Zimní stadion v Jičíně

Zimní stadion v Jičíně

Jičínský zimní stadion má novou unikátní dřevěnou nosnou konstrukci z lepeného lamelového dřeva. Jeho otevření po zásadní rekonstrukci se chystá na podzim.

Spolupráce
Se společností KASPER CZ, s. r. o., spolupracovala na realizaci dřevěného skeletu zimního stadionu rakouská firma WIEHAG Gmbh, která je pro trutnovské tradičním partnerem. Firma WIEHAG zajišťovala výrobu dřevěných prvků včetně opracovávání na CNC stroji a zároveň se z velké části podílela na vypracování dodavatelské dokumentace.

Popis konstrukce a realizace
Nosná konstrukce, jejíž rozpon je v příčném směru 42 metrů a v podélném směru 72 metrů, je vyrobena z lepeného lamelového dřeva. Na nosnou konstrukci bylo použito ojedinělé technické řešení. Hlavním nosným prvkem konstrukce je dvoukloubový rám profilu 220/1389 mm s roztečí 5 m, který se nachází ve střední části konstrukce a montážně je rozdělen na tři části. Krajní části rámu jsou obloukové a střední část sedlová. Vzepětí dvoukloubového rámu je 9,4 m.

Sportovní hala je na obou stranách ukončena půlobloukovou valbou tvořenou sedmi půlrámy profilu 180/1389 mm, které jsou tvarově shodné s rámem hlavním. Spojení těchto půlrámů s hlavním rámem vyžadovalo maximální nároky na přesnost. Protože se jedná o převážně tlačený spoj, bylo nutné, aby došlo k plnému opření zajišťujícímu přenos tlakových sil.

Montážní spoje hlavních rámů a půlrámů jsou provedeny šesti osově namáhanými vysokopevnostními šrouby M24. K základové konstrukci jsou v patě všechny rámy kloubově připojeny jedním šroubem M64. Přenos vnitřních sil do dřeva zajišťují osově namáhané vruty.

Prostorovou tuhost zajišťují tři prstence ztužidel, které jsou doplněny v hlavní části hřebenovým ztužidlem a ocelovými táhly umístěnými ve dvou krajních polích hlavních rámů.

Celou nosnou konstrukci doplňuje systém tzv. vlašských krokví pro uložení střešního pláště.
 
Montáž
Hlavní rámy (7 kusů) spolu s hřebenovým ztužidlem, ztužujícími prvky 180/280 mm a ocelovými tyčovými ztužidly smontovali pracovníci firmy KASPER CZ v první fázi montáže, mimo jiné z důvodu minimalizace nákladů na jeřáb.

Pro určení polohy jeřábů ve všech fázích stavby byly vždy vypracovány výkresy. Tyto výkresy byly pořízeny především vzhledem ke složitosti místních podmínek, máme na mysli především hraničení stavby s řekou Cidlinou na jedné podélné straně, již osazenou konstrukcí tribuny a sousedním pozemkem na druhé podélné straně a stávajícím a nově budovaným objektem na stranách obou valeb.

Největším prvkem stavby je střední část hlavního rámu, která měří 22 metrů a váží téměř 4 tuny, což spolu s místními podmínkami ovlivnilo použití speciálních zvedacích prostředků na montáž.

Pro osazení spojovacích prvků montážního spoje a prvků ztužení byly použity vysokozdvižné plošiny. Stabilitu konstrukce během montáže zajišťovaly rektifikovatelné textilní popruhy (kurty), které zároveň sloužily k zajištění vazníků ve svislé rovině a rovněž je bylo možno použít k případnému posunu celé konstrukce.
Samotná montáž, k níž vzhledem k obtížným místním podmínkám musely být využity tři současně spolupracující jeřáby, trvala pouhé tři týdny.

Výkres polohy jeřábu pro jednotlivé fáze výstavby

Pro urychlení montáže byla většina ocelových spojovacích prvků na nosné díly osazena již ve výrobě či na stavbě před samotnou montáží.

Zimní stadion v Jičíně
Investor: město Jičín
Generální dodavatel: společnost VCES, a. s.
Realizace dřevěné nosné konstrukce: KASPER CZ s. r. o. – Trutnov, WIEHAG GmbH – Altheim, Rakousko

 Závěr
Na tuto stavbu jsme hrdí z více důvodů. V rámci dřevěných konstrukcí se totiž jedná o velký a nebojíme se říci unikátní projekt. Vznikla krásná, precizně provedená stavba, na které jsme se toho hodně na­učili. Jsme velmi potěšeni, že vznikla stavba, se kterou je spokojen nejen investor, ale pevně doufáme, že i lidé, kteří budou stadion v budoucnu využívat.

Zbyněk Šrůtek, Tomáš Urbanec
FOTO: archiv firmy KASPER CZ

Zbyněk Šrůtek je manažerem pro vývoj a inovace a Tomáš Urbanec vedoucím technické přípravy výroby ve firmě KASPER CZ.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.