Nový systém obkladových fasádních desek s fotokatalytickými vlastnostmi
Galerie(4)

Nový systém obkladových fasádních desek s fotokatalytickými vlastnostmi

Partneři sekce:

Vibrolisované obkladové fasádní desky s fotokatalytickými vlastnostmi jsou výrobkem s novou přidanou hodnotu, která jej staví mezi ekologicky prospěšné stavební materiály, které splňují náročná kritéria, kladená na moderní vzhled barevných betonových obkladů. Současné i nové architektonické trendy jsou hojně zaměřeny právě na pohledový beton.

Funkce fotoaktivních fasádních desek spočívá v aplikaci speciální fotokatalytické příměsi na bázi TiO2 při přípravě čerstvého betonu. Tato příměs je tedy pevnou součástí lícové (pohledové) vrstvy obkladové desky. Částice této příměsi jsou schopny pomocí světelné energie zredukovat pro životní prostředí škodlivé oxidy dusíku, organické sloučeniny a také biofilmy (např. řasy, houby, bakterie) na neškodlivé sloučeniny, které jsou následně odstraněny dešťovou vodou stejně jako jiné usazeniny. Výše uvedený fotokatalytický děj je uskutečňován pouze na samotném povrchu fasádních desek a je zdravotně nezávadný.

Colormix Korodo povrch hladký

Z výše uvedeného vyplývá, že fasádní obkladové desky mohou přispět ke zlepšení našeho životního prostředí nejen svou estetickou hodnotou, ale díky fotokatalytickým vlastnostem přispívají ke zlepšení klimatu v zónách s hustým automobilovým provozem.

Colormix Piano povrch hladký

Obkladové fasádní desky jsou určeny pro realizaci odvětrávaných fasád a mezi její hlavní výhody patří:

  • aktivně pozitivní vliv na životní prostředí
  • jednoduchá montáž a možnost instalace i v zimním období
  • bezúdržbovost fasádního systému a nezávislost na zrání samotné stavby (posuny a napětí stavby se na fasádní systém nepřenáší)
  • dlouhá životnost a odolnost vůči vnějším povětrnostním vlivům (mrazuvzdornost, odolnost vůči UV záření, větru, krupobití)
  • stálobarevnost a pozitivní ovlivnění teplotního režimu uvnitř budovy
  • v Evropě ojedinělý fasádní systém používaný pro sendvičové opláštění skeletových staveb, montovaných domků apod.

Fotokatalyticky jev

ZDROJ: PR článek společnosti PRESBETON Nova, s.r.o.