Stadion s atmosférou fotbalového kotle

Stadion s atmosférou fotbalového kotle

Fanouškům a hráčům pražské Slavie se splnil dávný sen. Začátkem května zahájil výkopem jeden z nejvěrnějších slávistů, František Veselý, historicky první utkání na novém stadionu v Edenu. Autorem v současné době zřejmě nejmodernějšího fotbalového stánku v České republice je architekt Martin Kotík spolu s týmem studia Omicron-K.V současnosti však sportovní stadiony nemohou sloužit pouze jednomu účelu, jak tomu bylo dříve, ale musí vydělávat. K navrácení miliardové investice nestačí odehrát jednou týdně fotbalový zápas, ale je potřeba, aby areál byl otevřený denně a sloužil nejen sportu. Proto se hřiště občas promění v podium pro hostující kapely a stane se kulturním stánkem. V areálu stadionu najdete také banku, nákupní a administrativní centrum, čtyřhvězdičkový hotel i místo k bydlení.

Jako ve starém Edenu

Demoliční práce na bývalém stadionu byly zahájeny v říjnu 2005 symbolickým stržením jednoho stožáru s osvětlením. Výstavba nového areálu začala přesně o rok později, opět v říjnu, započetím rozsáhlých zemních prací.

Vzhledem k nestabilnímu podloží, musela být stavba založena na železobetonových pilotech. Celkem byly provedeny šest set tři piloty, některé dosahovaly úctyhodné délky 19 metrů. Jejich jakost byla prověřována ultrazvukovou a akustickou metodou. Niveleta hrací plochy je 5 metrů pod úrovní okolních komunikací, dalo by se říci, že trávník je umístěn v jakémsi kotli. Plocha hřiště je s trochou nostalgie situována stejně jako na bývalém stadionu, jedna branka je směrem k ulici Vladivostocká, druhá k železniční dráze, střídačky naleznou hráči také na obvyklém místě.

Stavba stadionu je kombinací monolitu a prefabrikovaných dílců. Vnější fasáda je obložena vysokotlakými laminátovými deskami. Jejich kompaktnost je rozbita členěním na pruhy a proužky o rozdílné barevnosti. Nad tribunami je netypicky vyložena ocelová konstrukce střechy o přibližné hmotnosti 1300 tun.

Střecha je upevněna na táhlech mimo hlediště tak, aby divákům nic nebránilo ve výhledu. Podhled, který má připomínat starou dřevěnou tribunu, je proveden z kanadského cedru, jedné z nejlehčích a nejtrvanlivějších měkkých dřevin. Střešní krytina je z PVC folie. Tepelnou pohodu v areálu zajišťují klimatizační jednotky Rosenberg. Na střechu stadionu jich bylo postupně instalováno čtyřicet osm. Největší jednotka má průtok vzduchu 15 000 m3/h. Plochu hřiště 105 x 68 metrů pokrývá vyhřívaný trávník, který byl vypěstován až v Německu nedaleko Kolína nad Rýnem.

Fanoušci na dosah ruky

Stadion má kapacitu 20 800 diváků, kteří budou do objektu vcházet čtyřmi vstupními koridory. Ke vstupu z vnějšího ochozu na tribuny pak slouží třicet šest vchodů. Pro fanoušky s omezenou mobilitou a jejich doprovod bude v bezbariérovém sektoru vyhrazeno dvaačtyřicet míst. Zvláštností jsou sedačky umístěné bezprostředně u hřiště. V souladu s moderními fotbalovými trendy s důrazem na požadavky Českomoravského fotbalového svazu a především na požadavky fotbalových federací FIFA a UEFA jsou splněna mimořádná bezpečnostní opatření – oddělený sektor se samostatným vstupem pro rodiče s dětmi, sektor se samostatným vstupem pro fanoušky hostů. Rovněž parkoviště včetně stání pro autobusy fanoušků hostů je odděleno.

Pro náročné diváky jsou situovány v západním křídle VIP boxy, poskytující soukromí. Od okolí je interiér oddělen čelní stěnou z nerozbitného skla. Utkání je možné sledovat i přímo, z polstrovaných sedaček umístěných před VIP boxem.

Aby žádnému z fanoušků nic neuniklo, jsou v hledišti v severozápadním a jihovýchodním rohu umístěny dva plnobarevné LED panely o rozměrech 7,68 x 4,032 m. Na vnější fasádě západního křídla je instalován pro kolemjdoucí jeden LED panel o velikosti 6,14 x 3,456 m. Občerstvení diváků zajišťuje v areálu čtrnáct stánků.

V projektu je počítáno s médii. Pro píšící novináře je k dispozici devadesát stálých míst, podle potřeby až sto pohotovostních. K přímému přenosu budou sloužit tři televizní studia, přičemž jedno z nich se nachází přímo nad hrací plochou, mixzóna, pracovní místnost a místnost pro tiskové konference vybavená audiovizuální technikou. Hráčům i rozhodčím jsou k dispozici šatny, sociální zázemí a prostory pro zlepšení fyzické kondice a regeneraci.

Hotel s výhledem na hřiště

V západním křídle areálu jsou situovány obchodní a kancelářské prostory, přístupné sedm dní v týdnu. Obchodní zóna nabízí více než tisíc metrů čtverečních, kancelářská přes dva tisíce čtverečních metrů. Nájemci mohou využívat i ostatní služby v komplexu, například konferenční či korporátní zázemí. Součástí severního křídla stadionu je čtyřhvězdičkový hotel se sto padesáti dvěma pokoji, z nichž některé mají výhled přímo na hřiště. Interiéry hotelu byly řešeny hoteliérem bez spolupráce generálního projektanta. V komplexu nechybí ani restaurace McDonald’s a pobočka Komerční banky.

Přednost před kancelářemi dostalo ubytování

V průběhu projektování byly dispozice neustále optimalizovány a docházelo i ke změnám využití stavby v závislosti na ekonomických podmínkách a potřebách trhu.

Objekt garáží na východní straně stadionu byl upraven tak, aby se zmenšila jeho celková nadzemní hmota. Došlo ke zredukování plochy nejvyššího podlaží. Výrazně se také zmenšil objem podzemních prostor pro stadion Slavie, především příjezdy pro hráče.

Zatím zcela vypuštěn z realizace stavby byl bytový objekt, který tvoří předěl mezi stadionem a plochou tréninkových hřišť. V této samostatné budově se sportovním zázemím pro hráče (šatny, fitness, klubovna apod.) se počítá i s prostorem pro malometrážní byty, které by měly sloužit především seniorům. Tato kombinace blízkého sousedství sportovního areálu a seniorského bydlení se osvědčila u nově budovaných stadionů v západní Evropě. Nabízené bydlení se stalo přitažlivým pro aktivní seniory, které i ve vyšším věku těší přímý kontakt s oblíbeným sportem. Na druhé straně to, že je areál trvale obydlen, oživuje prostor i v době, kdy hřiště nejsou v provozu. Zdali tomu bude i u nás, prověří čas. Jižní komerční křídlo stadionu, které bylo již zkráceno v územním rozhodnutí z roku 2004, bylo zcela vypuštěno a zbývající prstenec podél stadionu na západní a severní straně byl vzhledem ke stavebnímu povolení zmenšen po celém obvodě přibližně o 2,9 m.

V řešení vnitřních dispozic budovy došlo na základě marketingových expertíz investora k zásadnímu zmenšení plochy pronajímatelných administrativních prostor a obchodních ploch ve prospěch plochy bytové a hotelového ubytování. Celková plocha komerčních prostor je v relaci doporučených 15 % plochy areálu.

Stavbu provedla společnost Hochtief. Celé břímě financování a garancí vůči finančním institucím nese společnost E Side Property Limited, která vznikla za tímto účelem. Doba návratnosti vložených prostředků je spočítána na 15 let.

Celková plocha areálu: 103 396 m2
Kapacita stadionu: 20 800 míst
Podlažní plocha
obchody  1 120 m2
administrativa 2 280 m2
restaurace pro veřejnost 450 m2
občerstvení – stadion 156 m2
hotel 4 205 m2
byty 9 197 m2 zatím nerealizováno
Počet parkovacích míst:
osobní auta 943
autobusy 25 + 3
Počet zaměstnanců: cca 408 osob

Název stavby: Fotbalový stadion Slavie–Praha 10
Místo stavby: ulice U Slavie, Praha 10–Vršovice
Charakter stavby: Fotbalový stadion vč. doprovodných funkcí a připojení na inženýrské sítě doplněný rezidenčním bydlením, administrativou a komerčními prostorami
Investor: E Side properte limited
Autoři návrhu stavby:  
ing. arch. Martin Kotík
ing. arch. Daniel Dvořák
ing. arch. Leoš Zeman
Generální projektant: Omicron-K, ing. arch. Martin Kotík
Doba výstavby: 10/2006 – 05/2008
Investiční náklady: přibližně 1 mld. Kč (nepotvrzeno)
Generální dodavatel: Hochtief CZ, a. s.


Subdodavatelé prací:

 • Hochtief CZ a. s., divize Dopravní stavby  – HTÚ a výkopy
 • Stump Spezialtiefbau s.r.o. – pilotové založení
 • Prefa Praha a.s. – ŽB prefabrikované konstrukce
 • Thyssenkrupp Výtahy s.r.o. – výtahy
 • Kepák spol.s r.o. – OK nad tribunami stadionu
 • AKO Servis a.s. – izolace spodní stavby, střešní plášť vč. skladby střech
 • Hochtief CZ a. s., divize Servis, provoz elektro – elektroinstalace (silnoproud, slaboproud)
 • Thorn Lighting CS s.r.o. – světla
 • Eucon spol. s r.o. – ŽB monolitické konstrukce (část C,D,E,F)
 • Temont CZ s.r.o. – ŽB monolitické konstrukce (část A,B)
 • Karel Frank Group, s.r.o. – zděné konstrukce
 • Film Dekor, s.r.o. – podhled pod OK střechy stadionu
 • Moopex a.s. – VZT, RTCH, ZTI
 • Vjačka spol.s r.o. – výplně otvorů
 • Arstav s.r.o. – SDK (uzavřít SoD)
 • Zenit s.r.o. – drátkobetony, anhydrity
 • TH Systém s.r.o. – betonové mazaniny, omítky
 • LHV – omítky
 • GCT stav s.r.o. – KZS, zateplení stropu, malby
 • Altryss s.r.o. – povlakové krytiny (koberce)
 • KBV s.r.o. – předsazená fasáda
 • Konstruktis Delta – zdvojené podlahy
 • Kráčal – obklady s.r.o. – obklady, dlažby
 • Sauter automation s.r.o. – MaR
 • Hörmann s.r.o. – dveře a vrata
 • BW – zámečnictví s.r.o. – zámečnické prvky
 • Davelo s.r.o. – zámečnické prvky
 • Klika – BP s.r.o. – protipožární ucpávky
 • Caffi a.s. – sanitární příčky
 • Avaps s.r.o. – protipožární rolety
 • J&J Renova s.r.o. – povlakové krytiny (penízková guma)
 • Trey CZ s.r.o. – epoxidové nátěry

Technologie a materiály

Vzduchotechnika:

 • VZT jednotky Rosenberg
 • FC GEA
 • Požární klapky Mandik
 • Distribuční prvky Mandik, Imos
 • Ventilátory Rosenberg, Elektrodesign
 • Splity Haier
 • Dveřní clony Gea
 • Parní zvlhčovače Nordman


Vytápění:

 • Zdrojem tepla je výměníková stanice napojená na horkovod.
 • Čerpadla KSB
 • Expanzní nádoby Reflex
 • Otopný tělesa Korado
 • Izolace Armaflex


Zdravotechnika

 • Zařizovací předměty Jika


Elektroinstalace:

 • Napěťová soustava NN je 3NPE – 50 Hz, 400/230 V
 • Systém ozvučení a evakuační rozhlas
 • Systém EPS a kamerový systém
 • Náhradní zdroj – dieselagregát Phoenix Zeppelin
 • Osvětlení hrací plochy Thorn
 • Rozvaděče Moeller

Eva Bílková, dle podkladů firmy OMICRON-K
Foto: Eva Bílková, archiv firem OMICRON-K, Hochtief