Konference: Fórum 2023 – Fotovoltaika aneb střecha jako zdroj energie

Fotovoltaické elektrárny (FVE) na střechách, podpora obnovitelných zdrojů a stavební řízení, technické detaily řešení FVE, ochrana proti bleskům, elektronika k FVE, mechanická odolnost a spolehlivost nosných konstrukcí, požární ochrana, možnosti instalací FVE na památkově chráněných budovách, aktuální dotační tituly pro fotovoltaické a bateriové systémy od SFŽP, změny v připojování nových FVE od roku 2023, komunitní obnovitelné zdroje energií (OZE).

Více informací na webových stránkách.