Montáž systému pro posuvné dveře na zeď
Galerie(10)

Montáž systému pro posuvné dveře na zeď

Partneři sekce:

Co budete potrebovat: 2 ks svislého ostění, 1 ks nadpraží, 4 ks slepých obložek, 1 ks dorazový hranol.

V případě použití těsnicích kartáčků jsou kartáčky určeny pouze pro dotěsnění svislé spáry mezi zárubní a posuvným dveřním křídlem.

01 |
Slepou obložku a dorazový hranol (s kolmými řezy) zalepte do svislého ostění.

02 |  
Do čela ostění zalepte lodičku a seřiďte nadpraží tak, aby olepené hrany svislého ostění byly v rovině. Rohy ostění pak zajistěte ocelovými spojkami.

03 |
Osaďte a vyrovnejte zárubeň do stavebního otvoru pomocí rozpěrek a dřevených klínů tak, aby nadpraží bylo v rovině zdi.

04 |   
Vyrovnanou zárubeň zapěňte nízkoexpanzní pěnou, po vytvrzení pěny odstraňte klíny a rozpěrky.

05 |
Slepte a pomocí excentrů spojte záklopové obložky a zasuňte do drážky v ostění.

06 |
Vytmelte spáry mezi zárubní a zdí, popřípadě mezi podlahou a zárubní.

07 | Vyrovnání garnýže na zárubni
Pomoci vrutů přišroubujte garnýž na stěnu. Boční díl garnýže musí být mimo obložku nebo dorazový díl zárubně.

08 | Osazení pojezdů  
Nasuňte do kolejnice dorazy a pojezdy. Pojezdy nasuňte „hranolkem“ do drážky kolejnice.

09 | Montáž kolejnice   
Přišroubujte kolejnici pomocí vrutů a montážních plechů k zadnímu dílu garnýže.

TEXT + FOTO: SEPOS

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.