asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

Fasáda nebo velkoplošná fotka?

05.03.2015

Architektura a design jsou vzájemně propojená odvětví. Jejich vzájemné sbližování dalo vzniknout fasádám vytvářeným pomocí Foto-Gravur. Výsledkem jsou venkovní plochy s pohledovým betonem ztvárněným jako fotografie

Foto-Gravur je počítačově chráněný způsob přenesení obrazu frézovací technikou na formu ze dřeva. Při ní se nejdříve fotografie naskenuje, a poté se převede do 256 stupňů šedi. Pro přenesení fotografie na formu ze dřeva se vygeneruje pracovní soubor, který obsahuje speciální instrukce pro CNC frézu. Vyfrézovaný model pak slouží jako předloha pro zhotovení elastické polyuretanové matrice, která se upevňuje lepením do bednění.

Matrice je narolovaná na kobercové roli, lepidlové lůžko se připravuje postupně, do něj je následně matrice položena. Nalepení jen části zadní strany je nedostačující, při betonáži by mohlo dojít k jejímu zvlnění, které by se následně promítlo v betonovém povrchu. Po dvacetičtyřhodinovém vytvrdnutí lepidla je matrice připravena k betonáži. Před nalitím betonu se matrice stejně jako každá plocha opatřuje odbedňovacím olejem, speciálně vyvinutým na elastický polyuretan, který je na bázi vosku.

Nanášení se provádí stříkáním do kříže, aby byla opatřena celá plocha. Při odpaření rozpouštědla se vytvoří film, který umožňuje zkontrolovat správné nanesení na celé ploše. Tento film se při samotné betonáži neposune, tím je docíleno perfektního odbednění bez tukových zbytků na pohledové ploše, které se objevuje při používání olejových separátorů. Odbedňovací vosky se dělí dle použití na vosky pro prefabrikaci a pro monolitické stavby, je možno také využít vosky bez obsahu rozpouštědla na bázi vody, které jsou používané především ve skandinávských zemích. Použití elastických matric zaručuje exaktně stejné opakování textury všech vyrobených betonových prvků. Díky elasticitě rovněž nedochází k poškození betonového dílce při odbednění. Opakovatelnost matrice garantuje vytvoření jedinečného díla s nižšími náklady.

Reliéfní povrchová plocha Foto-Gravur vytváří díky dopadu světla a stínu portrét předlohy. Velikost matrice je ohraničená maximální velikostí disponující formy a maximální pracovní plochy frézy. K vytvoření celkového obrazu mohou být ovšem jednotlivé díly fotografie poskládány.

Marie Urbancová
foto: Reckli GmbH

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media