V pasivním domě najdete i vinný sklípek
Galerie(7)

V pasivním domě najdete i vinný sklípek

Za návrhem nulového rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu v Hustopečích stojí brněnská společnost Vize Ateliér, vedená Ing. arch. Martinem Krčem a Ing. Rostislavem Kubíčkem. Dům je propojen krytou zimní zahradou s garáží, čímž je vytvořen plynulý přechod mezi oběma objekty.

Hlavní předností stavby je hybridní fotovoltaická elektrárna, která činí dům nulovým. V garáži je hybridní FV systém doplněn bateriemi pro akumulaci elektrické energie, které mimo topnou sezónu umožňují majitelům úplnou soběstačnost, tedy odpojení od elektrické sítě. Na přání majitele se podařilo vybudovat i malebný vinný sklípek, což je u pasivních domů poněkud netradiční. Sklípek je umístěn pod garáží, takže není narušena tepelná obálka vlastního rodinného domu.

Obvodové stěny jsou provedeny jako masivní zděná konstrukce z vápenopískových cihel, zateplená minerální izolací v tloušťce 250 mm. Všechny stěny domu jsou od betonové základové desky odděleny deskami z pěnového skla. Tím jsou minimalizovány tepelné mosty pod všemi stěnami prvního podlaží, které prochází rovinou tepelné izolace podlahy. Ostatní prostory (garáž a zimní zahrada) jsou z pórobetonových cihel se zateplením a dilatačně i energeticky jsou odděleny od hlavního objektu.

Fasáda domu zahrnuje celkem čtyři různé typy skladeb a povrchů. Vždy je však kotvena na vnější líc přesného vápenopískového zdiva Kalksandstein tloušťky 200 a 240 mm. Největší podíl zaujíma kontaktní zateplení z minerální izolace Rockwool Frontrock Max E tloušťky 280 mm. Minerální vlna je celoplošně lepena na cementové lepidlo a kotvena talířovými hmoždinkami Ejotherm. Spodní hrana nad soklem není založena na zakládací liště, ale je opatřena pouze rohovým plastovým profilem s okapničkou, aby nevznikal liniový tepelný most. V místech, kde jsou ve fasádě skryta pouzdra předokenních žaluzií, je mezi pouzdry a stěnou použita polyuretanová izolace DekPIR Top 022 tloušťky 120 mm. Na pouzdře samotném je pak z vnějšího líce nalepena minerální vlna tloušťky 20 mm.

Druhý typ fasády s modřínovým obkladem tvoří skladba z nosných svislých dřevěných profilů I-stabil, kotvených do zdiva, me které je vložena minerální vlna Knauf Insulation. Izolace je chráněna fólií PK-Fol HP Fassade, která ji současně odděluje od větrané mezery. Líc tvoří obklad modřínovými fasádními profily typu F od firmy Hausner, které jsou kotveny nerezovými vruty. Obklad je kotvený s mezerami tak, aby byla umožněna jeho dilatace. Finální povrchová úprava byla provedena hnědou lazurou. Tento typ fasády je použitý ve 2. NP, to znamená, že je dostatečně chráněný před odstřikující vodou z okapového chodníku. Třetím typem fasády jsou keramické pásky Klinker, které kryjí pruh pod parapetem oken 2. NP na jižní a východní fasádě. Za nimi jsou skryta pouzdra předokenních žaluzií. Pásky jsou lepeny na podkladní desku Cetris Plus mrazuvzdorným lepidlem. Mezi okrajem obkladu a dřevěnou fasádou je dilatační mezera.

Poslední typ fasády je použitý v oblasti soklu a jedná se o mozaikovou omítku Alfadekor, aplikovanou na podkladní izolaci Styrotrade Perimetr. Vytápění domu je řešeno jako teplovzdušné v kombinaci s předehřevem pomocí solanky. Teplou vodu zajišťují termické solární kolektory. Nechybí ani rekuperační jednotka. Díky precizně řešeným detailům a důkladnému propojení tepelných izolací obálky bylo možné dosáhnout výborných hodnot. Podle výpočtového programu PHPP (Passive House Planning Package) je měrná potřeba tepla na vytápění domu 13 kWh/m2rok a měrná potřeba primární energie 73 kWh/m2a. Po odečtení primární energie 73 kWh/m2a z fotovoltaických panelů se dům stává energeticky nulový. Perfektní vlastnosti domu dokazuje měření BlowerDoor testem, který zjistil celkovou průvzdušnost objektu n50 = 0,19 h-1. Přičemž minimální požadovaná hodnota je 0,6 h-1.

Nadčasovost domu dokládá realizace elektroinstalací v inteligentním provedení. Všechny senzory (např. tlačítka a nebo čidla teploty) a aktory (spínače, stmívače) jsou propojeny do centrální jednotky, odkud se veškeré funkce nastavují pomocí počítače. Elektroinstalace je dále rozšířena o multimédia, kamery a ovládání dalších domácích spotřebičů. Pomocí centrálního panelu nebo pomocí internetu je možné veškeré systémy domu ovládat a kontrolovat.

Marie Urbancová
Foto: Vize Atelier