Švýcarská architektura v Praze
Galerie(9)

Švýcarská architektura v Praze

V rámci multižánrového projektu Švýcarské jaro představila pražská Galerie Jaroslava Fragnera dvě výběrové výstavy současné architektury – 33 ukázek udržitelné švýcarské architektury a realizace z frankofonní části země. Ač obě expozice prezentují architekturu Švýcarska, výstava ukázala, jak se v architektuře odráží specifičnost různých regionů.

Výstavy byly slavnostně zahájeny v Betlémské kapli ve čtvrtek 7. března za přítomnosti dvou předních architektů – Rogera Dienera a Mathiase Müllera, jejichž stavby jsou zastoupeny na výstavě Swiss ­Positions v kategorii věnující se městu. Ateliér Diener & Diener Architects je zde představen administrativní budovou Forum 3 v Basileji (dokončeno 2005), architekti Müller a Niggli ze studia EM2N rekonstrukcí oblouků viaduktu pro kulturní a komerční aktivity v Curychu (dokončeno 2010). Architekti ze studia EM2N jsou rovněž autory nové budovy Keystone v pražském Karlíně (dokončeno 2012).

33 přístupů
Putovní výstava s názvem Swiss Positions: 33 přístupů k trvale udržitelnému způsobu stavění je souborem fotografií 33 klíčových projektů švýcarské architektury za posledních dvacet let, které se dotýkají tématu udržitelného rozvoje. Realizace byly rozděleny do šesti kategorií: rekreace, infrastruktura, Alpy, venkov, město a předměstí. Prezentované projekty zahrnují novostavby i rekonstrukce všech typů – veřejné stavby (muzeum, kaple, sportovní stadion, škola), objekty určené k bydlení, ale také prvky infrastruktury (most, stavědlo) a další. Odlišné zaměření budov si vyžádalo různé přístupy architektů z hlediska stavebních technologií, použitých materiálů, ekologie a ochrany životního prostředí. Výsledkem je ekologicky šetrná architektura s výraznými estetickými kvalitami. Mezi architektonickými studii zastoupenými na výstavě jsou i velká jména švýcarské architektury, například Herzog & de Meuron, Buchner Bründler, Diener & Diener Architects, Gion A. Caminada, Bernard Tschumi nebo Peter Zumthor.

Výstava si tak dává za cíl seznámit návštěvníky s tím nejlepším, co vzniklo na poli švýcarské architektury od 90. let minulého století do současnosti. Fotografie jednotlivých realizací doprovázejí texty, jež přibližují použité stavební postupy, kontext budovy i celý její charakter.

Romandie
Výstavu připravilo Sdružení DRA, které se zabývá mapováním a prezentací architektury Romandie, tedy frankofonní oblasti Švýcarska. Francouzština je úředním jazykem nebo převažuje v šesti kantonech země: Fribourgu, Juře, Neuchâtelu, Vaudu, Wallisu a Ženevě. Autoři výstavy zdůrazňují, že zatímco pro ně samotné jsou stavby francouzské, německé a italské oblasti odlišné a svébytné, v zahraničí jsou vnímány jako „jednotná švýcarská architektura“. Návštěvníci Galerie Jaroslava Fragnera budou mít příležitost se díky dvěma paralelním prezentacím tematických výstav sami přesvědčit, zda zmíněné nuance zaznamenají.

Výstava představila tři desítky nejzajímavějších realizací za čtyři roky (2007–2010) vybraných odbornou porotou z celkem 256 kandidátských projektů. O snaze vyzdvihnout ta nejlepší díla, zachovat rozmanitost projektů i úhlu pohledu svědčí i složení odborné poroty. Kromě šesti architektů z celého Švýcarska byli přizváni i dva kolegové z Francie a Lichtenštejnska.

Mezi vybranými realizacemi jsou výrazně zastoupeny školy a veřejné stavby, v menším počtu pak rodinné domy, administrativní budovy a bytové domy. Porota kladla velký důraz na vztah stavba – uživatel, ale stejně jako u výše zmíněné výstavy oceňovala také udržitelnost, kontextuálnost a tradiční materiály.

TEXT: KLÁRA PUČEROVÁ, KAK

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.