Partneři sekce:
  • Českomoravský beton

Má mít ve městech přednost výstavba či zeleň? Odpověď hledají odborníci

Má mít ve městech přednost výstavba či zeleň? Odpověď hledají odborníci

Územní plány bývají sporným bodem jednání mezi samosprávou, developery a obyvateli mnoha měst a obcí v ČR. Jak nastavit pravidla pro dlouhodobé formování městské kulturní krajiny? Jakou finanční podporu lze od státu čerpat na její rozvoj? Jak bude Praha řešit svá velká rozvojová území a jak s veřejným prostorem nakládají další česká města? Je dialog vedení měst s architekty, developery a obyvatelstvem konstruktivní?

Revitalizované Nábřeží řeky Ohře v Kadani, autor: Vít Branda, Michal Fišer, Štěpán Špoula, foto: Tomáš Rasl

Těmto závažným otázkám se bude věnovat odborná konference KŘIŽOVATKY ARCHITEKTURY, která se koná ve čtvrtek 2. června 2016 v prostorách Národního technického muzea v Praze. Diskutovat přijdou zástupci Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Svazu měst a obcí ČR, architekti a další. Akci zahájí ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Již osmý ročník konference KŘIŽOVATKY ARCHITEKTURY si zvolil ožahavé téma „Kulturní krajina: proměny_tvorba_ochrana“. Podobu dává městům a obcím jejich územní plán, kde je určeno, jaké bude rozmístění dopravní a technické infrastruktury, bytové výstavby, průmyslových areálů, zeleně a veřejných prostranství. O legislativních normách určujících podobu městské krajiny bude na konferenci hovořit Věra Kučová z Národního památkového ústavu v Praze. „Obecným mezinárodním dokumentem právní váhy je Evropská úmluva o krajině. Právě na jejím základě je potřeba vždy posuzovat, nakolik jsou zájmy jednotlivých aktérů v souladu se všemi hodnotami, které krajina obsahuje. Bohužel ty kulturní jsou v České republice neprávem opomíjeny. Kulturní dimenze krajiny nespočívá pouze v architektonických, technických a jiných stavebních památkách a jejich souborech, historických sídlech. Je potřebné ji vnímat v celém spektru jevů hmotných i nehmotných,“ vysvětluje Věra Kučová.

Budoucí podobu hledá i metropole
Praha dlouho a obtížně hledá svou budoucí podobu. Situaci komplikuje nesnadná komunikace mezi hlavními zájmovými skupinami v pomyslném trojúhelníku: město – developer- veřejnost (popř. občanská sdružení). Diskutuje se zejména o velkých rozvojových pražských územích, která jsou klíčová pro budoucí rozvoj města, např. žižkovské nákladové nádraží, čtvrť Bubeneč nebo Smíchov. Plánování výstavby v těchto lokalitách ztěžují soukromým investorům stavební uzávěry a nejednoznačné stanovisko vedení města k tomu, které projekty podporuje a které nikoliv. Nad otázkami, jak chce Magistrát hlavního města Prahy nakládat se svými rozvojovými územími a jaké problémy řeší developeři, se v diskuzi setká zástupce pražské Městské rady a společnosti Sekyra Group. „Celkové kvality veřejných prostranství lze dosáhnout jedině koncepčním přístupem k plánování a navrhování,“ doplňuje další z přednášejících Pavla Melková z IPR Praha.

Jak řeší kulturní krajinu jiná česká města? Odpověď nejen na tuto otázku bude hledat Dan Jiránek ze Svazu měst a obcí společně s dalšími zástupci samosprávy v rámci samostatného diskusního panelu.

Konference představí téma ze všech úhlů pohledu, včetně otázky financování a možnosti získání prostředků z dotačních programů. Zástupci dotčených ministerstev (MMR, MŽP, MZe) vysvětlí dotační mechanismus včetně primárních adresátů. Zajímavé bude také vyčíslení sumy finančních prostředků, kterými disponují jednotlivá ministerstva, a celkové ročně rozdělované částky.

Podrobný program konference a více informací o akci: http://krizovatkyarchitektury.cz
Registrace na akci: http://krizovatkyarchitektury.cz/aktuality/menu/Pro+m%C3%A9dia

Hlavní partner: Národní technické muzeum
Partneři: SMO ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, HK ČR, FOR ARCH
Záštita: MMR, MŽP, MZe, MK, ČKA, ČKAIT, SMO ČR, NPÚ, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Praha
Hlavní mediální partner: Moderní obec
Mediální partneři: ARCHITEKT, ERA21, ASB, PVS, archiweb.cz, Střechy-Fasády-Izolace, STAVITEL, EARCH., PROPAMÁTKY, PRO města a obce, Skypaper