Kolínské ulice K Vinici a Kmochova jsou opraveny

Opravená ulice K Vinici v Kolíně začala sloužit motoristům i chodcům. Zrekonstruovaná komunikace má novou šířkovou úpravu a také chodník. Celkové náklady stavby, jejíž dodavatelem byla akciová společnost GEOSAN GROUP, dosáhly 28,9 miliónů korun, investorem je město Kolín. Rekonstrukce se týkala úseku od napojení na ulici Třídvorskou, celkem v délce cca 500 metrů, a vyvolala […]

Opravená ulice K Vinici v Kolíně začala sloužit motoristům i chodcům. Zrekonstruovaná komunikace má novou šířkovou úpravu a také chodník. Celkové náklady stavby, jejíž dodavatelem byla akciová společnost GEOSAN GROUP, dosáhly 28,9 miliónů korun, investorem je město Kolín.

Rekonstrukce se týkala úseku od napojení na ulici Třídvorskou, celkem v délce cca 500 metrů, a vyvolala ji především potřeba vylepšení přístupu pěších i automobilů k zástavbě tamních rodinných domků. Komplexní přestavba byla po technické, užitkové, ale i po estetické a dopravně bezpečnostní stránce velmi žádoucí.

Komunikace tedy dostala nové živičné povrchy, je obousměrně jednoproudová s chodníkem na levé straně. Dosavadní veřejné osvětlení nahradily moderní úsporné lampy. Byla provedena i úprava inženýrských sítí, zejména dodatečná ochrana sdělovacích kabelů, připojení uličního vpustí do kanalizace, výšková úprava kanalizačních šachet, výšková úprava šoupat, ochrana vodovodu v místě křížení s komunikací, prodloužení chrániček kabelů nízkého i vysokého napětí v místech rozšíření vozovky.

Opravy se dočkala také ulice Kmochova. Rekonstrukce se týkala celého jejího profilu, tedy vozovky, parkovacích ploch i chodníků. Celkové náklady stavby, jejíž dodavatelem byla akciová společnost GEOSAN GROUP, dosáhly 18,5 miliónů korun, investorem je město Kolín.

Komunikace si zachovala stávající organizaci provozu, je tedy obousměrná.  Parkovací záliv s podélnými stáními je u její severní hrany. Před objektem Technických služeb města Kolín byl vybudován druhý záliv pro podélné stání. Oba parkovací zálivy přerušují plochy zeleně. Křižovatka s ulicí Bezručovou je postavena jako zvýšená kvůli zklidnění dopravy a bezpečnému přechodu chodců přes silnici.

Zdroj: GEOSAN GROUP a. s.

RubrikyRealitní trh