Výstavba karlínského krystalu zahájena

Výstavba karlínského krystalu zahájena

V těchto dnech zahájil přední pražský developer, společnost Karlin Group, výstavbu administrativního budovy Keystone, která vznikne na hranicích původní karlínské zástavby na nároží ulic Pobřežní a Šaldova. Architektonicky jedinečný objekt Keystone, který je novodobou interpretací českého kubismu, nabídne cca 6 500 m2 prémiových kancelářských a komerčních ploch.

Jedná se v letošním roce o první zahájenou stavbou administrativní budovy v Praze a její dokončení je naplánováno na září 2011. Předpokládané celkové náklady na projekt dosáhnou téměř 300 milionů Kč. Výstavbu zajišťuje společnost Průmstav, a. s., ze skupiny Vinci Construction, která se také stala prvním a hlavním nájemcem tohoto objektu.

Kestone je výsledkem snahy o maximální využití stavebního prostoru s přihlédnutím k omezením ve stávající urbanistické zóně. Stavba, jejímiž autory jsou Mathias Müller a Daniel Niggli ze švýcarské architektonické kanceláře EM2N, je novodobou interpretací českého kubismu. „Když jsme přijeli do Prahy, objevili jsme český kubismus a zjistili jsme, že je opravdu úžasný a unikátní. Třebaže tento směr vznikl už na začátku minulého století, dokáže nabídnout dnešní architektuře nové impulzy. Proto jsme se rozhodli zkoumat jeho estetické možnosti,“ říká k návrhu jeden z autorů Mathias Müller.

„Pro někoho je největším životním požitkem čokoláda, kaviár nebo šampaňské. Pro nás je jím budovat kvalitní architekturu. A požitek je ještě příjemnější, když si ho můžete znovu vychutnat po době delšího nedobrovolného půstu,“ komentuje zahájení stavby Keystone Serge Borenstein, zakladatel společnosti Karlin Group.

Zdroj: Karlin Group