Proč stavět Multi-Komfortní dům?
Galerie(6)

Proč stavět Multi-Komfortní dům?

Multi-Komfortní dům Isover vychází z konceptu pasivních domů, kde je důraz kladen především na komfort života jeho obyvatel a vede tak k optimálnímu návrhu bydlení. Důsledně zohledňuje ekologické, ekonomické a sociální faktory, nabízí nejlepší tepelný komfort včetně excelentní akustiky i estetiky.

Příjemná teplota bez ohledu na roční období, nižší emise oxidu uhličitého, delší životnost stavby či řízená výměna vzduchu eliminující průvan, tepelné ztráty, regulace vlhkosti. To jsou hlavní přednosti multi-komfortního bydlení, kterého docílíte kvalitním provedením stavby a dokonalou izolací obálky Isover. Souvislá izolace od střechy po základy totiž nejen sníží finanční náročnost stavby či rekonstrukce, ale je zároveň moudrou investicí do dlouhodobého úsporného bydlení.

Pro porovnání – účinek 1,5-2 centimetry silné izolace odpovídá 30 centimetrům plných cihel nebo více než metru betonu. Vzhledem k aktuálnímu trendu vyrábět izolace stále kvalitnější, ale užší, jsou přednosti izolací Isover zřejmé.

Co je Multi-Komfortní bydlení?

Multi-Komfortní dům ISOVER je koncepce výstavby nových budov a rekonstrukcí, které jsou vhodné pro obytné i komerční budovy a lze jej aplikovat ve všech klimatických zónách. Nabízí vekou pružnost návrhu budovy a je kompatibilní se všemi typy konstrukcí: masivních nebo z lehkých obvodových plášťů, stavěných či montovaných. Dále je dosažitelný s přiměřenými náklady a je ekonomicky rentabilní díky svým vysokým úsporám za energii a snížení potřeby údržby.

Multi-komfortní dům zajišťuje pohodlné bydlení po všech stránkách. Tento typ domu se vyznačuje vysokou kvalitou provedení stavby či rekonstrukce, nízkou energetickou náročností zejména díky kvalitní izolaci obálky budovy, odhlučněním, světelnou i tepelnou pohodou, dlouhou životností, nízkými emisemi CO2, systémem řízeného větrání, protipožárním řešením, zdravotní nezávadností i návrhem interiéru bez rizikových míst.

Tento typ domu řeší jak tepelnou pohodu, tj. minimální ztráty tepla obdobně jako dnes již zažité pasivní domy, ale také klade důraz na akustiku, která v poslední době stoupá na důležitosti a začíná být v popředí vlastního návrhu rodinného či bytového domu.

Multi-Komfortní dům ISOVER…

  • je navržen ke snižování spotřeby energie na vytápění a ochlazování na minimum
  • vychází z konceptu pasivního domu, kombinuje bioklimatické provedení a vysoce účinnou obálku budovy
  • nabízí optimální tepelný komfort a související úsporu energie
  • nabízí vynikající akustický a vizuální komfort
  • zajišťuje stálou vysokou kvalitu vnitřního ovzduší
  • zajišťuje požární ochranu a trvanlivost konstrukce
  • je únosný s ohledem na ekologické, ekonomické a sociální faktory v průběhu celé své životnosti.

Jak dosáhnout Multi-komfortního domu?

  1. Minimalizace tepelných ztrát Aby tuto část dům splňoval, musí mít vlastnosti pasivního domu, tj. max. tepelnou ztrátu 15 kWh.m-2.a-1. Této hodnoty se nedosahuje lehce, často jeden či dva nevhodně řešené detaily mohou významně ovlivnit celkovou hodnotu tepelných ztrát. Dokladem o kvalitě zateplení je průkaz energetické náročnosti budovy.
  2. Akustický komfort Této části je třeba věnovat náležitou pozornost ideálně hned v projektu. V normě jsou předepsány hodnoty vzduchové či kročejové neprůzvučnosti pro jednotlivé typy budov, nicméně ne vždy jsou tyto hodnoty na stavbě opravdu dodrženy a reálně stačí. Hluk z okolí navíc každým rokem stoupá s nárůstem automobilové dopravy.
  3. Požární bezpečnost Tento faktor nabývá na významu hlavně u výškových staveb, ale i ve výstavbě rodinných domů či nízkopodlažních bytových domů má své opodstatnění. Zejména správný návrh a řešení detailů je velmi důležité.

Zdroj: PR článek Divize ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.