Rodinný dům s okenním systémem od REHAU

REHAU obdrželo prestižní značku Vinyl Plus®

Firma REHAU, vedoucí poskytovatel řešení na bázi polymerů ve stavebnictví v oblasti okenních systémů a fasád, techniky budov a inženýrských sítí, se nově může pyšnit štítkem VinylPlus®.

REHAU dlouhodobě vytváří na budoucnost orientovaná nová systémová řešení především pro energeticky efektivní stavby a často tak formuje nové trendy ve stavebnictví. Samozřejmostí je orientace na významné úspory v cyklu životnosti budovy, šetření zdrojů a životního prostředí a zajištění dostatečného energetického pokrytí pro budoucí generace.

Označení VinylPlus® je tak dalším pomyslným stupínkem na cestě k tomu, jak prezentovat zodpovědný přístup k výrobě a recyklaci veškerého sortimentu pod značkou REHAU a dát svým zákazníkům jasnou zprávu o tom, jak REHAU přistupuje k životnímu prostředí.

Označení VinylPlus® je transparentní způsob prezentace vztahu k životnímu prostředí

VinylPlus® je označovací systém, který usnadňuje zákazníkům a obchodním partnerům rozpoznat udržitelné a vysoce kvalitní produkty z PVC napříč stavebním sektorem tak, jak jsou definované v článku 2 v příloze I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.

Produktový štítek VinylPlus® byl vyvinut firmou VinylPlus® ve spolupráci s Building Research Establishment (BRE – nezávislá organizace, zaměřená na výzkum a testování, která nabízí odborné expertízy v každém odvětví stavebnictví a přidruženého průmyslu) a The Natural Step (TNS – je nevládní nezisková organizace s pětadvacetiletou zkušeností v poskytování poradenství organizacím i jednotlivcům v oblasti smysluplného pokroku směrem k udržitelnosti).

Okenní systém

Audit pro získání štítku VinylPlus® provádí nezávislá třetí strana

Produktový štítek VinylPlus® je snadno rozpoznatelný a spolehlivě a transparentně hodnotí jasně definovaná kritéria, která musí společnost v rámci výroby produktů z PVC splňovat. Mimo jiné se posuzuje celková výrobní politika společnosti a také udržitelnost veškerých komponentů použitých při výrobě. Pro získání označení VinylPlus® je nutné, aby byl ve společnosti proveden audit, vedený nezávislou třetí stranou.

Hodnocení probíhá celkově v osmi různých kategoriích a v každé z nich je posuzováno více různých kritérií. Některá z nich společnost splňovat musí, bez nich štítek nemůže obdržet, jiná jsou nadstavbová. Výsledky auditu pak přehodnotí nezávislá organizace BRE.

Produktový štítek VinylPlus

VinylPlus® potvrzuje závazek společnosti REHAU posílit pozitivní sociální, ekonomický a environmentální dopad produktů z PVC.

Více na www.rehau.cz