Soubor budov u Václavského náměstí vydražen

Soubor budov u Václavského náměstí vydražen

V dražbě uspořádané společností GAVLAS byl 5. března za 317 010 000 Kč vydražen soubor administrativních budov v těsné blízkosti Václavského náměstí. Vyvolávací cena této mimořádně atraktivní nemovitosti na ulici Politických vězňů byla 160 mil. Kč.

Dražba proběhla v reprezentativních prostorách Autoklubu v Opletalově ulici v Praze a trvala dvě a půl hodiny. Zúčastnilo se jí cca 30 osob. Cena nemovitosti vzrostla dražbou téměř na dvojnásobek. Nový majitel nemovitosti si nepřeje být jmenován.

Vydražená nemovitost se skládá z komplexu budov s aktuální užitnou plochou 3 500 m2 a vlastním dvorem s kapacitou 40 parkovacích míst. O atraktivitě nemovitostí vypovídá nejen umístění vedle paláce Luxor, ale také souhlasné stanovisko jak odboru územního plánování, tak i odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy k rozšíření objektu až na 7 600 m2. Součástí plánů na rozšíření ploch je i možnost propojení s pasáží Luxor a také změna způsobu využití budov. Jako velice výhodná se jeví například změna funkce objektů na hotel.

Zdroj: Crest Communications

RubrikyRealitní trh