Bambusový dům
Galerie(17)

Bambusový dům

Dům stojí v zahradě na mírně svažitém pozemku v rezidenční části Brna. Je inspirován právě touto zahradou, svou optickou propojeností s ní a výslednou lehkostí. Okolní novodobou zástavbu víceméně ignoruje.

Je postaven pro životní styl obyvatel domu a je ovlivněn jejich vztahem k hmatatelným i duchovním hodnotám východu. Základním kompozičním prvkem je horizontála.

Koncept domu jasně odděluje jednotlivé funkční slupky a stavební řemesla. Dům je složen z přiznané nosné konstrukce a jejich lehčích výplní. Nosnou část tvoří železobetonový skelet s 10-ti pilíři čtvercového průřezu, ty podporují monolitické stropní desky, které je výrazně přesahují vykonzolovanými částmi. Konstrukční modul je 6,3 x 3,75 m. konstrukční výšky 3,1 m.

Kubický dům o celkovém rozměru 10 x 20 m je jednogenerační (5+1) s dvojgaráží a zázemím. V přízemí je situovaná společenská část, v patře klidová a pavlače, střecha je pochozí s výhledy na město. Po obvodu domu jsou komunikace (vstup, pavlač, schodiště). Právě pavlač se osvědčila jako skvělý obytný prvek a clona vnějšího prostředí.

Základní použité materiály jsou beton, sklo, černý kov a dřeva. Okna jsou hliníková a dřevěná, dveře dřevěné, žaluzie bambusové, vnitřní i venkovní podlahy jsou dřevěné.

Zahrada je vytvořena na kompozičním principu kontrastu mezi geometricky kruhovitými tvary pobytového trávníku i vodních nádrží a rozvolněným, přirozeně působícím uspořádáním obvodové zeleně.

Uplatňují se zde prvky charakterizující současný vývojový trend návratu k přírodě: koupací jezírko, květnatá louka, ozelenění střechy i fasády. Zvláštností je výsadba mrazuvzdorných bambusů, odkazující na architekturu domu.

autor: Marek Jan Štěpán
autor zahrady: Petr Förchtgott
spolupráce: Vanda Štěpánová, Bořivoj Srba, Jakub Staník, Lukáš Svoboda
dodavatel : JB stavební, s. r. o.
zastavěná plocha: 216 m2
užitná plocha: 428,4 m2
obytná plocha: 272,2 m2
obestavěný prostor: 1285 m3

Zdroj: autorská zpráva
Foto: Štěpán Vrzala, archiv atelieru