Montáž skryté zárubně
Galerie(16)

Montáž skryté zárubně

Partneři sekce:

Současným trendem v interiérech jsou skryté zárubně. Jejich usazení do příčky je záležitostí hrubé stavby. Použitelné jsou jak do klasické zděné, tak i sádrokartonové příčky. Na rozdíl od standardních obložkových zárubní skryté zárubně neschovají žádné nerovnosti stavebního otvoru. Proto musí realizační firmy věnovat potřebnou pozornost nejen jejich vlastnímu usazení, ale i pečlivé přípravě stavebního otvoru.

Příprava zděného stavebního otvoru

Na vybudování zděného stavebního otvoru je kladeno několik základních požadavků:

  1. Je nutné, aby byl dokonale rovný – důležitý je tedy důraz na pečlivou stavební práci.
  2. Šířka stavebního otvoru musí být z každé strany větší o jeden centimetr, než je venkovní šířka zárubně. To znamená, že celkově bude šířka stavebního otvoru o dva centimetry větší, než je vnější šířka zárubně.
  3. Výšku stavebního otvoru je třeba počítat opět s jedním centimetrem navíc oproti vnější výšce zárubně. Tato rezerva je důležitá pro pohodlné vložení zárubní do stavebního otvoru. Zárubeň se usazuje na výšku dokončené podlahy.

01 | Příprava otvoru
Připravený hrubý zděný stavební otvor. Jeho šířka bude větší o dva centimetry, než vnější šířka zárubně (včetně kotev) a výška o jeden centimetr, než je vnější výška zárubně (včetně kotev).

02 | Osazení kotvicích profilů
Do drážky zárubně nacvakněte kotvicí profily ve tvaru písmene „L“.

03 | Vyznačení vágrysu
Skrytou zárubeň usazujte na výšku budoucí dokončené podlahy. Proto je nutné si před jejím zabudováním vyznačit stavební vágrys (1 m od čisté podlahy), od kterého se ukotvení následně bude odvíjet.

04 | Očištění dosedacích ploch profilů
Skrytou zárubeň přiložíte do stavebního otvoru a označíte si dosedací plochy kotvicích profilů, které mají tvar písmene „L“ a následně je očistíte od hrubé omítky – pokud je již nanesena.

05 | Zaměření otvorů pro kotvení
Opět vložíte skrytou zárubeň do stavebního otvoru a zaměříte si otvory pro kotvení.

06 | Vrtání otvorů pro kotvení
Do označených míst vyvrtáte otvor určený pro kotvení skryté zárubně a vložíte do ní hmoždinku.

07 | Kontrola vyvážení – horizontální
Skrytou zárubeň uchytíte přes kotvicí profily z přední i zadní strany a zkontrolujete vyvážení zárubně v horizontální rovině.

08 | Kontrola vyvážení – vertikální
Nutné je překontrolovat její vyváženost i ve vertikální rovině. Následně dotáhnete kotvicí prvky zárubně, případně vyrovnáte nerovnosti příčky.

09 | Zapěnění PUR pěnou
Skrytou zárubeň v příčce zapěníte nízkoexpanzní PUR pěnou.

10 | Demontáž rozpěrek
Po pevném ukotvení a zaschnutí nízkoexpanzní PUR pěny demontujete rozpěrky. Zadní nepohledová strana – odstraňte přetoky PUR nízkoexpenzní pěny.

11 | Zapravení průchozího otvoru
Zadní nepohledová strana – průchozí otvor zapravíte nalepením např. extrudovaného polystyrenu. Dále nanesete vrstvu lepidla a perlinku  – v části bočnic i nadpraží.

12 | Druhá vrstva lepidla
Zadní nepohledová strana – na perlinku nanesete druhou vrstvu lepidla, a to opět v části bočnic i nadpraží.

13 | Finální úprava nepohledové strany
Finální zapravení zadní strany skryté zárubně.

14 | Odstranění přebytečné pěny
Přední pohledová strana – odstraňte přebytečnou nízkoexpanzní PUR pěnu.

15 | Zapravení přední strany
Přední stranu skryté zárubně zapravíte nanesením vrstvy lepidla a perlinky, a následné druhé vrstvy lepidla.

16 | Finalizace
Skrytá zárubeň Aktive je zabudována a může následovat nanesení jemné omítky.

Informace o materiálu:

  • Technologickým základem skryté zárubně Aktive jsou pevné profily z eloxovaného hliníku, které tvoří vnitřní skrytý dílec, a průchozí otvor je zcela bez pohledové obložky. Konstrukce skryté zárubně je přizpůsobena tak, aby vytvořila hranu průchozího otvoru a vy jste ji tak snadno skryli pod finální povrchovou úpravu okolní stěny. Proto jsou kladeny vysoké nároky na přesnost provedení stavebního či montážního otvoru, která je základem pro pozitivní výsledek bezobložkového provedení dveřního kompletu.

Pozor!

Uvedený postup montáže skryté zárubně Aktive je určený pro klasickou mokrou zděnou výstavbu. Pokud byste chtěli zárubně zabudovat do sádrokartonových příček, jedná se spíše o montážní práci. Stavební otvor může být jednoplášťový – ideálně připraven přesně na míru skryté zárubně, nebo dvouplášťový – větší a širší o jeden centimetr, než je vnější rozměr zárubně.

Pozor!

Vzhledem k tomu, že jsou zárubně vyrobeny z eloxovaného hliníku, doporučujeme před nanášením omítky zárubeň chránit samolepicí (papírovou či textilní) páskou. Ihned po nanesení omítky je nutné pásku odstranit a ze zárubně setřít veškeré nečistoty.

TEXT + FOTO: J.A.P.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.