Šetrná řešení v praxi: Základní přehled certifikací

Detaily události

V rámci spolupráce s Českou komorou architektů Česká rada pro šetrné budovy připravilia sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Devatenáctá ze série debat – Šetrná řešení v praxi: Základní přehled certifikací se uskuteční 16. 9. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. Debata přinese záklaní vhled do certifikačních budov používaných v ČR. Mluvčí se zaměří na témata:

  • Úvodní přehled certifikačních systémů
  • Proč navrhovat budovy s ohledem na certifikační systémy
  • Benefity certifikací WELL a LEED z pohledu architekta
  • V jaké fázi projektu zohledňovat certifikace
  • Příklady dobré praxe

Mluvčí: 

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování udržitelných budov.

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. Kompletní seznam témat následujících debat včetně předběžných termínů naleznete ZDE.

Akce je zdarma.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat event manažerku:

Kristýna Cabrnochová
E: kristyna.cabrnochova@czgbc.org, M: +420 775 577 496