLZ-HANDWERK 2006 navázalo nové obchodní vztahy.

Dobré vyhlídky: HOLZ-HANDWERK 2008

„Celá řada vystavovatelů veletrhu HOLZ-HANDWERK se letos bude prezentovat v ještě větším rámci než před dvěma lety“, říká Roland Kast, vedoucí projektu HOLZ-HANDWERK společnosti NürnbergMesse. „Tento trend se projevuje ve všech segmentech výstavy. Vzestupnou tendenci lze pozorovat zejména u subdodavatelských firem.“ Veletrh HOLZ-HANDWERK se tak v roce 2008 opět stane velkým setkáním truhlářů a stolařů, tesařů a návrhářů interiérů, ale také architektů a interiérových architektů.

Důvodem tohoto příznivého vývoje odborného veletrhu je především současné pozitivní hospodářské klima: „Rok 2007 byl pro naši branži velmi úspěšný. Počítáme se zvýšením obratu o 12 procent“, konstatuje Dr. Bernhard Dirr, jednatel Oborového svazu výrobců dřevoobráběcích strojů ve VDMA. „Potěšitelný je nárůst objednávek ze segmentů řemeslné stavební výroby. Zde objem zakázek za první tři čtvrtletí roku 2007 ve srovnání s předchozím rokem stoupl o 20 procent. Veletrh HOLZ-HANDWERK jistě bude důležitým zdrojem podnětů pro nadcházející rok. Předpokládáme, že rok 2008 bude podle dostupných čísel podobně dobrým rokem jako rok 2007 a očekáváme růst v odvětví kolem 11 procent.“

Rámcový program: informace a inspirace

Zvláštní výstava „Marketing v truhlářství“ přinese nové impulzy pro podniky: Bavorský oborový svaz truhlářů v hale 12 na stánku 12.0-703 letos uvádí témata „Image reklama pro truhlářské podniky“, „Motivace pracovníků“ s udělením Thalhoferovy ceny a „Lehké stavby v truhlářství“. Akční fórum vector v hale 11 na stánku 11.0-208 poskytne přehled o perspektivních inovacích vystavovatelů veletrhu HOLZ-HANDWERK 2008. Pod vedením Oborového svazu výrobců dřevoobráběcích strojů ve VDMA a nadace ProWood se zde návštěvníci mohou seznámit s veletržními novinkami v živých prezentacích vystavovatelů. Atraktivní speciální výstava „Sny ze dřeva“ ve vestibulu haly 12 opět prezentuje různé dekorativní, kreativní a umělecké předměty ze dřeva i pěkně ztvárněné dřevěné hračky, které lze nejen obdivovat, ale i koupit

HOLZ-HANDWERK, Evropský odborný veletrh strojní technologie a výrobního zařízení, pořádá Oborový svaz výrobců dřevoobráběcích strojů ve VDMA a společnost NürnbergMesse. Spolunositeli jsou Bavorský oborový svaz truhlářů (FSH) a Oborový svaz velkoobchodů se stroji a nářadím e.V. (FDM).

Odborná nabídka veletrhu HOLZ-HANDWERK 2008:

 • Dřevoobráběcí stroje
 • Elektrické a pneumatické nástroje
 • Přístroje a nářadí, brusné a lešticí prostředky
 • Technika povrchových úprav
 • Software a organizace
 • Technika likvidace odpadů
 • Upevňovací technika a kování
 • Konstrukční díly, prefabrikáty, vestavné díly a systémy pro nábytkářství a interiéry
 • Dřevo, dřevěné hmoty a materiály
 • Technika vytápění dřevem
 • Laky, lepidla a tmely
 • Odborné školy, oborové svazy, tisk

fensterbau/frontale: světový veletrh oken, dveří a fasád

„Veletrh fensterbau/frontale byl od samého začátku úspěšný, ale v roce 2008 se návštěvníci mohou těšit na ještě lepší veletrh“, říká Willy Viethen, vedoucí projektu společnosti NürnbergMesse. „Vzhledem k velké poptávce ze strany vystavovatelů jsme pro fensterbau/frontale na norimberském výstavišti uvolnili ještě větší prostor a současně jsme po dohodě s poradním grémiem veletrhu přepracovali rozmístění jednotlivých výstavních segmentů. Vše, co se týká oken, dveří a fasád, se bude prezentovat na rozloze kolem 100 000 čtverečních metrů – to otvírá větší prostor novým nápadům a zvyšuje přehlednost pro návštěvníky.

Ve srovnání s rokem 2006 se u veletrhu fensterbau/frontale 2008 výrazně zvýšila  poptávka vystavovatelů především v segmentech zavírací a zamykací techniky, stínicí techniky, dveří a výplní domovních dveří. Na fensterbau/frontale 2008 bude také v mnohem větší míře než dosud zastoupen materiál hliník, především v hale 7A, která je tematicky zaměřená hlavně na hliníkové fasády. Tomuto tématu je věnováno také další rozšíření rámcového programu pro architekty a stavební projektanty.

Ať už fórum Architektura-Okna-Fasády, kterého se v roce 2006 zúčastnilo přes 800 architektů, související inovační soutěž, Architects‘ Area – cílená informační nabídka vystavujících firem určená architektům a stavebním projektantům, nebo soutěž a konference IBS Award + Conference – to všechno dělá z norimberského veletrhu fensterbau/frontale ideální platformu také pro tuto cílovou skupinu, které nabízí prakticky orientovaná řešení problémů. Kromě toho jsou v prostoru celého výstaviště rozmístěna další kontaktní místa s odborným zaměřením, např. poradenské centrum „Úspora energie a sklo“ Spolkového svazu výrobců tabulového skla Flachglas e.V. a Bavorského zemského cechovního svazu sklenářů.

Dále je tu fórum Kovové konstrukce „metallbauTreff“ pořádané ve spolupráci se stavebním nakladatelstvím a časopisem metallbau, speciální výstava „Čelíme změně klimatu“ oborového svazu Glas Fenster Fassade Baden-Württemberg a Institutu okenní techniky Rosenheim (ift), jakož i seminář s názvem „Lepení ve výrobě oken – od experimentu až po současný stav techniky“ pořádaný odborným časopisem GLASWELT. Návštěvníci se mohou těšit na vysoce aktuální informace a rozmanité možnosti k diskusi – podle hesla „odborníci odborníkům“.

Otázky? Zeptejte se ask-frontale!

Nová online nabídka společnosti NürnbergMesse důsledně rozšiřuje péči o vystavovatele a návštěvníky také na internetu. Na www.frontale.de nebo www.ask-frontale.de lze provádět rešerše, sjednávat termíny a stahovat informace přímo – nezávisle na době trvání veletrhu. Díky těmto nástrojům se dají kdykoliv pohotově realizovat kontakty v rámci branže.

Průběžná aktualizace zajišťuje vysokou uživatelskou hodnotu stránek také v době mezi veletrhy, kdy poslouží jako oborový seznam. Tím se zvyšuje míra informovanosti, což zase vede ke kvalitnějším a efektivnějším kontaktům na samotném veletrhu. Informace o vystavovatelích jsou kromě toho v kooperaci s nakladatelstvím m&a-Verlag přímo propojovány s veletržním portálem www.expodatabase.de.

Návštěvníkům nabízejí stránky www.ask-frontale.de kromě přípravy na veletrh také aktuální informace z odvětví, kontaktní možnosti, sjednávání schůzek a informační servis – a to nonstop. Celá nabídka na internetu byla znovu výrazně rozšířena a zároveň se zrychlilo načítání informací.

Nabídka veletrhu fensterbau/frontale 2008 v kostce:

 • Kování – haly 1, 2 a 4, tematické těžiště zavírací technika/dveře – hala 2
 • Profily – haly 5, 6, 7, 8 a 7A, tematické těžiště fasády/hliník – hala 7A
 • Sklo – haly 7 a 7A
 • Stroje – haly 3 a 4A, propojené provozní technikou v hale 4

Norimberk je nablízku

Ať už letadlem, vlakem nebo autem: do Norimberka a na výstaviště je výborné spojení. Mezinárodní letiště v Norimberku spojují přímé letecké linky s mnoha evropskými městy a jeho další předností je výborná dostupnost metrem, které má stanici přímo u letového terminálu a na výstavišti. Cesta z letiště na výstaviště trvá pouhých 20 minut.

Hlavní nádraží Norimberk je významným železničním uzlem evropské sítě rychlostních vlaků. Tím je zaručena optimální dostupnost vlaky ICE, EC a IC, které jezdí v hodinových intervalech. Z hlavního nádraží je to na výstaviště pouhých osm minut. Jak na letišti, tak na hlavním nádraží a výstavišti je samozřejmě k dispozici dostatek taxíků.

Norimberk má centrální polohu v jihoněmecké a středoevropské síti dálnic. Kvalitně vybudované přivaděče spojují dálnice, město a celý region s výstavištěm krátkými a rychlými trasami. Moderní dopravní a parkovací navigační systém – jeden z nejlepších v celé Evropě – umožňuje komfortní příjezd a kyvadlové autobusy zajišťují přepravu mezi parkovišti a všemi vchody výstavního areálu.

Informace k veletrhu fensterbau/frontale a HOLZ-HANDWERK  2008:

www.holz-handwerk.de
www.frontale.de
visitorservice@nuernbergmesse.de
Tel  +49 (0)9 11.86 06-49 39
Fax +49 (0)9 11.86 06-49 38

Zahraniční zastoupení společnosti NürnbergMesse v České republice:
PROveletrhy s.r.o.
Naděžda Lichte
Umělecká 7/618
CZ-170 00 Praha 7
Tel     +4 20 2. 20 51 19 74
Fax    +4 20 2. 20 51 19 75
info@proveletrhy.cz
cesko@nuernbergmesse.com
www.proveletrhy.cz