Eko Komíny: TZB, které je vidět!
Galerie(4)

Eko Komíny: TZB, které je vidět!

Společnost EKO KOMÍNY patří mezi etablované výrobce komínových systémů, známé nejen u nás, ale i v dalších evropských zemích. Potvrzuje příběh úspěšné firmy řčení o zlatých českých ručičkách? Technický ředitel společnosti Radek Vanko však varuje: „Jsme přesvědčeni, že technická úroveň a řemeslná zdatnost Čechů je na velmi vysoké úrovni. Problém však vidíme v úpadku učňovského školství, kde zájem o vyučení se řemesla bohužel upadá.“ Další zajímavé názory přinášíme v následujícím rozhovoru.

Jak byste charakterizoval filosofii společnosti? Čím se odlišujete od konkurence?

Společnost EKO KOMÍNY, s.r.o. je ryze česká společnost, která se specializuje na velice úzký profil trhu v oblasti stavebnictví – komínové systémy, které vyrábí a dodává na český i Evropský trh. Obchodní model na území české republiky je založen na službách zákazníkům, proto jsme zastoupeni na pěti obchodně-skladových pobočkách po celém území ČR. Cílem společnosti je nabídnout nejen kvalitní produkt, ale také kvalifikované poradenství, služby, které budou v souladu se současnou legislativou v oblasti stavebnictví, kominictví i energetické náročnosti staveb.

Pokuste se stručně charakterizovat vaše portfolio.

Nabízíme nejširší nabídku produktů v oblasti odvodu spalin od všech spotřebičů, od šamotových stavebnicových komínů přes lehké fasádní systémové komíny až po plastové komínové vložky a kouřovody vyráběné na zakázku dle zadání klienta (dle skutečného provedení kotelny). Naším cílem je umět zajistit odvod spalin od jakéhokoli spotřebiče paliv nebo technologického zařízení.

V jakém stavu jsou obecně komíny v ČR?

Dle našeho názoru ve stejném jako celá naše zem, stavebnictví a dopravní stavby.

Jste český výrobce nabízející český certifikovaný systém. Považujete toto za výhodu v boji o zákazníka?

V současné době je snaha veškerou výrobu a dodávky realizovat v rámci ČR, tedy včetně nákupu surovin a jejich zpracování, ve snaze zajistit požadovanou kvalitu i zaměstnanost spíše na obchodní úkor. Vzhledem k ceně práce a režii zaměstnanosti se nám obtížně konkuruje některým zahraničním produktům, hlavně z Polska a Slovenska.

Můžete nějakým způsobem kategorizovat vaše produkty z hlediska obratu firmy? Co tvoří český „bestseller“ a naopak, které systémy jsou dnes spíše okrajovým řešením?

Obecně největší zájem je o běžné stavebnicové systémy, v našem případě EKO UNIVERSAL s keramickou vložkou. Mezi málo obchodované zboží patří zpravidla moderní novinky, v našem případě EKO Light, kde je využito specifických materiálů na bázi protipožárních prvků z důvodu zajištění maximální požární bezpečnosti a současně minimalizaci hmotnosti, např pro rekonstrukce dřevostaveb, roubených chalup apod.

Distribuci realizujete přes tzv. Komínová centra. Můžete lépe přiblížit tento koncept?

Koncept tzv. komínových center byl založen na certifikovaných, pravidelně proškolovaných a podporovaných partnerech, kteří tvořili hlavní páteř obchodu v jednotlivých regionech. Jednalo se o specializované firmy s našimi produkty. V současné době cenového podbízení je však tento obchodní model obtížně udržitelný.

Komíny a kouřovody jsou poměrně specifický produkt. Dá se v tomto směru mluvit o trendech a vývoji? Kterým směrem „kráčí“ komínové systémy?

Zajisté ano. Komínové systémy a obecně systémy odvodů spalin musí zákonitě následovat trend vývoje spotřebičů paliv. Zde je zřejmá snaha o maximální úsporu tepelné energie a požární odolnost. Pro spotřebiče s řízeným spalováním, např. přetlakovými hořáky s řízenými ventilátory, je dnes již téměř standardní protiproudé vedení spalin s přívodním spalovacím vzduchem a tím maximální ochlazení spalin a navýšení účinnosti spalování.

Tvrdíte, že zpětnou vazbou od partnerů i zákazníků neustále zdokonalujete svoje technická řešení a doplňujete je o další prvky a komponenty, popř. o celé systémy, které jste prozatím nenabízeli. Jakým způsobem tato spolupráce probíhá, a můžete uvést nějakou konkrétní inovaci, která se takto zrodila?

Samozřejmě. Bez zpětné vazby z trhu by se zřejmě obecně vývoj zastavil nebo alespoň významně zpomalil. Na základě požadavků zákazníků, ale i nově vznikající a upravující se legislativy vznikají nové systémové komíny a modifikují se stávající. V našem případě např systémové komíny EKO Light, EKO Aquapress apod.

Spolupracujete s profesními cechy?

V současné době nikoliv.

Komínové systémy a TZB obecně patří mezi odvětví, které sice využívá velmi sofistikovaná řešení, ale neustále se opírá o kvalitu „ruční práce“. Jakou máte zkušenost s úrovní řemesla u nás?

Jsme přesvědčeni, že technická úroveň a řemeslná zdatnost Čechů je na velmi vysoké úrovni. Problém však vidíme v úpadku učňovského školství, kde zájem o vyučení se řemesla bohužel upadá.

Do jaké míry je pro vás problémem neustále se měnící domácí a evropská legislativa v oblasti vytápění?

Sledování a aktuální údržba certifikátů dle platné legislativy je velmi časově náročná a nákladná. Při množství vyráběného a nabízeného (tedy i zkoušeného a certifikovaného) zboží naší společností se nemalou měrou tyto náklady promítají v ceně produktu a významně snižují jeho konkurenceschopnost.
Eko komíny: tzb, které je vidět! - foto - 1

Jaké procento obratu realizujete v zahraničí a kde je vaše dominantní zahraniční odbytiště?

Dříve jsme úspěšně exportovali do Litvy, Lotyšska, kde vlivem ekonomické krize došlo ke zmrazení stavebnictví. V současné době jsou našimi zahraničními trhy Rumunsko a Bulharsko.

Na závěr vás prosíme o výhled na rok 2014. Stavebnictví je v útlumu, dotýká se i vás? A případně jak byste odhadoval vývoj odvětví v krátko- a střednědobém horizontu?

Pokles stavební produkce v uplynulých ­několika letech a hlavně v roce loňském ­samozřejmě zasáhl i nás. Jsme však přesvědčeni, že stavební produkce mírně ­naroste. Dále jsme zacílili na rekonstrukce a sanace stávajících nevyhovujících ko­mínů. Na rekonstrukce kotelen, do průmyslových staveb a modernizace bytových fondů měst a obcí. Jsme přesvědčeni, že usilovná a poctivá práce bude po zásluze odměněna.

Děkujeme za rozhovor.

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.