Staroměstské náměstí v Mladé Boleslavi ve finále Stavby roku 2015

Staroměstské náměstí v Mladé Boleslavi ve finále Stavby roku 2015

Podzemní komplex v severní části Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi, dílo autorů Prof. Ing. arch Michala Hlaváčka, Ing. arch. Karla Musila, Ing. arch Zdeňka Holka a Ing. Ditty Johanovské získal jednu z 15 nominací na titul Stavba roku 2015.

Když město Mladá Boleslav vyhlásilo v roce 2008 soutěž na obnovu Staroměstského náměstí, už toto místo nějaké to desetiletí centrem města skoro nebylo, jeho význam se snižoval. V soutěži zvítězil ateliér Hlaváček a partner, který začal nejprve v první etapě řešit jižní část náměstí, později přišla na řadu část severní, dílo ateliéru Hlaváček-architekti. V historickém prostoru a dávném centru všeho městského dění postupně začalo vznikat pozoruhodné dílo: bohatý a různorodý prostor rozdělený na jednotlivé logické a pocitové subcelky, prostor s vodními prvky, plastikami, sochami obklopenými vodou nebo s vodou přímo pracujícími, odpočivnými zákoutími nebo kamennými bloky. 

Druhá část revitalizace – podzemní komplex v severní části náměstí

Nově pojatou severní část náměstí (nominace na titul Stavba roku 2015) tvoří areál volnočasových aktivit a podzemní parkovací dům. Na místě původního hejtmanství, které bylo za druhé světové války vybombardované, býval dlouho náletový park. Ten se nyní proměnil v podzemní komplex s parkem na střeše. Park navazující na předchozí etapu revitalizace jižní části Staroměstského náměstí je koncepčně založen na půdorysné formě dvou ostrých trojúhelníků – trojúhelníku náměstí a trojúhelníku parku. Park spolu s rozsáhlými středověkými sklepy pod náměstím nabízí prostor pro různé kulturní akce, zábavu i vzdělávání.

V parčíku na střeše parkovacího domu jsou umístěny různé atrakce: komunikační vrby umožňující volat z jedné do druhé, vodní kaskáda a vodní příboj pro děti, skákací vodotrysk (válec s tryskami po stranách – při skočení na něj z trysek stříká voda), a trubkový telefon.

Vstup do tajuplného podzemí pod náměstím

Do podzemí se vstupuje přes malé nádvoří s vodopádem se sochami a přes společný vestibul umístěný pod kopulí. Je zde infocentrum s recepcí, hygienické zázemí, malé kino, výtah a slouží také jako prostor pro pořádání koncertů, výstav a dalších kulturních akcí. Kopule je částečně prosklená a část jí tvoří betonová skořepina se světlovody, která je z venku porostlá extenzivní zelení.

Auta do podzemí

Podzemní komplex doplňuje celkové řešení dopravy na Staroměstském náměstí; zdůrazňuje vznik nové koncepce zeleně a omezení exhalací a hluku. Přesunem parkujících automobilů do podzemí se dosáhlo zkvalitnění a ztišení veřejného prostoru na povrchu. Vstup do podzemního parkingu s infocentrem je řešen částečně prosklenou kopulí v blízkosti fontány se sochami.

Jedinečný podzemní herní prostor

V podzemí je umístěno několikaúrovňové podzemní dětské hřiště s rozmanitými herními prvky. Děti tady najdou prostor se stovkami míčků, skluzavku z jednoho sklepa do druhého, lezeckou stěnu, ruské kuželky, zrcadlovou chodbu i nášlapné varhany s plastikou na stěně, která při hraní svítí a po sešlápnutí určitého počtu kláves se z ní začne kouřit.

Mezi další zajímavosti patří promítání na stěny, světelná prolézačka nebo vrby prorůstající do podzemí, sloužící ke komunikaci mezi různými zákoutími sklepů. V otvoru ve stropě nejspodnější části spletitých podzemních chodeb a v podlaze sklepa nad ním je instalován periskop umožňující pohled a komunikaci z jednoho prostoru do druhého. Všechno je vymyšleno a provedeno s důrazem na vytvoření tajuplné atmosféry, kterou umocňují strašidelné zvuky a dým u některých aktrakcí.

Text: Alena Gembalová

Foto: Karel Musil a Michal Hlaváček

RubrikyUrbanismus