Hausbót nebo dům - PORT X
Galerie(15)

Hausbót nebo dům – PORT X

Z rukou známých architektů z Ateliéru SAD – Jerryho Kozy a Adama Jirkala, vzešel koncept s názvem PORT X, který je ideálním řešením pro ty, kdož nechtějí být svázáni s jedním místem, ale ani se vzdát svého domu. Netradiční designový objekt PORT X totiž vyniká plnou mobilitou a je vždy připraven pro přesun na jiné místo - z města na vesnici nebo z hor do nížiny, a to jak po vodě, tak po souši.

Lze jej totiž snadno rozložit a opět smontovat. Navíc se jeho prostor může zvětšovat podle potřeb, třeba podle rozrůstání se rodiny. Otevírají se tím nejen nové možnosti deponování na místech, kde je konvenční výstavba problematická, ale také pružnější přizpůsobení domu životnímu tempu jeho uživatelů. PORT X je jednopodlažní objekt obdélníkového tvaru s pultovou střechou, který se skládá ze 3 až 6 segmentových modulů. Pomocí lávky je možné propojit i více modulárních objektů. Jednotlivé segmenty jsou vyrobeny z kompozitového sendviče, který tvoří několik vrstev laminátu a tepelné izolace. Segmenty mají tvar písmene „C“ v průřezu, je tedy spojena podlaha, boční stěna a strop. Vnitřní prostor je rozdělen SDK příčkami.

Celý objekt je bezbariérový, výška podlah tvoří jednu rovinu ve všech místnostech. Jako obklad stěn, stropů a podlah je použito modřínové dřevo. V objektu jsou rozvody vody, kanalizace, elektřiny (silnoproud a slaboproud), ventilátory, čidla, světla, atd. V podlaze jsou zapuštěny elektrické konvektory, které vytápějí místnosti.

Díky precizně zpracovaným přírodním materiálům a elegantním a příjemným tvarům rozehrává PORT X vlídný dialog s okolím. Posazení budovy nízko nad terénem nebo nad vodou slouží k navázaní kontaktu s venkovním prostředím. Prosklená přední část dodává objektu příjemnou světelnost, zadní zase přirozenou intimitu.

Momentálně jsou ladné křivky PORT X k vidění v Praze, kde jako hausbót kotví v Holešovickém přístavu, u rezidenčního komplexu Prague Marina. Objekt hausbótu se skládá ze dvou samostatných částí. Ponton, na kterém jsou umístěny moduly užitné části, zajišťuje stabilitu a mobilitu v případě tažení lodí. Objekt se díky tomu může přemisťovat dle přání majitele, samozřejmě podle aktuálních možností kotvení na toku řeky. Spojení mezi břehem a PORT X je řešeno mobilní lávkou.

V ukázkovém hausbotu je navíc vskutku velkorysá výbava, která je důkazem, že nejde o žádné náhražkové bydlení. Například systémová elektroinstalace umožňuje kontrolu nad celým objektem intuitivně z iPadu nebo iPhonu, a to i na dálku. Ovládá audio a video, osvětlení, stínění, topení a chlazení, kamery a zabezpečení, ale i veškeré další funkce spojené s celoročním provozem – kontrolu teploty a stavu vody v nádržích, hlídání výšky hladiny řeky apod.

Text: Alena Urbancová
Foto: PR CAFÉ, PORT X