Má mít ve městech přednost výstavba či zeleň? Odpověď hledají odborníci

Má mít ve městech přednost výstavba či zeleň? Odpověď hledají odborníci

Územní plány bývají sporným bodem jednání mezi samosprávou, developery a obyvateli mnoha měst a obcí v ČR. Jak nastavit pravidla pro dlouhodobé formování městské kulturní krajiny? Jakou finanční podporu lze od státu čerpat na její rozvoj? Jak bude Praha řešit svá velká rozvojová území a jak s veřejným prostorem nakládají další česká města? Je dialog vedení měst s architekty, developery a obyvatelstvem konstruktivní?

Revitalizované Nábřeží řeky Ohře v Kadani, autor: Vít Branda, Michal Fišer, Štěpán Špoula, foto: Tomáš Rasl

Těmto závažným otázkám se bude věnovat odborná konference KŘIŽOVATKY ARCHITEKTURY, která se koná ve čtvrtek 2. června 2016 v prostorách Národního technického muzea v Praze. Diskutovat přijdou zástupci Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Svazu měst a obcí ČR, architekti a další. Akci zahájí ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Již osmý ročník konference KŘIŽOVATKY ARCHITEKTURY si zvolil ožahavé téma „Kulturní krajina: proměny_tvorba_ochrana“. Podobu dává městům a obcím jejich územní plán, kde je určeno, jaké bude rozmístění dopravní a technické infrastruktury, bytové výstavby, průmyslových areálů, zeleně a veřejných prostranství. O legislativních normách určujících podobu městské krajiny bude na konferenci hovořit Věra Kučová z Národního památkového ústavu v Praze. „Obecným mezinárodním dokumentem právní váhy je Evropská úmluva o krajině. Právě na jejím základě je potřeba vždy posuzovat, nakolik jsou zájmy jednotlivých aktérů v souladu se všemi hodnotami, které krajina obsahuje. Bohužel ty kulturní jsou v České republice neprávem opomíjeny. Kulturní dimenze krajiny nespočívá pouze v architektonických, technických a jiných stavebních památkách a jejich souborech, historických sídlech. Je potřebné ji vnímat v celém spektru jevů hmotných i nehmotných,“ vysvětluje Věra Kučová.

Budoucí podobu hledá i metropole
Praha dlouho a obtížně hledá svou budoucí podobu. Situaci komplikuje nesnadná komunikace mezi hlavními zájmovými skupinami v pomyslném trojúhelníku: město – developer- veřejnost (popř. občanská sdružení). Diskutuje se zejména o velkých rozvojových pražských územích, která jsou klíčová pro budoucí rozvoj města, např. žižkovské nákladové nádraží, čtvrť Bubeneč nebo Smíchov. Plánování výstavby v těchto lokalitách ztěžují soukromým investorům stavební uzávěry a nejednoznačné stanovisko vedení města k tomu, které projekty podporuje a které nikoliv. Nad otázkami, jak chce Magistrát hlavního města Prahy nakládat se svými rozvojovými územími a jaké problémy řeší developeři, se v diskuzi setká zástupce pražské Městské rady a společnosti Sekyra Group. „Celkové kvality veřejných prostranství lze dosáhnout jedině koncepčním přístupem k plánování a navrhování,“ doplňuje další z přednášejících Pavla Melková z IPR Praha.

Jak řeší kulturní krajinu jiná česká města? Odpověď nejen na tuto otázku bude hledat Dan Jiránek ze Svazu měst a obcí společně s dalšími zástupci samosprávy v rámci samostatného diskusního panelu.

Konference představí téma ze všech úhlů pohledu, včetně otázky financování a možnosti získání prostředků z dotačních programů. Zástupci dotčených ministerstev (MMR, MŽP, MZe) vysvětlí dotační mechanismus včetně primárních adresátů. Zajímavé bude také vyčíslení sumy finančních prostředků, kterými disponují jednotlivá ministerstva, a celkové ročně rozdělované částky.

Podrobný program konference a více informací o akci: http://krizovatkyarchitektury.cz
Registrace na akci: http://krizovatkyarchitektury.cz/aktuality/menu/Pro+m%C3%A9dia

Hlavní partner: Národní technické muzeum
Partneři: SMO ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, HK ČR, FOR ARCH
Záštita: MMR, MŽP, MZe, MK, ČKA, ČKAIT, SMO ČR, NPÚ, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Praha
Hlavní mediální partner: Moderní obec
Mediální partneři: ARCHITEKT, ERA21, ASB, PVS, archiweb.cz, Střechy-Fasády-Izolace, STAVITEL, EARCH., PROPAMÁTKY, PRO města a obce, Skypaper

RubrikyUrbanismus