Ve Valmezu se vyrábějí solární panely pro celou Evropu

Ve Valmezu se vyrábějí solární panely pro celou Evropu

Tři výrobní haly a bezpočet kanceláří přibyly v areálu společnosti SCHOTT Solar v Solární ulici na okraji Valašského Meziříčí. Firma tak výrazně rozšířila kapacity pro výrobu jedné z nejprogresivnějších ekologických technologií - fotovoltaických článků, které hodlá dodávat na celý evropský trh, a do konce roku 2008 zde vytvoří celkem 400 pracovních míst. Stavbu v ceně více než 320 milionů korun vybudovala společnost Skanska od června 2007 do konce března 2008.

„Poptávka po fotovoltaických článcích stoupá a ve stávající hale, kterou postavila rovněž společnost Skanska, už prostě nebylo možné vyrábět tato zařízení v požadovaném množství. Investor se proto rozhodl areál zásadně rozšířit. Přerušení provozu závodu přitom vůbec nepřipadalo v úvahu, takže jsme museli stavební činnost perfektně zkoordinovat s výrobou,“ říká projektový manažer Jiří Čapka ze společnosti Skanska CZ.

Zařízení, na kterých se fotovoltaické články vyrábějí, jsou totiž velice choulostivá. Výrobu zkomplikuje každá nepatrná změna teploty či vlhkosti v hale. Ještě větší škody by způsobil prach, který by do haly vniknul ze stavby. I přesto se díky vynikající spolupráci dodavatele a investora podařilo realizovat projekt bez větších problémů.

Areál závodu byl doplněn o další tři výrobní haly. Zároveň bylo ke stávající hale přistaveno patro, ve kterém vznikly další kanceláře. Součástí dodávky byla i nová  kanalizace a obslužné komunikace.

Podél části oplocení byly také vysazeny nové listnaté stromy a vzhledem k tomu, že se areál nachází vedle řeky Bečvy, musela být provedena protipovodňová opatření, spočívající v úpravě křídel jezu.

Technické údaje:
Název stavby: EU 20 MO – Montáž solárních panelů – II. etapa
Lokalita: Valašské Meziříčí, Zlínský kraj
Doba výstavby: červen 2007 – březen 2008
Investor: SCHOTT ČR, a.s.
Zhotovitel: Skanska CZ a.s., Závod Morava
Projektant: ELEKTROPROJEKTA ROŽNOV a.s.
Cena: 323 385 202,- Kč bez DPH

Zdroj: Skanska CZ a.s.