FINANČNĚ DOSTUPNÉ BYDLENÍ

Letošní konference představí dvě nové, certifikované metodiky, „Sociální bydlení – příprava projektů“ a „Identifikace tržního selhání v oblasti bydlení“.

Více na affordablehousing.cz