Pasivní dům na jižním svahu

Pasivní dům na jižním svahu

Ekologicky šetrné bydlení neznamená jen úsporné, ale i komfortní bydlení. Na trhu se již objevilo několik vzorových konceptů pasivního domu, který uživatelům přinese příjemné prostředí po celý rok i velké úspory energie. Jedním z takových je i realizovaný rodinný dům v Zahořanech u Berouna.

Dům podle projektu architekta Lubomíra Křivky a projektanta Radka Dědiny vyrostl na komplikovaném pozemku ve 20stupňovém svahu. Navzdory náročnému zakládání stavby přináší svažitý pozemek mnoho výhod, zvláště je-li jako v tomto případě orientovaný na jih. Jižní svah zaručuje maximální sluneční osvit, a tím aktivní i pasivní solární zisky.

Tomu odpovídá i dispoziční řešení stavby, která se nad suterénem zanořeným pod úroveň terénu zvedá ještě do dvou pater. Veškeré obytné místnosti – pokoje, ložnice i kuchyň – jsou orientovány na jih, zatímco provozní prostory jako chodba, schodiště, technická místnost nebo koupelna jsou orientovány na sever. Zároveň je však přízemí, kde se nachází vstup a obývací pokoj s kuchyňským koutem, chráněn před přehříváním předsazenou obytnou terasou po celé délce jižní fasády. Zamezení přehřívání je v přízemí zajištěno stínicí pergolou s dřevěnými slunolamy, v patře je řešeno mecha­nickými předokenními žaluziemi (Climax).


Aplikace šedého polystyrenu Isover EPS GreyWall v tl. 30 cm a kotvících prvků COMPACFOAM pro kotvení bez tepelných mostů vhodné pro pasivní domy.

Šedý polystyren
Suterén bude využíván jako garáž, sklep a dílna, nejsou zde proto kladeny nároky na teplo a parametry pasivního domu splňuje jen obytná část – přízemí a první patro. Suterénní technické podlaží je z tohoto důvodu konstrukčně pečlivě odděleno od nadzemních podlaží a chráněno pouze 10 cm izolace proti promrzání. Podzemní podlaží tvoří železobetonová stěnová konstrukce se zateplením z extrudovaného polystyrenu. Vzhledem k provedenému geologickému průzkumu na pozemku nebylo nutné svah zpevňovat opěrnou stěnou. Fixaci svahu zajišťuje samotná konstrukce domu, a proto byla i nosná svislá stěna ze tří světových stran navržena rovněž z monolitické konstrukce. Skladbu jižní stěny prvního nadzemního podlaží a stěn celého druhého podlaží tvoří vápenopískové cihly tloušťky 175 mm od firmy KM Beta a šedý polystyren Isover EPS Greywall v tloušťce 300 mm v kontaktním zateplovacím systému společnosti Weber. Severní stěna je izolována 380 mm Isover EPS GreyWall z důvodu navázání soklové části. Zdivo pod úrovní terénu je izolováno extrudovaným polystyrenem Synthos. Nosná příčka a obvodové zdivo jsou založeny na pěnoskle (Foamglass) pro přerušení tepelného mostu, další vnitřní sádrokartonové konstrukce v podobě předstěn u monolitické konstrukce jsou řešeny materiály Rigips. Vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové desky. Pro tepelnou izolaci podlahy prvního nadzemního podlaží byl navržen šedý podlahový polystyren Isover EPS Grey 150 v tloušťce 260 mm. Na něm je položeno elektrické podlahové topení zakryté anhydridovou podlahou.

Důkladná hydroizolace
Střecha je sedlová s poměrně nízkým sklonem 15 ° a prokazovala větší nároky na hydroizo­lační fólii i na statiku. Proto bylo v projektu zvoleno hydroizolační podstřeší s dvojím bedněním a konstrukce byla ještě vyztužena ocelovou vaznicí, která je zcela krytá. Zateplení střechy je řešeno nadkrokevním systémem Isover s použitím polystyrenových trámků a výplňové čedičové vlny Isover UNI v celkové tloušťce 320 mm s doplňkovým zateplením skelnou vatou Isover Unirol Profi mezi krokve v tloušťce 80 mm. Pro zajištění neprůvzdušnosti střechy a správného vlhkostního režimu byla aplikována parobrzda Isover Vario KM Duplex. Ta probíhá po OSB deskách, které zakrývají krokve, a je dále stažená dolů po pozednici na věnec a ve štítu také přesahuje na zdivo, aby byla zajištěna vzduchotěsnost obálky. Na střechu pak byla použita betonová krytina společnosti KM Beta. Výplně otvorů v obytných podlažích jsou dřevěné s integrovaným korkem a s izolačním trojsklem a mají součinitel prostupu tepla U = 0,70 W/m2 . K (Slavona). Většina oken je orientována na jih, na východ pak další dvě a dveře. Lze tak dosáhnout maximum solárních zisků v zimním období. „Dřevěné rámy oken jsou upevněny kompozitními kotvami. Je to o něco dražší řešení než původně plánované kastlíky z OSB desek, které vynášejí okna na předsazenou montáž, ale praktičtější, rychlejší a méně rizikové z hlediska působení povětrnostních vlivů před dokončením zateplovacího systému,“ říká investorka Veronika Zemková. Rámy jsou doplněné vnitřní a vnější izolační páskou, která zaručuje neprůvzdušnost.

Technologie
Dům bude vytápěn biokrbem a elektrickým podlahovým vytápěním s uživatelsky jednoduchou regulací. „Vytápění je jedna z větších změn oproti původnímu projektu. Chtěli jsme mít teplovodní podlahové vytápění s tepelným čerpadlem, ale nakonec jsme zvolili elektrické. Znamenalo nižší pořizovací náklady a u pasivního domu není návratnost vstupní investice tak rychlá,“ popisuje majitelka. Větrání je řízené – nucené s využitím rekuperace, zajišťuje ho vzduchotechnická jednotka VPL 18 od firmy NILAN s integrovaným tepelným čerpadlem a akumulační nádrží pro ohřev teplé užitkové vody.

Článek byl uveřejněn v Realizace staveb.

TEXT: Kateřina Kotalová
Foto: archiv Isover

Autorka je šéfredaktorkou časopisu ASB, architektura, stavebnictví, byznys.