Stavba a voda 2020

Detaily události

Tato událost skončila 30 Listopad 2021

Konferenci pořádá Český svaz stavebních inženýrů k 30. výročí obnovení své činnosti a ke 155. výročí založení Spolku Inženýrů a Architektů v Království Českém ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků.

V listopadu se uskuteční dvojice webinářů.

16. 11. 2021 Městské inženýrství
garant: Doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Téma 1 – Městské inženýrství, facility management a BIM
Téma 2 – Významné vodohospodářské stavby, vodní cesty

30. 11. 2021 Hospodaření s vodou v sídlech
garant: Ing. Miloslava MelounováIng. Miloslav Šír, CSc.
Téma 1 – Srážková voda v intravilánu
Téma 2 – Zajištění vody pro všechny
Téma 3 – Čištění odpadních vod