Montáž bezfalcové zárubně se skrytými závěsy
Galerie(13)

Montáž bezfalcové zárubně se skrytými závěsy

Partneři sekce:

Bezfalcové neboli bezpolodrážkové provedení dveřního křídla a zárubně vychází z trendu minimalistické jednoduchosti. Dveřní křídlo je celé zapuštěné v zárubni i se skrytými pohledově neviditelnými panty. Pokud jsou do zdi integrované i zárubně, dveře vytvoří jednu rovinu se zárubní a zároveň se zdí pouze s minimální spárou.

Součástí kompletu bezfalcových dveří je speciální bezfalcová zárubeň, která je osazená skrytými panty seřizovatelnými až ve třech směrech, což při správné instalaci zajistí, že dveře hladce zapadnou do zárubně a vzniklá spára je po celém obvodu souměrná.

Dvě varianty bezfalcového provedení:

Bezfalcové dveře standard

Klasické řešení bezfalcových dveří, kdy je v jedné rovině dveřní křídlo se zárubní. Bezfalcové dveře doléhají na zárubeň bez jakéhokoliv přesahu. Zárubeň oproti okolní zdi vystupuje do prostoru o 16 mm. Doporučený rozměr stavebního otvoru: Šířka + 10 cm, výška + 5 cm (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 90/202 cm), minimální tloušťka zdi: 100 mm

Bezfalcové dveře se stínovou drážkou

Toto řešení zajistí jednu rovinu pro dveřní křídlo, zárubeň i zeď. Bezfalcové dveře doléhají na zárubeň bez jakéhokoliv přesahu. Součástí kompletu je montážní hranol, který umožní, aby zárubeň, dveře v zavřeném stavu i okolní zeď vytvořily jednu rovinu. Mezi zdí a zárubní je nepatrná spára (10 mm), tzv. stínová drážka.

Zásadní je i v tomto případě příprava stavebního otvoru. Přesný rozměr stavebního otvoru: šířka + 17,2 cm, výška + 8,3 cm (např. pro dveře 60/197 je stavební otvor 77,2/205,3 cm), minimální tloušťka zdi: 130 mm (tloušťka zdi se zaokrouhluje na celé cm dolů: např. zeď 15,9 – 15; zeď 16,0 – 16).

Rozměry stavebního otvoru pro bezfalcové dveře se stínovou drážkou je nutné dodržet. Nenastavitelná konstrukce vychází z přesnosti a rovnosti zdi. Zeď musí být oboustranně svislá a nezkřížená. Před objednáním doporučujeme konzultovat stavební otvory s odborníky.

01 | Příprava materiálu
Rozložte jednotlivé díly zárubně a zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k jejich poškození.

02 | Kontrola dílů
Zkontrolujte potřebné příslušenství dle seznamu, dbejte na kompletní dodávku.

03 | Montáž excentrů
Slepte a pomocí excentrů a lodiček spojte jednotlivé díly zárubně.

04 | Montáž spojek
Seřiďte falc nadpraží tak, aby olepená strana ostění byla v rovině, a rohy ostění spojte ocelovými rohovými spojkami.

05 | Vrtání otvorů
Vložte závěs do vyfrézovaného otvoru v zárubni a provrtejte otvory pro metrické šrouby vrtákem o průměru 5 mm.

06 | Šroubování závěsů
Na rubovou stranu zárubně přiložte kotevní plech a spojte ho pomocí metrických šroubů
5 x 15 mm se závěsem.

07 | Připevnění kotevních plechů
Kotevní plech zajistěte vruty 5 x 20 mm do ostění. Následně demontujte závěsy ze zárubně, nejdříve se montují do dveří.

08 | Osazení zárubně
Takto složenou zárubeň osaďte do stavebního otvoru cca 2 mm nad čistou podlahu, vyrovnejte pomocí rozpěrek a dřevených klínů.

09 |  Vypěnění zárubně
Vyrovnanou zárubeň vypěňte nízkoexpanzní pěnou, po vytvrzení pěny odstraňte klíny a rozpěrky.

10 | Montáž záklopových obložek
Slepte a pomocí excentrů spojte záklopové obložky a zasuňte je do drážky v ostění.

11 | Vytmelení spár
Vytmelte spáry mezi zárubní a stěnou, popřípadě mezi podlahou a zárubní.

12 | Montáž závěsů
Připevněte závěsy do dveří vruty 4 x 50 mm a následně připevněte dveře k zárubni přiloženými metrickými šrouby 5 x 15 mm. Závěsy seřiďte dle návodu v balení.

Informace o materiálu:

 • Zajímavou kombinaci tvoří bezfalcové  dveře s obložkovou zárubní Sepos Vertikal, kdy jsou svislé díly zárubně spojeny s vodorovným nadpražím na tupo (pod úhlem 90°).

Co budete potřebovat:

 • Součást balení:
  3 ks předmontovaných dílů zárubní
  3 ks záklopových obložek
  5 m těsnění
  2 ks kotevních plechů
  2 ks skrytých závěsů
  2 ks lodiček
  4 ks excentrů
  4 ks rohových spojek
  8 ks vrutů 5 x 20 mm
  8 ks vrutů 4 x 50 mm
  8 ks metrických šroubů 5 x 15 mm
 • Není součástí balení:
  Vrtačka
  Šroubovák
  Lepidlo
  Tmel
  Rozpěrky a klínky
  Nízkoexpanzní pěna

Pozor!

Zárubně se musí přepravovat ve vodorovné poloze a dle ostatních piktogramů na krabici.

Pozor!

Nelze kombinovat záklopové obložky od jednotlivých zárubní. I v případě, že se jedná o zárubeň totožné šířky.

TEXT + FOTO: SEPOS

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 1/2017.