Partneři sekce:

Trendy v oblasti samočisticích omítek

Trendy v oblasti samočisticích omítek

Moderní technologie 21. století pronikají, stejně jako v jiných odvětvích, výrazně také do stavebnictví. Příkladem může být využívání BIM technologie v oblasti projektování staveb nebo následný site management. Změnou procházejí také výrobní technologie s cílem dosažení maximální úrovně kvality produktů. Ne jinak je tomu u omítek či fasádních barev.

Jinými slovy výrobek, který má ambice být na dnešním trhu úspěšný, je pod přísným drobnohledem nejen výrobce, ale i náročného spotřebitele. A tak asi ani nepřekvapí fakt, že pouhé splnění norem či dosažení daných standardů v oboru fasádních omítek je dnes, v silném tržním konkurenčním prostředí, v podstatě nedostačující. Výrobci těchto stavebních materiálů tak pracují na způsobech, kdy se snaží obohacovat své výrobky další přidanou hodnotou ve prospěch zvýšení jejich odolnosti, životnosti a podpory kreativity při ztvárnění fasád.

Omítka se samočisticím účinkem

Odolnost fasády dnes nevnímáme pouze z pohledu působení vlhkosti, vysokého rozdílu teplot či mechanického namáhání. Často řešeným požadavkem je dnes zachování čistoty omítek i po mnoha letech působení venkovních vlivů a negativní působení dlouhodobě usazených mikroorganismů ve struktuře omítky. Jedním z možných řešení, jak k této výzvě přistupovat a dosáhnout tak delší životnosti a udržení čistoty, je aktivní využití fyzikálně-chemických principů. Na našem trhu je takovým řešením například řada barev a probarvených omítek Baumit Nanopor a Baumit Star. Produkty disponují funkční a samočisticí schopností, která se principem opírá o aktivní fotokatalytický nebo Drypor efekt.

Vzhled povrchu fasády po několika letech za použití běžné omítky.

Vzhled povrchu fasády po několika letech za použití běžné omítky.

Fasáda Baumit NanoporTop využívající fotokatalýzu.

Fasáda Baumit NanoporTop využívající fotokatalýzu.

Jak to funguje?

Kapka vody se na běžné hydrofobní omítce chová jako malá kulička. Ta s sebou vezme jen ty nečistoty, které volně ulpěly na povrchu a stojí zmíněné kapce v cestě při stékání po povrchu fasády. Při vhodné kombinaci vysoké nasákavosti povrchu s výraznou vodoodpudivostí vnitřních vrstev ovšem kapka vody na omítce ztrácí povrchové napětí, které ji drží pohromadě. Poté je vtažena do horní hydrofilní vrstvy a následně rychle navrácena spodní hydrofobní vrstvou zpět do okolního prostředí. Vlhkost masivně vystupující z omítky s sebou unáší i částice nečistot z povrchu fasády. Výsledkem je poté rychle suchá, čistá a vizuálně svěže působící fasáda po mnoho let.

Drypor efekt – laboratorní ukázka schopnosti absorbovat vlhkost (kapka vody) v závislosti na čase. Vpravo je vzorek omítky Baumit StarTop, vlevo vzorek běžné silikonové omítky

Drypor efekt – laboratorní ukázka schopnosti absorbovat vlhkost (kapka vody) v závislosti na čase. Vpravo je vzorek omítky Baumit StarTop, vlevo vzorek běžné silikonové omítky

Co umí fotokatalýza

Za dalším faktorem samočisticího účinku stojí síla denního světla a také nová složka fotokatalyzátoru. Denní světlo aktivuje fotokatalyzátor obsažený v omítce nebo barvě, který reaguje s vodou a kyslíkem a rozkládá částice organických nečistot z povrchu. Společně s mikroskopicky hladkým povrchem tak samočisticí účinek fotokatalýzy poskytuje účinnou ochranu před organickými nečistotami, které by za běžných okolností po odpaření vlhkosti a po dešti ulpěly na fasádě.

Drypor efekt

Na místě je přímá odpověď. Jedná se o multifunkční reakci zrychleného vysychání povrchu fasády. Tajemstvím složení materiálů s touto vlastností je složka speciálně vyvinutého unikátního plniva s označením PCC (Precipitated Calcium Carbonate – vysrážený uhličitan vápenatý), které dokáže zvýšit odolnost fasády domu vůči silným nepříznivým povětrnostním vlivům. Multifunkční efekt zrychleného vysychání je založen na dvou hlavních principech. Speciálně vyvinutý povrch aktivně brání dešťové vodě, aby zůstávala na povrchu fasády. Omítka dokáže být suchá dokonce i za mlhy či nadměrné vzdušné vlhkosti.

Drypor efekt s hydrofilně-hydrofobní funkcí

Drypor efekt s hydrofilně-hydrofobní funkcí

Částice vody ulpělé na fasádě např. z dlouhotrvající mlhy, stejně jako zbytky dešťové vody, jsou díky extrémně poréznímu PCC plnivu s vysokým měrným povrchem přeměněny na jemný vodní film tím, že je vlhkost absorbována pod povrch materiálů. Slunce a vítr poté přispějí k ještě rychlejšímu odpaření této vlhkosti do okolního prostředí. Odborně se tomuto procesu říká hydrofilně-hydrofobní funkce. Kombinace těchto principů představuje unikátní a dlouhodobou ochranu proti plísním a řasám, prodlužuje životnost fasády a uchovává její vysokou bělost a jas.

Drypor efekt – graf znázorňuje odpařitelné množství vody – o 100 % větší odpařitelné množství vody než standardní akrylátová omítka a o 66 % větší odpařitelné množství vody než standardní silikonová omítka (testováno na Baumit StarTop)

Drypor efekt – graf znázorňuje odpařitelné množství vody – o 100 % větší odpařitelné množství vody než standardní akrylátová omítka a o 66 % větší odpařitelné množství vody než standardní silikonová omítka (testováno na Baumit StarTop)

Nekonečný svět „cool“ barev

Syté a velmi intenzivní odstíny na fasádách jsou v současnosti módním trendem. Vždy tomu tak ale nebylo. Zejména u tmavších odstínů docházelo v minulosti často k nadměrnému zahřívání povrchu fasády, což zvyšovalo riziko jejího poškození v různých formách. Na trhu jsou ovšem v současné době fasádní omítky a barvy s tzv. cool pigmenty, které odráží ve zvýšené míře infračervenou část slunečního světla. Pro posuzování účinnosti těchto cool pigmentů, které pracují především s koeficientem celkové světelné odrazivosti, slouží její nově zaváděná hodnota TSR (Total Solar Reflectance).

Povrch s cool pigmenty, vysvětlivky: 1. Cool pigment, 2. Standardní pigment, 3. Sluneční záření (světelné spektrum), 4. Odražené světlo.

Povrch s cool pigmenty, vysvětlivky:
1. Cool pigment, 2. Standardní pigment, 3. Sluneční záření (světelné spektrum), 4. Odražené světlo.

Oproti původní metodologii se nyní stanovení hodnoty koeficientu celkové odrazivosti váže k celému slunečnímu spektru, tedy včetně ultrafialového a infračerveného záření. Tento stav mnohem více reflektuje reálné poměry v praxi. Cool pigmenty ve struktuře obou materiálů poté snižují povrchovou teplotu tmavých a výrazných odstínů fasády až o desítky stupňů Celsia. Na tomto místě je potřeba zdůraznit, že zmíněnou výhodu lze získat i v případě použití kontaktního zateplovacího systému.

Cool pigmenty – graf vyjadřuje po jednotlivých vlnových délkách intenzitu záření slunečního světla. Cool pigmenty odrážejí viditelnou i infračervenou složku světla, která je zásadním nositelem energie a výrazným způsobem přispívá k zahřívání fasády.

Cool pigmenty – graf vyjadřuje po jednotlivých vlnových délkách intenzitu záření slunečního světla. Cool pigmenty odrážejí viditelnou i infračervenou složku světla, která je zásadním nositelem energie a výrazným způsobem přispívá k zahřívání fasády. 

Tři kroky fotokatalýzy:

» Denní světlo aktivuje fotokatalyzátor v omítce nebo v barvě.
» Fotokatalyzátor rozloží na povrchu uložené částečky biologického znečistění. Ty jsou následně z povrchu odstraněny přirozeným prouděním vzduchu.
» Déšť a odpařování absorbované vlhkosti vede k odstranění zbylých nečistot a fasáda zůstává čistá.

 

Text + Foto: Baumit

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 3/2018.